mandag, august 16, 2010

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR DANMARK 2009HVIS DET IKKE VAR LANDETS 


FREMTID, VILLE DET HAVE


VÆRET MORSOMT


23. maj 2004 havde Rambøll Management for Jyllandsposten spurgt et repræsentativt udvalg af danskerne om, hvorvidt de troede, at muslimerne i fremtiden ville udgøre et flertal af Danmarks befolkning.

Spørgsmålet var ikke funktionelt formuleret, fordi religiøst tilhørsforhold ikke registreres i noget vestligt land, men det kunne alle de adspurgte ikke vide. Men sådan var spørgsmålet netop valgt bekvemt for at eliten kunne klare sig igennem uden for mange knubs, når den blev spurgt.

Næsten hver fjerde dansker – 24 pct. – svarede ja. Og blandt disse mente knap 60 pct., at det ville ske inden for 30 år.

Nu kunne avisen så sammenholde meningsmålingen med den officielle prognose fra Danmarks Statistik, der viste, at 10,9 pct. af befolkningen ville være indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i 2050.

Jyllandsposten skrev således 30. maj 2004 på: http://jp.dk/morgenavisen/indblik/article361742.ece?ncc=1 (nu skal du betale og måske du holder kæft):

”Men der findes en anden prognose – om end fagfolkene bag den ikke ynder at få den frem i offentligheden. Prognosen er bestilt af Integrationsministeriets Tænketank for bedre integration hos det såkaldt uafhængige analyseinstitut DREAM under Finansministeriet.”

Denne prognose går ud fra at 3. generationsindvandrere altså efterkommere af efterkommere vedbliver at have betegnelsen efterkommere. Nu viser resultatet i 2050 17,4 pct. indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede lande, og 28,8 pct. i år 2100.

Man havde dog ikke i den sidstnævnte prognose taget højde for, at netop adskillige 3-generationsindvandrere f.eks. siden 1979 allerede er blevet lagt i kategorien ’danskere’ og ikke i kategorien 'efterkommere' i tælleapparatet.

En alternativ prognose, som end ikke medtager andet en halvdelen af alternativet, var alligevel ikke noget fagfolkene ”ynder at få frem i offentligheden”, meldte Jyllandsposten den 30. maj 2004. Den var til intern brug i 'organerne', hvis ansvarlige tilsyneladende godt ved, at den er helt gal fat med tællebegreberne ’indvandrere’ og ’efterkommere’, der kom til i 1991. Der var tilmed en demografisk professor der sagde fra i 2005; ganske vist med 14 års forsinkelse.

Men der skal ikke gøres noget; det er blot generende for eliten, at offentligheden står helt af, når løgnen bliver for stor, og befolkningen faktisk nemt afslører eksperterne.

Når den anden halvdel af det berømte prognose-alternativ medregnes ser landet ganske anderledes ud:

Vor nyeste korrektion af udviklingsforløbet fra 1979, hvor her var 97. 615 til 2009 og prognosen fra 2009 viser, at antallet af ikke-vestlige pr. 1. januar 2009 var 508.344. Både korrektionen og prognosen bygger på fertiliteterne i oprindelseslandene for de 235 forskellige repræsenterede oprindelsesnationer med immigranter i Danmark. Her underestimeres fertiliteterne og dermed antallet noget, fordi fertiliteterne i oprindelseslandene omfatter alle kvinderne i de fertile aldre og med den der i landet givne aldersfordeling. Aldersfordelingen blandt de vandrerne er skæv mod de yngre aldre, hvorved fødselstallene eller fødselshyppighederne ligger noget under de tilsvarende pr. 1000 kvinder i oprindelseslandenes. Tilsvarende vil fertiliteten der er uafhængig af aldersfordelingen være højere her. Desuden er den fælles dødelighed for danskere for ikke-vestlige sat til at være danskernes dødelighed inden for seneste 10 år.
Antallet af immigranter i Danmark pr. 1. januar 1979,
2009 og 2057 fordelt på kontinenter og delkontinenter

Af disse estimerede 651.182 immigranter pr. 1. januar 2009 stammer 508.344 fra ikke-vestlige lande.
Prognosen viser (grafik nedenfor) at i 2057 vil immigranterne udgøre i alt 3.388.074 mod danskerne 3.389.497, så allerede året efter vil flertallet i landet være skiftet. Hvilke oprindelser der vil dominere fremgår af tabellen (ovenfor). Vi har desuden forudsat, at indvandringen fortsætter med de gennemsnitlige antal inden for de seneste 7 år, og at fertiliteterne forbliver oprindelseslandenes.
Udvikling i antallet af immigranter (blå) og antallet af danskere (rød) 2010-2057


At vor prognose afviger fra vort alternativ i 2008 med fra 12-20 år for flertalsskiftet skyldes bl.a. at vi nu har valgt en alternativ prognosemetode - tidligere annuitetsmetoden. En alternativ metode bekræfter altså hovedsigtet. Desuden anvender vi udelukkende statsborgerskabopgørelsen, opregningen af naturalisationer, fertiliteterne i oprindelseslandene og dødeligheden i Danmark. Det faktum at den danske officielle statsborgerskabsopgørelse ikke retvisende medregner alle udlændinge født her i landet - hvilket tillige er gældende i de tilsvarende opgørelser i bl.a. Østrig, England og Tyskland - er en kilde mere til underestimering af antallene i netop denne fremskrivning.

Vi har desuden i gennem de seneste 25 år arbejdet nærmest med bind for øjnene i modsætning til de ansvarlige, og vi har ikke skabt behovet for korrektion. Altså skiftet sker mellem 2037 og 2057. Det er stadig langt tidligere end de officielle prognoser viser i alle de forskellige/flatterende facetter.

Sammenlign med vor prognose fra 2008

[det viser sig i øvrigt, at de knap 60 pct. af 24 pct. adspurgte i Rambøll-meningsmålingen synes at få ganske ret. Mon ikke det er noget med antallet i skolerne nu og måske noget med, at børn bliver voksne; de fleste har ganske gode fornemmelser af den slags fænomener - matematik er faktisk ikke nødvendig her.]Men nu er det halve officielle alternativ-problem lissom andre af samme slags sat på syltekrukke i Undervisningsministeriet: Tys-tys! Og den nye erhvers- og økonomiminister, hvorunder vor officielle dataproducerende institution henhører, aner lige så lidt om dette, som han gjorde om juraen.Tys-tys!
Sonia
Når vi går ind på den officielle prognose og den halve alternativ-prognose og ser nærmere på konsekvenserne af at antage de er korrekte, ender vi i det latterlige

"if your heart is filled use your brain"