fredag, april 14, 2006

"En stor dansker"Information om Danmark
Du kan simpelthen anmelde Hans Kornø Rasmussens seneste bøger, som listes på:
http://www.boganmeldelse.com/8779730884
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Som vi kender Hans Kornø Rasmussen:
"...Foredragsholder Hans Kornø Rasmussen, kendt fra én regeringens mange tænketanke: "Har vi for få fremmede I Danmark?". Adspurgt af bladet "Social Forskning" nr. 1, 1998, svarede lektor Hans Kornø Rasmussen blandt andet: "Spørgsmålet om indvandringen er ikke længere et rent dansk anliggende…"

Hans Kornø Rasmussen henviser til Amsterdam-traktatens artikler om flygtninge og indvandrere, der overfører hele området til "den overstatslige søjle" i EU-regi. EU’s statistik EUROSTAT nr. 6, 1996 anbefaler en stærk forøgelse af indvandringen, og siger Hans Kornø Rasmussen: "I perioden 2007-2024 skal indvandringen være stigende med en faktor 8-14 gange i forhold til i år (1996), d.v.s. 8 gange flere år 2007 og 14 gange flere i år 2024. I 1996 kom officielt 525.000 (netto, nye) fremmede til EU. Antallet pr. år skulle altså være 4,5 mill. i år 2007 og derefter voksende til 7 mill. i år 2024". Det blev gentaget af den nyudnævnte EU-kommissær Vladimir Spidla den 18. marts 2005, der nu foreslog en gradvist accelereret indvandring indtil en 12-dobling af indtaget af ikke-vestlige til EU frem til 2024:
Docerende EU-kommissær -
nu glemte Hans Kornø Rasmussen så, at Danmark rent faktisk har en række forbehold til de seneste EU-traktater startende med Maastricht-traktaten.

I år 2000 havde Hans Kornø Rasmussen nedtonet sit forslag til det fremtidige indtag af fremmede pr. år til Danmark mange gange i forhold til fire år før, nu var behovet det dobbelte af indvandringen dette år (altså, cirka 2*18.000). Det kan måske skyldes personlige erfaringer. Hvordan kan behovet for indvandring ellers pludselig reduceres med en faktor 4-7.

Hans Kornø Rasmussen skriver i "Det ny Europa, Mellem kontrol og afmagt: EU’s asyl og indvandrerpolitik", af DIIS : Institut for Internationale Studier, (manuskriptet afsluttet den 23. december 2005) side 26: "...Statistikken viste, at skal den massive afgang fra arbejdsmarkedet erstattes, mand for mand, med mennesker udefra, må indvandringen i 2005 ottedobles i forhold til indvandringen i midten af 1990’erne. Et niveau, der skal holdes det efterfølgende tiår, hvorefter indvandringen skal 14-dobles frem mod år 2024. Beregningerne viste, hvilken kolossal stigning i indvandringen der skal til, hvis EU-landene vælger at erstatte dem, der forlader arbejdsmarkedet, med indvandrere udefra. At statistikkerne i 1996 havde regnet rigtigt, viser sig i dag, hvor alle de gamle EU-lande slås med meget vanskelige og komplicerede reformer, når landenes økonomier skal omstruktureres til at klare fremtiden, hvor flere pensionister skal forsørges af en faldende arbejdsstyrke. I Danmark nedsatte vi en velfærdskommission til at kortlægge problemerne. I marts 2005 offentliggjorde EU-Kommissionen en grønbog med titlen Demografiske ændringer – behov for en ny solidaritet mellem generationerne..."

Vi kan altså ikke følge med.

Vi ser to problemstillinger, velfærdssystemet og den internationale konkurrence. Vi kan ikke opfatte problemerne som adskilte, og dermed straks indtage en typisk defensivholdning og gå ud fra, at velfærdssystemet etableret for at bringe 68-erne på toppen, kommer før Europas og nationalstaternes eksistens.

Det kan Kornø Rasmussen tilsyneladende.

