onsdag, januar 21, 2009

Kriminalitetens udvikling i 2008

Det er meget usikkert at offentliggøre såkaldt beskrivelse af virkeligheden, når det kommer forbrydelserne i Danmark.

En væsentlig hæmmende faktor er, at Politiet selvfølgelig er nødt til at gå efter anmeldelserne - det der ikke anmeldes, eksisterer så ikke som registreret lovovertrædelse.

Dels er der en række forbrydelser, som Politiet ikke længere rykker ud til, det være sig indbrud, tyverier, hærværk og vold f.eks. Dels så er der også en tilbøjelighed til, at ofrene, de skadelidte eller vidner ikke længere tør at stå frem af frygt for repressalier.

Med disse forbehold vil vi gerne oplyse, at hvis eksplosionen syntes chokerende i 2007, så er udviklingen fortsat mod noget værre i 2008, som forudset:

Volden i skolerne steg vildt i 2006 og 2007

Nogle enkelte udpluk af det mest frygtede i 2008:


Drab og drabsforsøg: Stigning fra 234 til 256 i antal, d.v.s. en stigning på 9,4 pct.

Røveri: Stigning fra 2.958 til 3.346 i antal, d.v.s. en stigning på 13,1 pct.

Indbrud: Stigning fra 78.422 til 92.922 i antal, d.v.s. 18,6 pct. i stigning

heraf Indbrud villa og lejlighed: Stigning fra 36.203 til 43.768 i antal, d.v.s. 20,9 pct. i stigning

Tyveri: Stigning fra 173.860 til 185.938, d.v.s. en stigning på 6,9 pct.

Heraf ses netop en indikator på, at det registerede ikke længere stemmer med virkeligheden, der så ikke kan beskrives sammenhængende. Tyveri fremstår kun med en stigning på 6,9 pct. Det samme gør sig desværre gældende, når det kommer til voldsforbrydelser i alt. Det er simpelthen uhyggeligt.

Kilden er http://www.dst.dk

Sonia

PS:

Perkerkriminaliteten var koncentreret langt ned i aldersgrupperne allerede for 10 år siden

Regeringen fra 2001 glemte alt om, at reducere antallet i den årlige immigrantstrøm - 2005, 2006 og 2007 steg tilstrømningshastigheden for de mest fremmede: 9.730 flere indvandrere i 2005 , 11.086 i 2006 15. februar 2007: Tilstrømningshastigheden af fremmede øgedes med 14 pct. i 2006 9. februar 2008: Tilstrømningshastigheden steg yderligere 19,3 pct. i 2007

I år vil antallene indvandrere ikke blive offentliggjort med de nødvendige korrektioner på denne blog. Oversigten kan rekvireres herfra efter den 13. februar 2009.

Kr. 50 indsættes/overføres til Jørn E. Vigs konto i Danske Bank: Reg.nr. 3629 kontonr. 3629461213 med beskeden ‘årsopgørelse’ og din korrekte e-mail-adresse. Da vil du modtage oplysningerne uden videre herfra.
Joern

"if your heart is filled use your brain"

onsdag, januar 14, 2009

De Økonomiske Tiltag I Europa Styrer Mod Deflation

i

Modtrækkene mod finanskrisen og den dermed delvis forbundne økonomiske nedtur fejlbehandles traditionen tro.

Det er i grunden ikke utroligt, at den sidste generation af dyrkere af økonomen John Maynard Keynes holder ved. De har ikke lært, at det går an at hælde til andet, og de tør ikke tænke mere frit af hensyn til karrieren.

Både i Tyskland og i Danmark er hovedingredienesen skattelettelser og underskud på de offentlige finanser, større offentlige udgifter end indtægter og derfor endnu større statsgæld. Så sætter man tilmed skatteyderne til at betale for at redde kollapsede banker, for staten har aldrig haft penge. Vel for lige at sætte et politisk fingeraftryk til dummegruppe - den største -, så skal bankdirektørerne både i Tyskland og Danmark lige have nogle begrænsninger på deres lønninger, hvis deres firmaer skal have statsgarantier.

