torsdag, december 29, 2005

Danskernes tror på denne verden

Information om Danmark

Danskerne tror på denne verden - derfor er de på spanden

Antallet af tilstrømmede indvandrere til Danmark i 2005 kan ikke aflæses af de opgjorte opgørelser over indvandrere og efterkommere samt udenlandske statsborgere, der er udgivet af Danmarks Statistik den 13. februar 2006. Vi er nået dertil, at bl.a. lektor på Københavns Universitet Hans Oluf Hansen medgiver, at ” indvandrere og efterkommere er et uegnet grundlag for både en beskrivelse af den nuværende befolkning og for udarbejdelser af prognoser om den fremtidige befolkning”.
Statsborgerskabsopgørelsen viser officielt en stigning på 2.447 i antallet af udenlandske statsborgere. Da der er tildelt 10.197 2) statsborgerskaber ved lov i 2005 i alt , skal dette antal naturligvis lægges til, da de ikke forsvinder ved at modtage et brev med ny officiel anerkendelsesstatus, og væksten i antallet af udenlandske statsborgere er i stedet 12.644. I stedet for et officielt fald i 2004 på 3.607 , var der reelt en vækst på 11.369, når 14.976 statsborgerskaber behørigt tillægges for året 2004. http://www.lilliput-information.com/udl05/index.html
...og danskerne er ligeglade

Eurabia formgives www.lilliput-information.com/mani.html
"19.11.2005 blev der i Landstingssalen, Christiansborg, af Jyllands-Posten og Trykkefrihedsselskabet arrangeret en konference om ytringsfriheden. En af foredragsholderne gjorde opmærksom på, at den allerede før oliekrisen i 1973 oprettede Europæisk-Arabiske Dialog, som sikrede rimelige oliepriser for imødekommenhed over for islamisk kultur og indvandring, i år er blevet afløst af "The Anna Lindh Foundation for the Dialogue between the Cultures" (ALF). Dens mål er den kulturelle videreudvikling af "Euro-Mediterranien", et i 1995 vedtaget åbent økonomisk, politisk og kulturelt fællesskab uden "dem" og "os", omfattende de 25 EU-lande og 10 lande fra Mellemøsten og Nordafrika.Tyrkiets EU-optagelse er et skridt i denne retning..."
...og danskerne er ligeglade

De er tre gange dyrere www.lilliput-information.com/velind.html
"...Dette er officielt korrekt i følge Velfærdskommissionen. Så er det vi mener, at relevante udgifter må deles i forholdet 1 til 3 under hensyntagen til deres andel. D.v.s. de fremmede koster den offentlige sektor 3 gange mere end svarende til deres andel. Så er det matematikken fortæller, at de står for opimod 25% af de relevante udgifter, selv når der regnes efter det officielle (læs: stærkt fejlbehæftede) antal her i landet..."
...og danskerne er ligeglade

Svenskerne slået om 45 år www.lilliput-information.com/lindh.html
"...Hævder den svenske nationaløkonom Jan Lindh, ledende forsker i Instituttet for Fremtidsstudier i Stockholm..."
...svenskerne er ligeglade, og danskerne er ligeglade

Danskerne er slået om 30, 40, 50, måske 100 år www.lilliput-information.com/prolek.html
"Danskere" bliver en minoritet i Danmark, Berlingske Tidende den 20. august 2005:
”…danske statsborgere føder så få børn og nye indvandrere så mange flere, at danskere af udenlandsk herkomst om mindre end 100 år vil udgøre et flertal i samfundet…”
Officielle danske prognose fra 1999 viser 10,9% fremmede i år 2050 (og cirka 8% i 2005) (OFFICIELT!! - selv de svageste i Folketinget fik den galt i halsen).
IoD-Kommentar: Det sker allerede om 35-45 år: http://www.lilliput-information.com/edu/index.html
Ved begyndelsen af 2005 havde vi kun 270.000 fremmede statsborgere. Det er fordi der er sket en forvandling med indtil nu mere end 400.000 og fortsat forudsættes at ske forvandlinger eller mirakler med de naturaliserede og deres børn fremover. Det vil faktisk sige, at danskerne kommer i mindretal, før de fremmede udgør 11%, men som konstitueret professor kunne man ikke tillade sig at afsløre, at dette vil ske før århundredet er omme.
Forvandlingen illustreret for læsere uden tal- og kategoritræning : www.lilliput-information.com/forvandling/index.html
...og danskerne er ligeglade