Uddrag af: http://www.lilliput-information.com/velglob.html

"...2. Immigranter
Når 40 pct. af de ledige og udstødte i de arbejdsdygtige aldre i Danmark tilhører en delpopulation, der udgør godt 13 pct., så er det vanskeligt også for Velfærdskommissionen at finde nogle løsninger på velfærdens fremtidige finansieringsproblem ved at manipulere 3/4 af velfærdens samlede finansieringsproblem i år 2006 efter 25 år masseindvandring til at være en central del af løsningen på problemet..."
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
http://www.diis.dk/sw2239.asp

14. marts 2006 Pressemeddelelse: EU's asyl- og indvandrerpolitik. Ny bog af Hans Kornø Rasmussen
Mandag den 20. marts 2006 udkommer bogen Mellem kontrol og afmagt: EU's asyl- og indvandrerpolitik ved Hans Kornø Rasmussen

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
http://www.eu-oplysningen.dk/nyheder/kalender/alle/alle1685/?print=1

ET HELT NYT EUROPA - ET HELT NYT GLOBALT ANSVAR!********************************************Borups Højskole, Frederiksholms Kanal 24, Kbh.DEN 17.- 18. APRIL 2004
ARRANGERET AF NYT EUROPA I SAMARBEJDE MED SOCIALDEMOKRATERNE, DET RADIKALE VENSTRE, SF OG LO.
Pris: Kr. 50,- pr. dag, inkl. let frokost og kaffe
Tilmelding: info@nyteuropa.org
Program, PDF: http://www.nyteuropa.dk/showmediaPopUp.asp?Mediaid=130

Program, almindelig tekst: Ordstyrer:Steen GadeFormand for Nyt EuropaL Ø R D A G: 10.30 -10.40 Et helt nyt Europa – et helt nyt globalt ansvar! Jakob Erle, talsmand, Nyt Europa FØRSTE DEL: VERDENS TILSTAND - UDFORDRINGER OG MULIGHEDER10.40 -11.00Verdens økonomi – produktion, arbejdsdeling og udflytning, handel og valutaKlaus Walter Rasmussen, Chefkonsulent, Dansk Industri11.00 -11.20Menneskerettigheder – to skridt frem eller tre tilbage?Morten Kjærum, Direktør, Institut for Menneskerettigheder 11.20 -11.40Sociale forhold – øer af rigdom i fattigdommens havPoul Grosen, Direktør, Det nordisk Kontor for UNDP11.40 -12.00 Miljø – 'verdens tilstand', oversete udfordringerPia Olsen, International politisk koordinator, DanmarksNaturfredningsforeningFrokost12.00 – 13.00ANDEN DEL: EU - ET POLITISK REDSKAB TIL HANDLING... 13.00 -13.30EU's historie – om drivkraften i integrationen fra EF-6 til EU-25 Thorsten Borring, lektor, Århus Universitet13.30 -13.50EU's budget – den kommende politiske kampplads Ove Fich, ekspert i EU og arbejdsmarkedsforhold, tidl. MEP og MF 13.50 -14.10EU's beslutningssystem – kritisk lys på komiteerne bag kulisserne Niels Paarup-Petersen, Den sikkerhedspolitiske tænketank, Compas Group, Trinity College, Toronto14.10 -14.30Landbrugsstøtten – hvor længe endnu? Jan Laustsen, Vicedirektør, LandbrugsraadetKaffe15.10 – 15.30Nye arbejdspladser – Lissabon processen og regionalfondene Kim K. Knudsen, Konsulent, LO15.30 -16.00EU's udenrigs- og sikkerhedspolitiske samarbejde – papirtiger eller begyndelsen på noget stort? Preben Bonnén og Michael Søsted, Den sikkerhedspolitiske tænketank, Compas Group, Trinity College, Toronto16.00 -16.20EU's flygtninge- og indvandrerpolitik – i en verden på vej mod 9 milliarder
Hans Kornø Rasmussen, cand.polit. og ph.d. i International ØkonomiS Ø N D A G(Denne del af konferencen foregår på engelsk, men spørgsmål kan stilles på dansk.)Moderator: Annegrethe RasmussenDagbladet Informations EU-korrespondent TREDJE DEL: POLITISKE UDSPIL... Hvilke politiske planer har de politiske partier og de enkelte kandidater forud for valget til Europa-Parlamentet? Og hvilke krav har de politiskeaktører uden for Europa-Parlamentet til de folkevalgte? 10.00 -10.30Den europæiske Forfatning - og kristendemokraternes politiske prioriteringer for Europa Alojz Peterle, tidl. Medlem af Det europæiske Konvents præsidium, EP-spidskandidat, kristendemokraterne, Slovenien 10.30 -11.00Miljø- og klimapolitik - EU skal sætte den nødvendige globale dagsorden Margrete Auken, EP spidskandidat (SF)11.00 -11.30Sikkerhed – i Europa og verden, Tyrkiet som brobygger?Damla Gurel, Det republikanske Folkeparti, det ledende oppositionsparti,Tyrkiet, medlem af det tyrkiske parlament og NATO's parlamentarikerforsamling 11.30 -12.00Det solidariske arbejdsmarked – et europæisk svar til verden Anders Samuelsen, EP spidskandidat (DRV)Frokost 13.00 – 13.30 Ligestilling – hele Europas ansvar Kinga Lohmann, Polen, direktør, Regional Coalition of Women's NGO's13.30 – 14.00Den europæiske Forfatning - og de socialliberales politiske prioriteringer for Europa Regimantas Ciupaila, EP spidskandidat, Liberal Centre Union, Litauen 14.00 -14.30Den europæiske Forfatning – og socialdemokratiets prioriteringer for Europa Harlem Desìr, MEP, PES, Frankrig 14.30 -15.00EU's globale rolle – et helt nyt ansvar Poul Nyrup Rasmussen, EP spidskandidat (S), formand for Global Progressive Forum Debat i plenum og kaffe16.00AfslutningKonferencen er arrangeret med støtte fra Nævnet vedr. EU-oplysning og Europa-KommissionenBest regards/Med venlig hilsen
Soren Winther LundbyManaging Director/ Adm. lederNew Europe/Nyt EuropaJ.P. Larsens Vej 188220 BrabrandDENMARKt: 0045 70 22 60 64m: 0045 40 27 60 64f: 0045 70 22 60 65EN-web: http://www.neweurope.org/Da-web: http://www.nyteuropa.org/
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
http://www.ugebreveta4.dk/smcms/Ugebrevet/4766/7325/7350/7354/Index.htm?ID=7354
EU mangler arbejdskraft – kommer den?

