tirsdag, januar 22, 2008

Eliten undervurderer danskerne


Den officielle information er

ikke sand

Vi tager dem på ordet og prøver at overbevise med de officielle talangivelser:


I 1980 havde vi officielt 152.958 indvandrere og efterkommere i følge Nyt fra Danmarks Statistik (DS)

I 2007 have vi officielt 477.700 indvandrere og efterkommere i følge Nyt fra Danmark Statistik (DS)

Vi så en tiltagende stigning i indvandringen op til og med år 2001, hvorefter indvandringen af fremmede blev reduceret fra ca. 17.700 pr. år til 13.300 i 2002 eller med ca. 25 pct. Til gengæld øgedes antallet af tildelte statsborgerskaber derefter ganske betydeligt. Fra 2005 steg tilstrømningshastigheden igen. I 2006 steg tilstrømningshastigheden yderligere for indvandrere og efterkommere med 28. pct., for de fremmede med 14 pct.

I perioden 1980-2007 (27 år) er antallet af indvandrere og efterkommer her i landet officielt altså blevet mere end 3-doblet (477.700/152.958=3,12)

Lars Haagen Petersen fra DREAM, delvis finansieret af Finansministeriet, hævdede den 3. november 2006, at når indvandringen fortsætter på det stadigt høje niveau med 12.744 i alt heraf 9.730 fra ikke-vestlige områder i 2005, så vil der nu gå 75 år, før antallet 477.700 blot fordobles.


Flere detaljer på: Tilbage Til Fremtiden

Allerede 5. august 2006 var L. Haagen Petersen i gang med præsentationen af sin mystiske befolkningsprognose for DREAM-instituttet, der er delvis finansieres af Finansministeriet og har til huse samme sted. Vi skulle opfatte den som en korrektion af den officielle prognose fra 2004:

http://danmark.wordpress.com/2006/08/07/forvandling-eller-andet-trylleri-skal-der-til/

Men den 20. november 2006 (3½ måned senere) viser han en korrektion til denne august-prognose og får nu i året i 2080 16 pct. indvandrere og efterkommere - en afvigelse fra augustprognosen med 100 pct. Endnu mere mystisk bliver det når vi lige sammenholder med Velfærdskommissionens bud på fremskrivningen i 2080: 24 pct. Vor førende demograf Hans Oluf Hansen Københavns Universitet meldte i Berlingske Tidende den 20. august 2005, at de etniske danskere ville være i mindretal inden år 2100. Det er altså 20 år efter år 2080.

Når vi lige husker, at det officielle antal pr. 1. januar 2007 - som jeg har fremhævet flere gange - var 477.700 ud af en samlet antal indbyggere i landet på 5.447.084 i følge http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?psi=565 giver dette en procentandel på 8.8 pct. pr. 1. januar 2007. Dette er selvfølgelig ikke korrekt - det er derimod politisk korrekt eller bekvemt.

Når vi medregner alle naturaliserede og deres børn siden 1979 er andelen af fremmede mere end 15 pct. allerede, jfr. vor korrigerede opgørelse pr. 1. januar 2006, så bliver der ikke så lidt, der simpelthen ikke stemmer:

Opsummering:

  1. 5. august 2006 hævdede Lars Haagen Pedersen at antallet af indvandrere og efterkommere ville udgøre 8 pct. i 2080

  2. 20. november 2006 hævdede Lars Haagen Pedersen at antallet af indvandrere og efterkommere ville udgøre 16 pct. i 2080.

  3. Velfærdskommisionen hævdede i 2005, at andelen vil udgøre 24 pct. i 2080.

  4. Hans Oluf Hansen hævdede 20. august 2005, at de etniske danskere vil være i mindretal 20 år efter 2080, og samtidig at de nuværende antalopgørelser ikke er brugbare til formålet.

  5. Information om Danmark hævdede primo 2006 her allerede befinder sig mere end 13 pct. fremmede indvandrere og efterkommere i Danmark (15-17 pct. primo 2008) - fordi et brev fra Folketinget ikke ændrer på noget væsentligt -, og at de fremmede bliver i flertal inden år 2040


Al sammen under forudsætning af, at indvandringen forsætter med 10.000-11.000 fremmede pr. år. fremover.