De fremmede rejser hjem (....nej, de vælter ind i landet) www.lilliput-information.com/vild.html
"...Jyllandsposten løj groft om fremmedtilstrømningen den 9. august 2005. Den hævdede det var ud af landet de strømmede; det var altså fortsat ind i landet..." Havde denne betydelige avis overset, at naturalisationerne fuldstændig udvisker væksten i antallet fremmede i begge de officielle optællinger? Vi nægter at tro det. I øvrigt forudså vi allerede i december 1989, at netop denne metode ville blive anvendt :
http://www.lilliput-information.com/nyrekord.html
...og danskerne er ligeglade

Kriminaliteten overdrives i de officielle opgørelser www.lilliput-information.com/sandfrem.html
Overkriminaliteten blandt indvandrerne måles officielt til 17,4 gange mere kriminelle end danskerne i Ringkøbing Politikreds, til 10 gange mere i Assens Politikreds; men til godt 5 gange mere på landsplan. Det er selvfølgelig ikke korrekt. Fejlen skyldes at de naturaliserede og deres børn ikke indgår i fremmed-populationen. Overkriminaliteten er 2-4 gange på landsplan. Dette problem påviste vi for mere end 10 år side.
....og danskerne er ligeglade

Børnefødslerne lyves der groft om, både i Danmark og i EU www.lilliput-information.com/euarb.html
Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen løj ligeledes groft herom den 2. november 2004: www.lilliput-information.com/bendt.html Rigsstatistiker Jan Plovsing bearbejdede kriminaliteten blandt de fremmede videnskabeligt uredeligt den 12. december 2004:
www.lilliput-information.com/plov.html
....og danskerne er ligeglade

Professor kan ikke bruge det officielle befolkningsmodel i sin forskning http://www.lilliput-information.com/forehel.html
Vi har forlængst foreslået en anden mere retvisende model: http://www.lilliput-information.com/atda.html
....og danskerne er ligeglade

Vi indså fra starten, at det for mange er uhyre vigtigt at have deres sikre netværk at trække på, hver gang de vil noget i enhver sammenhæng. Dette bliver i de fleste tilfælde til noget, der har logepræg. Ja, vi kender såmænd fænomenerne helt fra barndommen/ungdommen/ studietiden, hvor større og mindre børne- og ungdomskredse/grupperinger/bander i by og på land kunne komme til at præge opvæksten/udviklingen for de svageste. I voksenlivet er disse netværker/kredse/grupperinger/ foreninger/loger/partier videreført, og er de blevet antalsmæssigt af en vis betydning og omtaleværd, tilstræbes de sat op med det formål at opsamle modstanden mod den satte dagsorden, for netop at uskadeliggøre modstanden.

Debatten har ikke danskernes interesse:
http://informationomdanmark.blogspot.com/
http://nytdanmark.blogspot.com/
http://modstandskamp.blogspot.com

På blandt andet på denne baggrund overvejer Information om Danmark at indstille sine aktiviteter fremover. Det betyder samtidig, at resultater af kritisk analyse-aktivitet fremover skal søges indhentet hos andre analytikere. Oplysning i de former, som valgt herfra igennem mere end 18 år, først i papirformat siden på Nettet, har ikke danskerens interesse.
http://www.exilen.org/debatt/index.php?f=11 kan man skrive til og debattere på; men er emnet aktuelt for svenskerne tilrådes det at skrive på engelsk, for svenskerne er også ligeglade, hvis det er skrevet på dansk.
Fjordman: http://fjordman.blogspot.com%20/meddeler at han legger ned sin blog ved årsskiftet. I den anledning kan det være grunn til å trekke frem litt av hans mange og gode artikler, sitat:

Mandag 5. desember 2005
Hva koster innvandringen? Åpent brev til Dagbladet

Noe av det mest irriterende med Dagbladet er at de har ledet an i å fremstille Fremskrittspartiet, Carl I. Hagen og andre som har kritisert innvandringen som halvrasistiske tullinger i over en generasjon.Nå som svært alvorlige konsekvenser av den flerkulturelle innvandringen begynner å bli åpenbare i hele Vest-Europa, viser de ingen tegn til å innrømme at de har tatt feil. Tvert imot omtalte de FrPs tanker med ord som "brunspettede" og "grums" så sent som i november 2005. Det er mange av oss som har vært naive, men det finnes ærlig talt en grense for hvor dum det er lov til å være, og den er nådd nå.Helt siden 1980-tallet har Dagbladet og andre argumentert for at innvandringen er lønnsom for oss. De drev noe som minnet om heksejakt på FrP-ere på 90-tallet som ville ha et innvandringsregnskap. Blant annet kjørte de en forside med Carl I. Hagen og skrev "Dette koster Hagen nordmenn", der de stilte opp et regnskap som viste at Hagen var en netto utgift for Norge som stat. Morsomt.Nå begynner den egentlige regningen å komme på bordet, og det er det svært stille om. Høyreekstremistene i NRK meldte for eksempel at familien til 47 prosent av barn med ikke-vestlig bakgrunn trengte sosialhjelp i løpet av 2001. Dette er nesten ti ganger så mange som blant norske barnefamilier. Dersom dette er riktig, kan det da umulig stemme at innvandringen er lønnsom for oss?Aftenposten viste seinest i høst at en svært høy prosentandel av innvandrerne i Norge får sosialhjelp, uføretrygd eller andre former for offentlige støtte. Innvandringen vil derfor fortsette å bidra til en økt snarere enn til en redusert forsørgelsesbyrde, dvs. til at byrdene på den arbeidende befolkning blir større i stedet for mindre.Tall fra Sverige og Danmark tyder på at innvandringen koster samfunnet flere titalls milliarder kroner netto hvert år. Det er en av de viktigste grunnene til at hele den svenske velferdsstaten nå vakler, for eksempel. I tilfelle betyr det at en avis som Dagbladet har systematisk feilinformert nordmenn i over en generasjon, og aldri blitt stilt til ansvar for dette.Ikke bare øker andelen innvandrere voldsomt, det koster oss altså store summer hvert år. Skandinavia og Europa må være den første sivilisasjonen i historien som med et smil betaler andre for å kolonisere oss, og henger ut alle som protesterer som "rasister". Vår elite synes dette har vært så vellykket at prosjektet bør fortsette på ubestemt tid.Tallene dreier seg bare om reine utbetalinger i sosialhjelp og trygd. Dersom vi inkluderer en sterk økning i kriminalitet og vold generelt som har fulgt i kjølvannet av innvandringen, stiger kanskje de årlige kostnadene med enda noen titalls milliarder.I tillegg kommer store utgifter til anti-terrortiltak, men også tolker, morsmålsundervisning, støtte til alle mulige foreninger og grupper, bygging av moskeer pluss, pluss. Likevel sier ledende politikere som Høyres leder Erna Solberg at dette er "ønsket innvandring" som vil ha positive økonomiske virkninger for landet. Hvorfor får hun slippe unna med å si noe som er åpenbart uriktig?Dersom andre viktige samfunnsinstitusjoner hadde tatt så grovt og systematisk feil over et så langt tidsrom ville mediene krevd at de skulle stå til ansvar for det. Hvem gjør det når mediene selv har gjort det? Kanskje noen bloggere skal drite ut Dagbladet litt?Dagbladet burde be Carl I. Hagen og Fremskrittspartiet offentlig om unnskyldning for tjue år med ufortjent hets. Hva med en forside som sier: "Sorry, Carl Ivar, vi tok feil. Det finnes ikke noe flerkulturelt samfunn"? De bør også argumentere for at han skal få Fritt Ords pris for sitt lange engasjement for å