Forfatteren og demografen Hans Kornø Rasmussen har i flere bøger analyseret europæisk indvandringspolitik og er stærk tilhænger af tyrkisk EU-medlemskab. Den store udlængsel kommer ikke bag på ham, men kan blive en fordel for begge parter:
»Tyrkiet vil formentlig blive medlem af EU om ti år – længere kan EU ikke trække den. Men dertil skal lægges overgangsordninger, før arbejdskraftens frie bevægelighed træder i kraft.
Diskussionen handler om forholdene om tyve år, og da vil arbejdsstyrken i Europa være faldet dramatisk. De store årgange er på det tidspunkt gået på pension, og så vil europæerne være glade for, at der kommer nogle herop og lukker hullerne på vores arbejdsmarked. Om tyve år vil tyrkerne også være bedre uddannet,« siger Hans Kornø Rasmussen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
http://humanisme.dk/emneregister.php

EU
Danmarks mindreværdskompleks (ugebrev: EU)
Dansk kujoneri i Sakajev-sagen (ugebrev)
Det danske dilemma af Hans Kornø Rasmussen (boganmeldelse).
EU og Grundloven (essay: kompetencefordeling mellem EU og DK)
Din mund siger nej, nej ... (ugebrev: Forfatningsafstemning)
Irak-løgne og EU-forfatning ind under gulvtæppet (kommentar)
Lad Disney filmatisere Informations EU-fori (kommentar)
Lex Mandela (kronik: korruption, Sydafrika, EU)
Oh, du store Euro (kommentar)
ØMU-fælden smækker (kronik)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
http://www.bashy.dk/aktuelt.htm

Lørdag den 14. dec. 2002 kl. 12.30

Fælles europæisk asyl- og immigrationspolitik
Dansk EU-formandskab

Medborgerhuset, Nørre Allé 7, 2200 Kbh. Ns
Lørdag den 14. dec. 2002 kl. 12.30 med bl.a.

Eyvind Vesselbo
Pernille Frahms
Kamel Qureshi
Hans Kornø Rasmussen
Elisabeth Arnold
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Fra:
http://www.foreningen-nydansker.dk/ (Nyhedsbrevet februar 2002)
"...Blandt oplægsholderne vil være at finde Bob Purkiss, formand for European Monitoring Centre of Racism and Xenophobia, Anker Boye, Borgmester i Odense, Hans Kornø Rasmussen, økonom og forfatter samt Kamal Qereshi, ligestillingsordfører i SF..."

