onsdag, april 23, 2008

International konvention - nu!

iod

International konvention - nu!

USA og Frankrig forlanger nu international FN-konvention, der sætter dem i stand til at tage kampen op med pirater ved Somalias kyst og samtidig give andre lande samme ret.

Det er anderledes her: I Danmark skal vi vente til august (2008) for at få afgjort om en terrorist dømt ved højesteret kan fratages det danske statsborgerskab og udvises.

Jo længere de er her, desto værre bliver de, de føder flere og flere børn, der taler dårligere dansk, de er mere kriminelle og mere arbejdsløse i anden og tredje generation end deres forældre. Og de suger 3,3 gange flere ressourcer fra det offenlige i forhold til danskerne.


DISSE OPLYSNINGER ER RENE DOKUMENTEREDE KENDSGERNINGER:  1. Fra 2006 til 2007 steg volden: i Danmark generelt fra 3.716 til 4.600 tilfælde (23,8 pct.) jvf: http://danmark.wordpress.com/2007/06/14/kriminaliteten-er-voldsomt-stigende-ikke-mindst-voldskriminaliteten/ 23,8 pct. pr. år svarer cirka til 57 pct. på to år. Vold mod offentlig myndighed f.eks. steg i antal fra 705 til 873 på ét år (23,8 pct.), i de første tre måneder fra 2006 til 2007. Dette svarer cirka til udviklingen over de to år i skolerne.


  2. Anden og tredje generation fødte 10 pct. flere børn i gennemsnit pr. kvinde end forældrene over en 6-års periode i København i følge leder af kommunens statistikkontor Claus Woll, jfr. Søndagsavisen den 25. januar 2004.


  3. 82 pct. af kriminaliteten blandt unge under 18 år i København blev i 2004 begået af fremmede. Og indvandrergruppen udgjorde altså ca. 28 pct. i denne aldersgruppe i København, jfr. Danmarks Statistiks matr. BEF3 anført med talangivelser i første dokumenterende kilde. Dokumentation: http://www.lilliput-information.com/domv.html og http://nyhederne.tv2.dk/article.php?id=1700989


  4. Nu (22. april 2008 i følge JP-Århus) viser nye tal, at kun hvert fjerde barn (mod hvert tredje i 2006) sprogligt er modent til at starte på normal skolegang, skriver JP Århus…” Se videre: http://danmark.wordpress.com/2008/04/22/2-sprogede-bliver-ringere-til-dansk-1½-sprogede-er-rette-betegnelse/


  5. Anden og tredje generation har en endog svagere tilknytning til arbejdsmarkedet end deres forældre. Dokumentation: af 18. oktober 2005: ”Indvandreres sønner får ikke arbejde” Af MARTIN H. DAMSGAARD og CHRISTIAN FRIIS HANSEN http://epaper.jp.dk/18-10-2005/demo/JP_04-01.html"..Sønner af indvandrere står i stadig lavere grad til rådighed for det århusianske arbejdsmarked. Ifølge formanden for regeringens integrationstænketank, Erik Bonnerup, bør Århus handle hurtigst muligt. Det er et betydeligt problem, der kan belaste byens økonomi alvorligt, og man bør forbedre situationen hurtigst muligt, siger han..."Indvandrere på det tyske og dansk arbejdsmarked, Rockwoolfonden, oktober 2004:"...Tyskland har oplevet en faldende trend i beskæftigelsen for ikke-vestlige indvandrere siden midten af 1980’erne, og det er en udvikling, som kan spores helt tilbage til begyndelsen af 1970’erne. Den udvikling kan man se en klar parallel til i Danmark, hvor beskæftigelsesfrekvensen faldt markant fra 1985 til 1994. For selvom beskæftigelsen siden er steget ikke mindst på grund af det økonomiske opsving, så har beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere aldrig nået sit tidligere niveau. På baggrund af forløbsdata fra Danmark kan vi imidlertid konkludere, at en stor del af forklaringen på den faldende beskæftigelsestrend er, at de nye ikke-vestlige indvandrere, som er kommet til Danmark efter 1970’erne, har haft en betydelig dårligere arbejdsmarkedstilknytning fra første færd. Frem til 1999 har hver nyankommen årgang således haft en lavere erhvervsdeltagelse end årgangen før..."


  6. I gennemsnit belastede indvandrere fra mindre udviklede lande den danske offentlige sektor 3,3 gange mere end danskerne i gennemsnit - i følge de seneste rapporter fra Velfærdskommissionen, refereret i Børsen den 1. december 2005.


  7. Vor prognose fra 2003 på korrigeret befolkningsgrundlag pr. 1. januar 2006: http://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/Den viser fremmedflertal mellem år 2035 og 2043.

Suppleret med et par citater fra samme:"...at indvandring fra mindre udviklede lande til Danmark belaster de offentlige finanser betydeligt. Indvandrernes erhvervsdeltagelse er lav - især for kvindernes vedkommende. Blandt dem, der er på arbejdsmarkedet, er ledigheden høj – blandt andet fordi mange af dem ikke har kvalifikationer, der kan skaffe dem et arbejde til markedets mindste lønninger...""...Indvandrere fra mindre udviklede lande modtager derimod mere fra de offentlige kasser, end de bidrager. Det skyldes, at de både har en lav erhvervsdeltagelse og som regel ikke forlader landet igen, inden de bliver gamle. De modtager i gennemsnit 2,6 millioner kr. mere over livsløbet, end de betaler til den offentlige sektor..."
Når de fremmede taber retten til at opholde sig i Danmark ofte efter års sagsbehandling med ophold her i landet, så tildeles de en privat bolig og kan søge arbejde, hvor de vil.

Når danskerne finder sig i sådanne forhold, er der kunne at sige:


Danskerne er nogle skvat


Sonia

"if your heart is filled use your brain"