søndag, maj 11, 2008

Fra Ny-merkantilismen ind i ny Middelalder, hvis ikke krig forinden

Europa bliver formørket -

de politiske ledere har solgt deres sjæle til de olieproducerende arabiske lande.

(ny opdateret version fra originalen fra 5. marts 2006) Engelsk version

Europa og Islam nu og fremtiden. Fejlagtige antalsangivelser bruges smart, euro gør ondt værre for andre end toppen

Norge udarbejdede sin officielle befolkningsprognose i 2006 - stadig uden den allermest nødvendige korrektion. Ingen korrektion i Sverige og Tyskland heller.

At kunne fastslå problemets størrelse er grundlaget for enhver debat af et problem. Derfor hører vi om antal, der falder hele tiden - men det er løgn. I Danmark kunne du den 9. august 2005 læse at antallet af udenlandske statsborgere var begyndt at falde betydeligt fra andet kvartal 2005. Alt i alt endte vi op med et officielt fald i antallet af udenlandske statsborgere, selvom antallet steg i en politisk ukorrekt analyse med mere end det tredobbelte (numerisk) i forhold til det officielle. Når du ser på antallet af udenlandske statsborgere i den officielle opgørelse (statusopgørelsen ved årets afslutning), er antallet af naturaliserede blevet fratrukket år for år. Hvis antallet af naturaliserede overstiger antallet af nye immigranter i et givet år, ser det ud som om antallet af indvandrere er faldet, og indstrømningen så er blevet vendt til udstrømning i løbet af året. Dette fænomen har forløbet år efter år. I Danmark har vi lavet en korrektion, der naturligvis er politisk ukorrekt, men en mere akkurat opgørelse.

Måske er den simple sandhed for kompliceret for journalisterne:

“Camouflagen fra antallet af naturalisationer tildelt af Folketinget ved lov overstiger bare antallet af nye immigranter" (det er ikke så svært!)

Den demografiske udvikling i Norge : http://www.honestthinking.org/no/pub/HT.2005.05.15.OJA.Bakgrunnsinformasjon_for_artikkel_om_SSB.html (på norsk)

Den fremtidige befolkning i Norge :
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1209423.ece
http://www.meforum.org/article/337 (på norsk)

Sverige har islamisk flertal omkring 2050: Referat af forsker Jan Lindhs resultater: http://danmark.wordpress.com/2006/06/20/svensk-forskerne-svenskerne-i-mindretal/

En halvmåne over Europa?

http://www.afa.org/magazine/July2005/0705europe.asp

På den tyske blog Politically Incorrect, der drives af Stefan Herre læste vi fornylig denne post om termaet: “Antallet af muslimer i Tyskland" med et svar fra fra Mellemøsteskpert og økonom Hans-Peter Raddatz:

http://www.pi-news.org/2007/10/stefan-herre-about-the-islamization-of-germany/

Europa og Islam: Tiltagende Halvmåne, Kultursammenstød: http://www.twq.com/04summer/docs/04summer_savage.pdf


Islam i Frankrig: The franske liv er i fare: http://www.meforum.org/article/337


Fra Holland får vi positive kommentarer fra : http://ayaanhirsiali.web-log.nl/ayaanhirsiali/2008/02/newspapers-repu.html og http://nekklachten.web-log.nl (in Dutch, German or English)

I Danmark fik vi mulighed for at korrigere de falske (for lave) antal af immigranter og deres efterkommere:

I 2006 blev det samlede antal tildelte naturalisationer (danske statsborgerskaber) pludselig offentliggjort af Danmarks Statistik.

Dette førte til en korrektion, der viser det officielle antal af mest fremmede indvandrere skal øges med 106 procent for at nå til det politisk ukorrekte, men mere akkurate antal indvandrere i Danmark:

http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html og http://www.lilliput-information.com/eumork.html

I begyndelsen af denne gennemgang synes der være tegn på, at en mere kritisk udredning er på begyndelsesstadiet i Norge. Norge og Holland er henholdsvis omkring 10 bagefter og 15-20 år forud for indvandrings-udviklingen i Danmark. F.eks. vil vi se flertal af muslimer her omkring 2035-2040, i Norge omkring 2050, men i Holland allerede i 2025-2030 (med et korrigeret antal en fremmeprocent nu på 25-28 procent).