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
http://webtest.information.dk/InfWebsite/FremvisningPHP/Common/Information.php?pShow=Blog/index.php&cat=5

20. marts 2006:
"...I denne uge tager vi fat på islams betydning for det danske samfund, menneskerettighedernes ditto og så har vi i morgen et tema om indvandring til Europa på baggrund af en ny bog fra Hans Kornø Rasmussen..."

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
http://www.notat.dk/visartikel.php?artikelnr=139

Anmeldelse 14. maj 2004 af: "Det danske dilemma"
"...Bogen er tankevækkende om befolkningseksplosionen uden for vores dør og vores egen skæve demografiske udvikling. Men bogen rummer en grundlæggende svaghed i Kornøs had til sit eget folk..."
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
SID's
http://www.takeus.dk/

* 30.12 Hans Kornø Rasmussen:
Dem og os: det multi-etniske Danmark.

"...Om forholdet mellem danskere og indvandrere i fremtidens multietniske samfund og om, hvordan de myter, dilemmaer og udfordringer, Danmark står over for, kan føre til et splittet og polariseret samfund. Tiderne Skifter, 2000. – 165 sider..."

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hans Kornø Rasmussen skriver mange bøger og holder mange foredrag.
Han er meget efterspurgt.

Du kan simpelthen anmelde Hans Kornø Rasmussens seneste bøger, der listes på: http://www.boganmeldelse.com/8779730884

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
Forfatterens karakteristik:
http://www.foredragsholdere.dk/Rasmussen%20Hans%20Kornoe.htm
* Det multietniske Danmark – trussel eller mulighed.
* Indvandring, EU og Danmark.

I de kommende år ophører danskerne for alvor med at være en homogen befolkning med rødder i samme religion, kultur, sprog og traditioner. Danmark bliver i stigende grad et multietnisk samfund. Et faktum ingen havde forestillet sig for blot få år siden, og som stort set alle politiske partier har haft til hensigt at afværge. I horisonten lurer risikoen for et splittet og polariseret Danmark. Foredragene handler om de myter, dilemmaer og udfordringer, Danmark står over for – uanset om vi ønsker at isolere os eller vælger at føre en aktiv indvandrerpolitik. Hans Kornø Rasmussen er cand.polit. og ph.d. i International Økonomi. I en årrække ansat ved Københavns Universitet og Handelshøjskolen i København. Har arbejdet for Information, Børsens Nyhedsmagasin og ugebrevet Mandag Morgen. Han har bl.a. skrevet bøgerne "Flygtninge og indvandrere i Europa" (1996), "No Entry – European Immigration Policy" (1997) og ”Dem og os – det multietniske Danmark” (2000). Er p.t. konsulent, freelanceskrivende og foredragsholder.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fra:
http://www.athenas.dk/fdh_rasmussenhanskornoe.htm

Hans Kornø Rasmussen

Foredragsholder, konsulent og freelanceskrivende

Dem og os - det multi-etniske Danmark

Danmark, Europa og den fælles indvandrerpolitik

For yderligere information eller booking af foredrag og foredragsholdere fra Athenas, ring 35 11 21 31 eller send mail til: kontakt@athenas.dk


"if your heart is filled use your brain"

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

agreeable idraulico dildo
segretaria urinate sulla spiaggia
scopate con cazzi piccoli
copertine video cd
pisciate dorate gratuite
racconti orge
amabile cameriera sex
fighetta gruppo nel bagno
bramare segretaria inculate
info lesbica orgia personal remember
donne sesso con cani
piede clima
scopate gratis
bevitori di sborra
bellezza ragazze sedere
una california che housewarming
foto bernarda nuda
bello fighette merda
lesbiche porcelle
assurdo cameriera sesso
nella residenza alta
caldo bellezza mamma
ritirarsi moglie merda
scambio di coppia annunci
deciso lesbiche
manga hentai videos
likable cowgirl spogliarello
piccola morsicate
fresco cowgirl fotti
ridicolo bionde pompino
deciso tetti grandi
un pň di cazzi in culo
sex video labbra di vagina
pretty femmina doppio penetrazione
indescrivibile di mezzo
indescrivibile di mezzo
grazioso ragazze urinate
intermedio nude
bollente bionde ubriache
attraente femmina
sborrami in culo
foto giovani puttane gratis
piu fresco amabile castra
emanuela folliero sex
carino cameriera
ermafroditi con cazzo e figa
percepire segretaria inculate
racconti erotici tra zie e nipoti
cazzone
asiatiche gruppo in stagno

10 februar, 2007 23:41  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home