ta opp upopulære temaer. I den grad Hagen og FrP har tatt feil i noe er det fordi selv de kan ha undervurdert farene ved muslimsk innvandring. Ellers har de stort sett hatt rett i det meste.Dagbladet har drevet intellektuell terrorisme mot alle de som har kritisert et flerkulturelt samfunn som nå åpenbart ikke fungerer. Til en viss grad har denne intellektuelle terrorismen hjulpet med å gi virkelig terrorisme et fotfeste i Norge.Da Mulla Krekar stod helt åpenlyst og truet Norge med terrorangrep om han ble utvist, skrev Dagbladet på lederplass at riktignok likte de ikke det Krekar sa, men at "det er de ubehageligste ytringene som trenger det sterkeste ytringsvernet". En prisverdig innstilling til ytringsfriheten.Bare synd Dagbladets redaksjon har korttidshukommelse som en middels norsk gullfisk. Før valgkampen i år gikk nemlig Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) ut med en erklæring der alle partiene skulle undertegne et løfte om å holde en "snill" valgkamp i innvandringsspørsmål.Alle unntatt FrP undertegnet, og FrP fikk kjeft for at de ikke lot seg presse med på dette.Dersom Dagbladet var så opptatt av ytringsfrihet burde de kanskje spurt hvorfor en statsstøttet institusjon som SMED fikk lov til å drive en slik åpenbar innskrenking av den offentlige debatten. Dagbladet bryr seg om ytringsfriheten til islamske terroristsympatisører som Krekar, men ikke til Olga fra Drammen som helst ikke vil at flere slike som Krekar skal kunne bruke Norge som sosialkontor og true oss etterpå.Dagbladet har selv skrevet at "rasismen må bekjempes med andre midler enn forbud mot ytringer. Når man krever forbud mot ytringer, taler det om en mistillit til det sivile samfunnet. Når lovendringer innføres i Norge uten videre debatt og uten informasjon, taler det ikke bare om en mistillit, men om et nærmest bevisstløst sivilsamfunn."Hvorfor gjorde da Dagbladet ingenting da Erna Solberg satt og sa helt åpenlyst i deres egen avis at ytringsfriheten skal vesentlig innskrenkes, noe som da også skjer fra 2006 gjennom diskrimineringsloven og innskjerping av rasismeparagrafen? I følge Solberg er dette "først og fremst utformet med tanke på mennesker med etnisk bakgrunn", noe som på godt norsk betyr at en innvandringsdebatt som allerede hemmes av rasismehysteri nå skal knebles ytterligere.Innvandringen koster oss derfor mye mer enn bare penger: Den har allerede kostet oss vår trygghet, med stadig mer aggressive innvandrergjenger i mange byer og stigende terrortrusler fra muslimer. Og nå koster den oss delvis vår frihet.Hva med å slå et slag for pressefriheten ved å gjentrykke de tegningene av Muhammed som danske Jyllands-Posten har fått trøbbel med? Kanskje kunne man også påpeke at den pakistanske gruppen som nå utsteder en dusør til den som dreper de danske illustratørene er den Qazi Hussein Ahmad var leder for da han besøkte blant annet Norges regjering ved Erna Solberg nylig?Den samme Solberg som altså vil ha "dialog" med muslimske fascister, men aktivt knebler sin egen befolkning. Eller kan det tenkes at Dagbladet synes religionskritikk er interessant bare når man kan hetse kristne?Først av alt bør Dagbladet kjøre en kampanje, sammen med resten av norsk presse, for å få Stortinget til å omstøte den fullstendig uakseptable diskrimineringsloven før den trer i kraft i 2006. Hvis ikke, kan man en gang for alle slå fast at Dagbladets snakk om ytringsfrihet er tom retorikk, bortsett fra når de kan omtale Norges nest største parti som "brungrumsete".
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Og nyt om immigrationsøkonomi fra Sverige:
225 miljarder = ca 17,5% av Sveriges samlade skatteintäkter år 2004."
Kilde :http://skattesankarna.se/pdfer/artikel004.pdf

