fredag, februar 15, 2013

INDVANDRINGEN TOG TIL I 2012

savus1solra3savas3savus4

ER SKRIFTEN FOR LILLE ELLER UTYDELIG HER KUNNE DU TAG DET SAMME INDLÆG PÅ:

http://www.lilliput-information.com/Befolkningsregnskab%201%20og%202%20for%202012.pdf

Kilder: 1. http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366 (under emnet ’Befolkning og Valg’)
2. http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR068.pdf (Nyt fra DS)

Supplement: Behovet for korrektion af det officielle befolkningsregnskab i alle detaljer En tilstræbt morsom gennemgang af problemstillingen og af tilstødende ikke-uvigtige emner uden skarpe faggrænser: "HVORFOR KAN DET SKE"

"if your heart is filled use your brain"