Det allermest planøkonomiske/marxistiske tiltag kommer fra Lene Espersens kontor. Det går ud på, at godt ledede banker er det tilladt at køre med lave udlånsrentesatser, hvorimod de andre skal udlåne til høje rentesatser, hvis vi kan stole på medierne i dette spørgsmål.

Det vigtigste for de ansvarlige politikere er fortsat at sikre illusionen om, at finanskrisen skyldes de finansielle institutioner selv, i hvert fald sikre sig, at netop de ansvarlige ikke drages til ansvar.

Det er altså fortsat tilfældig pengeudpumpning og adskillige kamouflagetiltag, der tager udgangspunkt i at det ikke muligt at fjerne årsagen uden lige så negative følger.

Vi havde foretrukket nogle mere gennemtænkte rene dækninger af tab med flere indbyggede tilskyndelser til at øge soliditeten fremover. Endelig ville et nyt internationalt monetært system kunne fjerne tilskyndelserne til den usunde internationale spekulation.

Konkurrencen vestfra p.g.a. valutakurserne rammer tilmed det europæiske fastland, der ikke kan nedskrive Euroen. Og her skriger Syd- og Østeuropa på underskudsøkonomi for at sikre den politiske stabilitet fra gadeplan. Fortsætter udviklingen som nu i f.eks. Spanien er der ikke flere produktionsvirksomheder der om ganske få år.

Intet er sket i Euro-zonen for at omstille erhvervsstrukturen til den øgede internationale konkurrence med prioriteringer, der modsvarer den tilhørende globale udflagning af alt løn- og velfærdstynget masseproduktion. Det begyndte i England og USA i begyndelsen af 1980erne.

Fra dette udgangspunkt kan det ikke efter en mindre udsættelse p.g.a. af de øgede pengemidler og kreditter ende i andet end fortsat forbrugsoppustning, der kun kender to veje, inflation eller deflation. At det bliver deflation i den nuværende situation er meget sikkert, hvilket en seks måneder lang nedgang i centrale nøgleindustrier viser sammen med prisfaldene på klassiske nødvendighedsprodukter.

Dernæst stilstand og krig, når den politiske ustabilitet tiltager mere samtidig med tilliden til staterne aftager, og dette skal den øgede ledighed, der følger deflationen og den fortsatte immigrantstrøm til et tilsyneladende endeløst offentligt forbrug ind i Europa nok sikre. I Danmark er dette forbrug forlængst nået 40 pct. af det samlede offentlige forbrug.J. E. Vig, 14. januar 2009

fredag, januar 02, 2009

Statsmaniken har talt - ord, ord og aldrig handling


iod

Lad os tage et par fra flommen af ord: Skattelettelser og kapital til bankerne.


Lad os være konkrete og nemme at begribe. Der skæres måske et lille stykke hæl og lilletå, men sangen er 90-95 procent af det, som virkeligheden vil vise sig at være -


VENT AT SE:

Skattelettelser og kapital til bankerne betyder underskud på de offentlige finanser. Hermed går keynesianer-troen fortsat på, nu også efter støttepartiets tilkendegivelser, at vi løfter hesten op af dyndet ved at trække os selv i håret og blive i saddelen.

Naturlovene er de eneste, der kommer på tværs.

Offentligt underskud sætter flere matadorpenge i omløb og øger kreditten og gælden endnu mere - som om der ikke har været en lind strøm af samme i flere generationer med et kortere ophold indmellem. Kronen er koblet til Euro, og så skal der støtteopkøbes fra overnationalen for at holde kronen oppe i et større og større papirbjerg. Bankerne er som bekendt insolvente, fordi de låner pengene/ digitaltallene ud flere gange, og kun fordi de får lov af lovgiverne. Der skal også støtteopkøbes i Grækenland og Italien og det meste af Sydeuropa.

