onsdag, marts 11, 2009

Hvorfor forsøger toppen at skjule tilstrømningen af fremmede

Hvordan det vil gå med skatterne og afgifterne ligger lige for

- som det er gået hver gang.

Men med kriminaliteten og indvandringen, hvordan vil det gå, nu vi fortsat har en flertalssikret regering, der har lovet at vende disse to meget tunge, måske afgørende spørgsmål til det bedre for landet og dets borgere?

Det er henlagt under EU's jurisdiktion


- både med og uden Danmarks forbehold om udlændingepolitikkenRettelse af de voldsomme tilsnigelser og fordrejninger fra officiel side om en stigning på sølle 12,5 pct. af indvandringen i 2008 i følge den upålidelige vandringsstatistiks ene side:

Det store spørgsmål: Hvordan vil det gå med kriminaliteten i 2009 og 2010, når politikerne øgede nettoindvandringen af fremmede herunder østeuropæere (indvandring minus udvandring) i 2008 i sandhed ikke med 12,5 pct., men med:


62,8 procent hurtigere strømmede


de fremmede ind i 2008 end året før


(se nedenstående tabel og gå endelig til kilderne)

Tillægsspørgsmål 1: Skal vi gå ud fra, at politikerne ønsker mere vold, eller skal vi påregne at politikerne endnu ikke har opdaget volden i København, hvorfra de ellers skal forestille at regere?

Tillægsspørgsmål 2: Såfremt politikerne har opdaget volden, skal vi så gå ud fra de regerer til danskernes bedste?

fremmacc

Ved accelerationen (acc.) forstås den procentvise hastighedsforøgelse i strømmen udregnet i forhold til tilstrømningshastigheden året umiddelbart før.

Fremmedtilstrømning, nye naturaliserede fremmede og nye udenlandske statsborgere i alt 2001-2008

fremnatu

Den blå illustrerer den sande udvikling:tilstr

Fremmede eller ikke-vestlige betegner vi indvandrere stammende fra lande og områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.


Antallet af tildelte danske statsborgerskaber til fremmede i 2008 er medregnet, i alt 5.457 mod 3.645 i 2007 - stigning på 49,7 pct.. Af de 5.457 tildeltes 1.392 indvandrere fra katolsk funderede østeuropæiske lande.


Af de 21.536 nye indvandrere kom 11.417 fra østeuropæiske lande (inklusiv Polen med alene 6.189), som er fortrinsvis katolsk funderede.


Alt råmaterialet fremgår af Statistikbanken hos www.dst.dk under 'Befolkning og Valg', hvortil enhver kan få gratis adgang. Derefter har vi for de 234 repræsenterede lande sorteret i et Excel-regneark og tillagt de tildelte statsborgerskaber til fremmede land for land.


Ved accelerationen forstås den procentvise hastighedsforøgelse i strømmen udregnet i forhold til tilstrømningshastigheden året umiddelbart før.


Enkelte vil undre sig over at vi ikke gør brug af optællingsbegreberne indvandrere og efterkommere. Det skyldes at selv universiteternes fremmeste demografer har afvist opgørelser og prognoser byggende på disse uvidenskabelige begreber. Så kunne vi som Danmark Statistik og medier gøre brug af vandringsstatistikken for 2008 og komme til 12,5 procent stigning. Men det ville jo være at fuppe læseren.


Vi har valgt se på tilstrømningen på samme måde som tilstrømningen af individer gennem tælleapparaterne til Tivoli. Alt andet er i sandhed kun opfundet for at nedtone den forbrydelse som det er at lade landet overrende.


cand. oecon. J. E. Vig, den 25. februar 2009

"if your heart is filled use your brain"