MISSLYCKAD INTEGRATION – GIGANTISKA BELOPP
Misslyckandet med att integrera utlänningar i det svenska samhället beror på att allt för många, allt för fort och från allt för avlägsna platser och kulturer kommit till Sverige. Integra-tionsprocessen försvåras också av att våra politiker och medier vanligtvis inte är förtjusta i att tala om det svenska samhällets enorma kostnader, både ekonomiska och sociala, för den förda asyl-, invandrings- och integrationspolitiken. Utan vetskap och insikt om kostnaden finns inget underlag för demokratisk diskussion för val av hållbara lösningar. Styrande kretsar i Sverige: rikspolitiker, tidningar, mediala debattörer m.fl. debatterar gärna kostnader i olika offentliga system och ställer dem emot varandra, vilket ju är politikens uppgift för att hushålla med landets resurser. Ytterst sällan sker detta beträffande de svenska skattebetalarnas kostna-der för den förda asyl-, invandrings-, och integrationspolitiken. I min analys försöker jag med enkla och rimliga beräkningar visa på de verkliga kostnaderna och några konsekvenser.
Varför så många så fort?
Orsaken är en serie svenska politiska misstag, varav de värsta gjordes i början av 90-talet. Då lyckades Folkpartiet med Bengt Westerberg och Birgit Friggebo i spetsen olyckligtvis få makt att driva sin naiva asylpolitik, dessutom tvärt emot svenska folkets och de egna sympatisörernas vilja. Opinionsundersökningar visade nämligen att 67% svenskarna i allmänhet och 65% av folkpartisterna i synnerhet var emot den då aktuella politiken. Socialdemokraterna har låtit galenskaperna fortsätta genom att inte nämnvärt våga ändra politiken och lagstiftningen av rädsla för kritik från vänstern och miljöpartiet. Detta har t.ex. lett till att Sverige numera har en utlänningslag, praxis och diverse andra lagar, som gör det mycket attraktivt för folk i fattiga delar av världen att ta sig till Sverige och söka asyl.
Många blir rikligt försörjda av de svenska skattebetalarna under flera år och vissa resten av livet. Allt detta utan krav på motprestation, som t.ex. arbete och integration i det svenska samhället. Ingen annanstans i världen är detta möjligt. Det gamla tyska uttrycket "Die dummen Schweden" gäller i högsta grad här.
Är det verkliga flyktingar som kommer hit?
En enkel undersökning på Migrationsverkets hemsida visar att av alla som sökte asyl hos oss 2004 är det bara 15% som är verkliga flyktingar enligt FN:s definition. 85% använder alltså asyl som verktyg för att försöka komma in i Sverige och leva på en högre materiell nivå. De flesta är alltså i praktiken ekonomiska migranter som söker bättre materiella livsvillkor, alltså inte flyktingar. Det är ju naturligt att folk i fattiga delar av världen satsar hårt för att förbättra sin materiella situation. Ett av de enklare och mest lönsamma sätten är att mygla sig in i Sverige genom asyldörren.
Runt gränserna mot södra och östra Europa bor ca 500 miljoner människor i stater med mestadels odemokratiska regimer och ofta därför i stor fattigdom. Trots att västvärlden vräkt in 100-tals miljarder dollar per år i form av betalning för olja, har praktisk taget ingen materiell utveckling skett i de breda folklagren i arabländerna och Afrika. Regimerna använder oljepengarna till sina intressen och medeltida kulturer och religionen bidrar knappast till någon materiell utveckling. Nu vill många av dessa 500 miljoner naturligtvis söka sig till Europa och Amerika på olika sätt. Sverige med sina 7,2 miljoner svenskar och 1,8 miljoner med utländsk
bakgrund har, hur mycket humanism, liberalism och allmän snällhet svenska politiker än upp-bådar på den svenska urbefolkningens bekostnad, ingen som helst chans att hjälpa alla som vill komma till Sverige för bättre materiella livsvillkor. Världen utanför Europa må lösa sina egna problem nu, när vi själva är på väg mot massarbetslöshet och ökande sociala problem.