Euroen skal holde kursen, sådan som den er tvangskonstrueret med ferm og frejdig, men ukyndig politikerhånd, men det bliver ikke ved at gå med alt det den skal dække ind af dårligdom. Derfor så skal dansken også snart trues til at tage stilling til fuldt medlemsskab af Euro-zonen, eller vi skal sendes ud i en robåd på Nordatlanten. Maniken kommer med den inden længe. Truslen, altså. Så ramler det, hvis vi ikke kommer med i klubben. Det hele ramler i øvrigt på mellemlangt sigt. Cirka 2020 er unionen færdig, hvis den fremturer, som det kører netop nu.

Mere kapital til bankerne. Staten kan. Staten er en samling cand. ingenting. folk, og politikere, der kan ingenting, i bedste fald intet andet end antagelseslogik. Ét er søkort at forstå, ét andet skib at føre. Nationen er noget ganske andet, folket og dets landområde, kan næsten alt, hvis det vil.

Staten har ikke andet end papir og fortsat en kæmpe statsgæld på flere hundrede milliarder - uanset hvad Jyllandsposten har vrøvlet om ved par lejligheder de senere år og også tidligere finansminister Thor Pedersen fik seerne til at misforstå i den bedste sendetid op til den sidste storkonflikt på sundhedsområdet.

Og det er den samme sang overalt i Europa, der er forsømt grænseløst for tilpasning og omstilling til den internationale konkurrence, og samtidig går aldersstrukturerne i den grad os imod, fordi der ikke fødes børn nok i velfærdssamfundet, som forudset.

Alene Storbritannien fik renset ud primo 1980erne og står nu igen i en forbedret konkurrencesituation i forhold til landene på fastlandet. Englænderne melder sig aldrig ind i euro-zonen.

Så går det sådan med problemerne med disse tiltag - slag i luften - problemerne, der skal løses, at de bliver endnu større. Intet er forandret, de menneskelige egenskaber fører til konflikter i hjemmet, i familien, i landet, når manglen virkelig sætter ind i kredse, der aldrig har kendt til mangler, og når krybben er tom - pludselig ihukommende Øko-Bent-Betjent, der drønede derudaf og naturligvis måtte væk, da finanskrisen kom af hensyn de kvikkestes hukommelse, blot et år bagud. Dette tema har ikke ændret sig i vel 2350 år siden Aristoteles og Platon.

Når krybben er tom, så bides hestene, og når alle krybber er tomme kan vi prøve at hæve renten for at få noget fat i kapital at komme videre på - ærlig tjent købekraft, der i den grad er blevet en mangelvare overalt i den vestlige verden, fordi den netop er opbrugt i en syg kapitaldannelsesproces, ødelagt alene af politikerne og fagforeningersmonopoler og/eller har fjernet sig væk fra Europa, fordi andre græsgange viste sig givtige/levedygtige for en naturlig realproduktion.

Når det så viser sig heller ikke at virke, går vi mod deflation, der er i gang med bilindustrien som ret sikker indikator - stilstand og prisfald på alle centrale varer afhængig af prisfølsomheden på de enkelte varertyper. Stilstand, negativ vækst er ikke enden. Det kan blive meget værre. Når alle vestlige lande mangler kapital, så forsøger vi os fortsat med ny-merkantilisme i tidens mode - international skat på araberne for eksempel via Petro-Euro og skæbnesvangre aftaler for de europæiske undersåtter. Arabien skal nok skal vide at tage sig betalt i form af indvandring til Europa, ny besættelse.

Ihukommende en vis herre, der kom for sent på arbejde den 9. april 1940, efter alt væsenet havde ledt efter ham fra tidligste timer og sædvanen tro fikst svingede sin hat gennem forkontorets garderobe og over på knagen i ministeriet med bemærkningen: "Jeg hører der er nye herrer i huset".

Så taber vi, og der bliver måske krig på en anden måde end nu. Jeg håber det faktisk, hvis der ikke anden vej at gå, er den den bedste. Jeg vil hellere dø end være i union med muslimske arabiske og nordafrikanske lande - et mestendels terroristisk narkohelvede.

Sonia


"if your heart is filled use your brain"