Der har højest sandsynligt været krig før det sker, måske vil en krig kunne forhindre udviklingen i at eskallere videre mod et multietnisk kaos, hvem ved? Krigen bliver styret, som det ser ud nu, fra Bosnien og Marokko og fra aktører i EU-landene selv. Det stoler du måske ikke på? Så se videoen:

http://www.sky.com/skynews/video/videoplayer/0,,91134-bosnia_p3705,00.html

Alle europæiske regeringer fortsætter støt og roligt med den store udvidelse og ekspansion af den europæiske såkaldte integration mod øst og mod syd og en endelig indeslutning af nationerne i Europa-staten med Lissabon-traktaten (en camoufleret EU-grundlov), hvor de måske i stedet skulle omorganisere handelen og kontakterne belært af de seneste erfaringer.

Den kooperation er formelt om udveksling af arbejdskraft, uddannelse og kultur (temmelig ensidigt, indvandring) og om penge fra EU til udviklingsområder i 10 lande syd for Middelhavet.

Højest sandsynligt kan vor regering ikke forventes at forhindre endsige forsinke noget i den forbindelse. I øvrigt holdes mønten Euro flydende i arabisk olie og af selvforstærkende fortsatte rentestigninger af Euro-konstruktionen selv. Enhver håndsrækning fra vore travle ledere kan lige så godt betragtes som ikke-eksisterende, set i lyset af dette. De arabiske oilelande har dem desværre i lommen, kan man sige, så meget at de i bedste fald vil gøre intet for at åbne op for noget langtsigtet som deres egne antikverede uddannelsessystemer eller den generelle europæiske erhvervsstruktur, der netop er skrigende behov for ændringer i under den forstærkedede internationale konkurrence. Tilmed er Euro gjort flydende i international oliehandelstransaktioner som en betaling fra den anden side for indvandringen fra Mellemøsten og Afrika til Europa. En slags Ny-Merkantilisme.

http://www.lilliput-information.com/euroolie.htm

http://danmark.wordpress.com/2007/11/20/dollar-is-definitely-not-quite-passe-english-version/


At komme ud af dilemmaet er mere end vanskeligt:

En serie af rentestigninger presser simpelthen Euro-kursen endnu højere op i et Europa med med real-vækst tæt på nul, og dette forværrer forholdene, præcis som vi beskrev det ville umiddelbart før Euro-afstemningen i Danmark. Nu har de end ikke forhindret indflationen i at tage rigtig fat igen (i Danmark 13,4 pct. i det seneste år), men nærmest fremskyndet den. Det skal bruges som et falsk argument for et ja ved en ny afstemning i 2008 eller 2009, når det er gået galt. Rentestigninger nedsætter aktivivteten yderligere på det europæiske fastland, hvor den politisk ukorrekte ledighed er tæt på 20 pct. blandt dem, der kunne arbejde uden for pensionalderen. De naturlige regler for kapitaldannelsen kører naturligvis, uanset om de er blevet glemt i et forgældet Europa. Europæisk befolkning og arbejdsstyrke i henholdsvis:

http://www.lilliput-information.com/eufolk.html og http://www.lilliput-information.com/euarb.html

Her skal man forestille sig måske en omorganisering af handelen med de mest terrorfikserede områder af verden og forudsætte, at vi får vores energihandel dirigeret i sikkerhed. Europa kunne erstatte de leveringer vi får fra de lande, der forventes at føre en mere og mere terroristisk handelspolitik mod Vesten i den nærmeste fremtid. I realiteten har Danmark været selvforsynende med energiressoucer de sidste 20 år. Det andet alternativ blev valgt af vore ledere: De har solgt Europe til højestbydende.

Dette er lidt af baggrunden for og årsagen til vi forsøger at samlede modstandskræfterne. Hvis vi ikke lykkes med det, vil Europa ikke få den nødvendige støtte i den kommende storkonflikt/krig, der lige så sikkert som Amen i kirken vil komme, i øvrigt meget tidligere end de fleste forventer, bl.a der p.t. er dobbelt så mange som fremmede i Europa, som det hævdes officielt. Uden civil modstand har vi tabt på forhånd. Den er 2 minuter i tolv.

Supplementer:


Tæt på en halv fødselsårgang er de fremmedes i Danmark:

http://danmark.wordpress.com/2007/03/08/israelsk-forsker-kommer-til-samme-resultat/

Korrektion af befolkningsprognosen pr. 1. januar 2006:

http://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag

Tor Nørtranders 2005: "Hopla, vi uddør": http://www.lilliput-information.com/6/index.htm

oversat af Sonia Eriksen


Joern E. Vig, cand oecon.

http://www.lilliput-information.com

http://lilliput-information.blogspot.com

http://informationomdanmark.blogspot.com/


"if your heart is filled use your brain"

"if your heart is filled use your brain"

tirsdag, maj 06, 2008

Tor Nørtranders jublede i 2005

Hopla, Vi uddør!

"if your heart is filled use your brain"