Vad gör politiker, media och näringslivet?
De flesta politiker på riksnivå verkar inte vara medvetna om eller bry sig om kostnaderna för den förda politiken, därför finns det helt enkelt inget ekonomiskt tryck för att förändra politiken. Svenska folket törs ju inte ha någon öppen mening i frågan inför risken att omedelbart bli anklagat för rasism, främlingsfientlighet mm. Rikspolitiker och media samverkar effektivt när det gäller att hålla locket på mot kritik av de politiska misstagen och de enorma kostnaderna. Ett citat av Sven Delblanc passar bra här: "Och som varje överklass i historien byggde de sig en vacker ideologi och hyrde professorer att försvara den och poeter att besjunga den."
Många svenska företagare och offentliga förvaltningar är rädda för att anställa utlänningar, eftersom arbetsmarknadsregler gör det riskabelt, dyrt och krångligt. De har också en mängd fördomar, vilket blir till ett hinder i integrationsarbetet. Det finns alltså en mängd orsaker till att det inte är någon fart på integrationsarbetet.
Varför så tyst om kostnaderna – och hur stora är de?
Den enkla sanningen är att de är obehagligt stora. En enkel, rättvisande och lättbegriplig be-räkning kan göras med utgångspunkt från det helt rimliga i att alla familjer bosatta i Sverige solidariskt delar på alla offentliga utgifter. För år 2004 var de samlade offentliga utgifterna 1.403 miljarder kronor. Totala skatteinkomsterna var bara 1.290 miljarder, varför Sveriges offentliga ekonomi tvingades låna 113 miljarder under år 2004. I dessa 1.403 miljarder kronor ingår naturligtvis samtliga kostnader för asyl-, flykting- och invandringspolitiken.
Antalet utlänningar och personer med utlänningsbakgrund i Sverige är ca 1,8 miljoner. Alltså ca 20% av befolkningen. Varav de flesta bjudits in under 80-, 90- och 2000-talet då Sverige drabbades exempellöst av arbetslöshet och ekonomisk nedgång i modern tid. 20% på 1.403 miljarder är 280,6 miljarder. Till det kan läggas minst 20 miljarder per år i extra kostnader för diverse stöd och hjälp till stora grupper utlänningar, som nu kommer och kommit under de se-naste 20 åren. Summan för 2004 blir alltså 300 miljarder eller mer. I sanningens namn måste sägas att de ca 500.000 utlänningar, som har arbete, bidrar med skatter och avgifter. Dessas bidrag kan beräknas till ca 75 miljarder för 2004. Bristen för år 2004 är alltså minst 300 - 75 = 225 miljarder. Den misslyckade asyl-, invandrings- och integrationspolitiken kostar alltså oss skattebetalare ca 225 miljarder per år och om några år kanske uppåt 250 miljarder om inget görs. I debatten finns otroligt nog de som kallar detta att berika Sverige. Med normal logik är det tvärt om. Invandringen slutade faktiskt att vara ekonomiskt lönsam för Sverige redan 1976. Alltså, migrationen är sedan 1976 en gigantisk förlustaffär för Sverige.
Inte särskilt konstigt att den svenska offentliga verksamheten ständigt måste göra nedskär-ningar år efter år i skola, sjukvård, tandvård, omsorg, polis, vägar, rättsväsende mm. Dess-utom pressas den arbetande befolkningen till max och sjukskrivningar, förtidspensioneringar och statsskulden ökar. Fängelser, rättsapparaten och apparaten "vård+skola+omsorg" mm. överbelastas. Detta håller inte längre. Nu måste det till krafttag. Svenska folket orkar helt enkelt inte med denna belastning. Politikerna som driver denna galna politik känner naturligtvis inte av belastningen. De bor i sina välordnade "getton" och har höga löner på skattebetalarnas bekostnad.
Hur mycket är då 225 miljarder?
Det motsvarar skatteintäkterna från ca 1.350.000 löntagare i det svenska näringslivet. Varför näringslivet? Jo, enkelt, därifrån kommer pengarna till offentlig konsumtion. Se där, alla svenskar och utlänningar i Sverige i arbetsför ålder måste helt enkelt arbeta och bidra till ekonomin. Är det nödvändigt att bristen på 225 miljarder kompenseras? Ja, åtminstone till stor del. Sverige kan inte fortsätta att skära i offentlig service för att försörja och ge samhällsservice åt en ökande skara bidragsberoende ekonomiska migranter.