Selvom vi et øjeblik ser bort fra vore indvendinger jfr. pkt 5, så er der ultimativt noget som ikke stemmer. Jeg håber læseren indser dette med et mindstemål af koncentreret logik.

Supplement

Det er desværre ren propaganda og dhimmi i håbet om, at det kan være overstået, før vi opdager det er er for sent.


Forræderne fupper landet væk

Forskning i befolkningsforhold umuliggøres

Kamoufleret befolkningsudskiftning er rette betegnelse

Reaktion fra Folketingets medlemmer i 2004, ikke i 2006

Forvandling eller andet trylleri

Forvandlingskvadratet

sandhe.gif

Joern

"if your heart is filled use your brain"

mandag, januar 07, 2008

Krarup om statsborgerskaberne i JP-kronik

iod


I JP-kroniken 'Dansk indfødsret - folkets førstefødselsret' den 3.01.08
skriver Søren Krarup bl.a. :

"...Det var dette, der skete med SR-regeringen i 1990'erne, som kastede indfødsret i grams til tusinder og atter tusinder af fremmede, som ikke kunne tale dansk, som havde begået alvorlig kriminalitet, som ikke var selvforsørgende, men havde stor offentlig gæld..."

Jeg gentager : "...tusinder og atter tusinder af fremmede..."

I 1990'erne tildeltes 58.672 og af den forrige regering ialt 77.091 danske statsborgerskaber ved lov. Det var så på henholdsvis 10 år og 11 år.
Antallet 7.223 for 2006 hentes fra tabel 2 sidste kolonne på: http://www.lilliput-information.com/status06.html
På 7 år fra 2000 til 2006 tildeltes 64.446 statsborgerskaber, heraf i perioden på 6 år i perioden 2001-2006 under den såkaldt borgerlige regering 57.223 mod 58.672 på 10 år i 90'erne. I 2007 har denne flertalssikrede regering igen tildelt mindst 11.000 statsborgerskaber, når børnene medregnes ( - offentliggøres først den 12. februar). Og her har vi netop kun medtalt tildelingerne til de fremmede d.v.s.:

Fra områder uden for Vesteuropa (uden EU-udvidelsen med nationer i den gamle østblok), Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.

Af samtlige 192.871 tildelte naturalisationer ved lov siden 1979 (til alle) har den siddende flertalssikrede regering tildelt i alt mere end 35 pct. af samtlige. Hertil kommer alle de fødte børn efter naturalisationerne i de 28 år.

Det er hermed bevist, at Søren Krarups tale om nyindførte lovkrav om det ene og det andet, uanset har ført til at langt flere tildeles dansk statsborgerskab under den flertalssikrede såkaldt borgerlige regering fra 2001. Dette faktum skal læserne af kroniken ikke have med. En regering, der havde kunnet bestemme alt andet, men valgte at forspilde chancen, altså løbe med.

Vi skal vist ikke i den forbindelse forsøge at hævde, at den stærkt truende voldskriminalitet, der i øvrigt stiger katastrofalt, mens danskernes antal går ned, eller sprogfærdighederne er ændret i nogen takt med den forøgede mængde tildelinger, så det kan tolkes derhen, at større antal ikke borger for større usikkerhed for danskerne bragt til veje af en flertalssikret regering, der havde skabt forventninger netop om det stik modsatte. Mon ikke det ville være for langt ude?

Sådan er det primo 2008. Denne gang er det mest bortforklaringer og forvrængninger fra Søren Krarup i præcis den samme stil vi har fået den fra alle tidligere medløbende politikere , 8. februar 2003 var Søren Krarups oplysninger til offentligheden direkte usande.

Få det sat ind i rette sammenhæng: Ingen af politikerne bekymrer sig om virkeligheden eller
Et juleeventyr, der ender skidt

J. E. Vig, 7. januar 2008