onsdag, september 15, 2010

DANSKERNE VIL BEDRAGES

Nu er det bevist at i alle som Danmarks Statistik (DS) pr. 1. januar 2010 medregner som indbyggere med udenlandsk oprindelse (med fast bopæl og cpr. nummer) i Danmark er kun nogle få fødte børn af udenlandske statsborgere i Danmark medregnet. Hertil kommer de naturaliseredes børn efter naturalisationen.

Vi oplyser at alle med udenlandsk oprindelse officielt udgjorde 542.738 pr. 1. Januar 2010. Det er lidt flere end summen af antallet af udenlandske statsborgere og antallet af naturaliserede, der bliver til 538.768. Det er ikke mange børn af udenlandske statsborgere og børn af naturaliserede, der så er medregnet retvisende som værende af udenlandsk oprindelse, når som her oprindelse tilsyneladende kun peger på fødsels-geografien. Det er 3.970 børn. Og det er ikke så mange, når vi ser på perioden 1979-2010, som de officielt oplyste antal naturaliserede år for år dækker. Vi kan ikke gå længere tilbage og korrigere; her underestimeres således i vor korrektion.

Vi har begået en enkelt simpel snedighed – nu fødselstallene ikke oplyses i en brugbar begrebsopdeling fra DS - at spørge til antallet af nulårige pr. 1. januar hvert af årene siden 1979. Disse nul-årige må nødvendigvis være født i det umiddelbart foregående kalenderår.

Og vi fik dem , men sikken et syn. Jo flere der var til at føde, desto færre fødte de, men det opdagede statistik-producenterne tilsyneladende, hvorefter de fik rettet det lidt til for et par år siden. Det var direkte afslørende.

Når nu perioden omhandlede 31 år mente vi også, at nogle af de fødte i denne lange periode kunne gå hen at få børn selv, f.eks. fra 15 –årsalderen (fertilitetsperiodens begyndelse). Uden børn af børnene blev antallet af fødte/nulårige i perioden 1. januar 1979-2010 til 100.424. Men de var sandelig medregnet i det næststørste officielle antal 538.768.

D.v.s. alle med udenlandsk oprindelse er udenlandske statsborgere og naturaliserede, der bliver til 538.768. Dertil kommer de famøse 3.970 børn oveni.

For ellers kan vi ikke ramme det mystificerede totalantal,  som det officielle Danmark regner med har udenlandsk oprindelse,  542.738 pr. 1. januar 2010.

Herefter vil vi tillade os holde det sande antal i Danmark med udenlandsk oprindelse tæt ind til kroppen. Vi har simpelthen begrænset os til at oplyse, hvorledes der officielt regnes hos Danmarks officielle statistik-producent. Noget lignende er tilfældet i bl.a. England og Østrig.

Nogle vil måske begynde at undre sig over, at danskerne nu i følge Informations 1) og Berlingske Tidendes referater af den ellers hemmeligholdte information fra Danmarks Statistik til Integrationsministeriet nu føder 1,9 barn mod 1,7 barn for et par år siden og ikke-vestlige kun 1,6 barn pr. kvinde.

Hvordan det reelt forholder sig herunder en årligt ajourført befolkningsmodel, der er forudsætning for forskning i noget spørgsmål, der har oprindelse-tilknytning, sygdomme og andre karakteristika af etniske betydning har prisen kr. 20.000. Modellen er udført med bl.a FN’s officielle fødseslsrater i klodens 235 nationer (repræsenteret i Danmark) i regnearket Excel med grafisk præsentation og med grundig supervision i PDF-fil, det hele leveret på DVD.

1) I Søndagsavisen 25/1-2004 udtaler lederen for personstatistik i Københavns Kommune, Claus Woll : ”Jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten”. Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tvært imod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødselsraten indenfor de seneste 5 år steget med 10%.”

Europa er den eneste verdensdel truet af faldende fødselstal og skrumpende arbejdstyrke. Europæiske kvinder vil fremover føde endnu færre børm, lyder advarslen fra danske og internationale eksperter, skriver Berlingske Tidende 8. august 2010. Ham, den her fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, der nu lægger navn til i Berlingske Tidende, holdt grundigt sin kæft for et par uger siden, da medierne kørte den diametral modsatte kampagne med bl.a. “Nu føder ikke-vestlige kun 1,6 barn i gennemsnit, danskerne hævder de føder 1,9 barn”, skrev bl.a. Information og også Berlingske Tidende den 25. Juli 2010. D.v.s.: At nu føder danskerne angiveligt 1,9 barn pr. kvinde mod tidligere (for et par år siden) angiveligt 1,7 barn.

Mere orientering om modellen: http://www.lilliput-information.com/index-population-account-corrections.pdf

Nærmere oplysninger får du på:  joern132@gmail.com

"if your heart is filled use your brain"