søndag, oktober 02, 2005

Minister-løgne

Information om Danmark

Minister-løgnene skal gentages ofte - for at de hænger ved

Med Ritzau som kilde viderebragte stort set alle dagblade økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsens usande svar d. 2. november 2004 til folketingsmedlem Pia Kristensen (DF), som havde spurgt om den kulturelle sammenhæng bag stigningen i det danske fødselstal. Læs f.eks.:http://ekstrabladet.dk/VisArtikel.iasp?PageID=268782
ANBEFAL: Minister taler usandt om danskernes fødselstal

Den ministeransvarlige for Danmarks Statistik er økonomiminister Bendt Bendtsen. Der er dog ikke overensstemmelse mellem det, som denne høje chef oplyser og det, som de ansvarlige chefer på institutionen Danmarks Statistik oplyser om den samme ting. Vi var bl.a. i en tilsvarende situation, da Marianne Jelved for få år siden på samme post udtalte sig ganske fejlagtigt om arbejdsløshedens størrelse i Danmark.

Det er for længst blevet fastslået af Dorte Larsen, Danmarks Statistik, at der i Danmark ikke opgøres noget separat befolkningsregnskab for ”gammeldanskere”. Samme Larsen har også for længst fastslået, at den officielt oplyste fødselshyppighed på 1,746 er den samlede fødselshyppighed for samtlige kvinder i Danmark. Nu hævder Bendt Bendtsen, at netop denne fødselshyppighed er danske (= gammeldanske) kvinders fødselshyppighed. Dette er simpelthen ikke sandt.

Danmarks Statistik har haft hævdet det samme som ministeren indtil omkring 1999, men siden hen er det utvetydigt blevet bekræftet under kritikkens pres, at tallet 1,746 er den totale fødselshyppighed for samtlige kvinder i Danmark. Konsekvenserne for indvandringstallene og væksten i antallet af indbyggere i landet ville være ganske chokerende, såfremt det holdt stik, hvad ministeren oplyser og ville pr. automatik føre til endnu et og et større forklaringsproblem. Af tallene direkte fra Danmarks Statistiks Statistikbank aflæser vi altså fødselshyppigheden for samtlige kvinder (i Danmark) i gennemsnit til 1,746.

Danske kvinders fødselshyppighed kan vi af gode grunde ikke kende, da de som nævnt ikke opgøres løbende; men når nu andre vesteuropæiske lande gør dette og kan udvise fødselshyppigheder på mellem 1,2 og 1,4 (lavest i de katolske lande) for den kvindelige stambefolkning, så må vi vel antage, at forskellen til Danmark fra forholdene i Tyskland, Sverige og Holland ikke kan være så forfærdelig stor, som den altså ville have været, såfremt Bendtsen havde oplyst korrekt. Ville vi ikke antage, at fødselshyppigheden med meget større sandsynlighed kunne ligge på ca. 1,3, måske lavere?

Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen hævder supplerende, at indvandrerne (vel, alle indvandrere under ét) har en fødselshyppighed på 2,279 i gennemsnit pr. kvinde. Hvis dette var tilfældet, så ville indvandrernes fødende kvinder i konsekvens af de tre sidste oplysninger ovenfor, 1,746 , 1,3 og 2,279 , udgøre 45,6 % af samtlige fødende kvinder i Danmark. Og det kan vel ikke være korrekt?

I Connie Carøe Christiansens offentliggørelse af tal om fødselshyppigheder blandt kvinder i Danmark og i København 1997-2001 fra den 7. januar 2004 (over samme tema) jævnfør undersøgelsens Tabel 2.1 Antal levendefødte pr 1.000 kvinder i den fødedygtige alder 1997-2001, hvori i øvrigt den korrekte fødselshyppighed anvendes for samtlige kvinder i Danmark (1,746), er der også store problemer med opdelingen på danske, vesterlandsk udenlandske og fremmede. Dette har vi gennemgået i detaljer og kan ikke bruge mere tid på:
http://www.lilliput-information.com/conni.html
http://www.lilliput-information.com/cona.htm

Vi kan kort oplyse, efter vi nu sagligt har tilbagevist én af Bendt Bendtsens fejloplysninger/misinformationer, at også de naturaliserede og deres børn figurerer under danskerne i alle tabellerne hos Danmarks Statistik. Det betyder at danskernes fødselshyppigheder i de officielle tabeller trækkes betydeligt op af hen ved 350.000 eller flere naturaliserede og børn, der regnes for danske. Samtidig reduceres selvsagt de fremmedes fødselshyppighed kunstigt/fejlagtigt af præcis samme forhold. Det er uholdbart at hævde, at indvandrerne føder 2,279 barn i gennemsnit pr. kvinde i Danmark, når vi fra J’ai Tout Compris nr. 31, 2003 får oplysningen om italienske forhold, at muslimske kvinder i Italien føder 3,8 barn i gennemsnit, og selv Danmarks Statistik officielt dristede sig til at melde at indvandrerkvinderne fra mindre udviklede lande føder 3,2-3,5 barn i gennemsnit. I december 1998 kunne vi i udgivelsen fra Danmarks Statistik "Indvandrere i Danmark" tabel 2.1 side 18 læse, at for befolkningen som helhed var fertiliteten 1,7-1,8, og for indvandrere fra mindre udviklede lande 3,2-3,5. Tidligere i 1998 havde DS dog angivet fertiliteten blandt de fremmede til 3,248 (hvilken præcision!) Her mangler i øvrigt også naturaliseredes og børns børn.

cand.oecon. Ebbe Vig
den 5. november 2004


"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home