Var finns de 1 350 000 jobben?
Normala svenska jobb i denna mängd är bara att glömma. Det finns helt enkelt inte 1,35 mil-joner 100% arbetsföra personer i Sverige som kan producera vad som krävs för egen försörj-ning och dessutom betala världens högsta skatter. Hur skall då kostnaden minskas? Det rimliga är en mix av sänkta bidrag och fler i resursskapande arbeten, d.v.s. arbeten i näringslivet. Det svenska näringslivet rationaliserar för fullt och minskar antalet arbetstillfällen, främst på grund av höga arbetskraftskostnader och ökad internationell konkurrens. Situationen verkar omöjlig.
Ett rent teoretiskt resonemang skulle kunna vara att öka antalet arbetstillfällen i Sverige genom att kraftigt sänka kostnaden för arbetskraft. Genom att minska den till 25%, ungefär vad som gäller i Östeuropa, kanske näringslivet kan vända trenden och öka antalet anställda. 225 miljarder i skatter och avgifter skulle då kräva mer än 5.400.000 nya jobb. I praktiken full-ständigt orimligt att skapa dessa jobb i Sverige, men siffrorna visar vilka resurser den förda politiken motsvarar. 225 miljarder kronor är mer än hela bruttonationalprodukten för Estland, Lettland och Litauen tillsammans, vilken är ca 185 miljarder kr. Svenska skattebetalare skulle alltså teoretiskt kunna ge hela Baltikum evig semester + 20% standardhöjning.
Var finns åtminstone några 100.000-tal av normala svenska jobb? Kan de skapas? Har det politiska etablissemanget några idéer? Svaret måste tyvärr bli nej! Varför är svaret nej. Jo, det regerande svenska politiska etablissemanget är trött och navelskådande och har fullt upp med att ordna med sina egna angelägenheter. Det orkar därför bara beordra försäkringskassan, kommuner m.fl. att betala ut allehanda bidrag och strunta i kontrollen, och vi, den dumma ur-befolkningen, bara betalar våra skyhöga skatter.
5.400.000 miljoner jobb i praktiken.
För att skapa 5.400.000 jobb, alltså inte samhällsfinansierad sysselsättning, i Sverige på några år skulle kostnadsnivån, löner inklusive skatter, behöva sänkas till nivåer i närheten av dem som gäller i Kina, Indien och andra låglöneländer i Världen. Vad skulle hända då? Vi skulle naturligtvis få stora grupper som lever i ofattbar misär mätt med svenska mått. Marknadsmekanismer skulle göra att även den svenska urbefolkningen skulle tvingas ta jobb till dessa låga löner. Vill vi ha det så i Sverige? Självklart inte. Vad göra? Skall vi svenskar fortsätta att försörja 100.000-tals utlänningar, som inte har skyddsbehov, och se alla former av välfärd och social stabilitet raseras? Hur många gökungar, som lägger beslag på bostäder och andra eko- nomiska resurser, tål vi i boet? Hur mycket humanitet och snällhet har vi råd med? Vi måste helt enkelt ställa ordentliga krav på anpassning till svenska förhållanden, d.v.s. krav på kunskaper i svenska språket, yrkeskunskaper, arbetsvilja och omvändelse till nordeuropeisk kristen etik- och rättsuppfattning samt svensk kultur. Då först kan integrationen i Sverige lyckas. Det måste helt enkelt skapas ett ordentligt omvandlingstryck.
Vad göra med dem som inte vill eller kan uppfylla kraven?
Enkelt, de som inte vill anpassa sig till kraven må lämna Sverige med det snaraste. De som vill men inte kan, bör vi hjälpa att återvända till sina respektive hemländer och ge visst eko-nomiskt stöd under några år. De apatiska asylantbarnen, som nu är aktuella, bör naturligtvis, efter individuell prövning av migrationsverket och läkare, få stanna tills de tillfrisknat.
Vad betyder 225 miljarder för skatterna?
225 miljarder = ca 17,5% av Sveriges samlade skatteintäkter år 2004. Utan denna kostnad skulle det samlade skattetrycket kunna sänkas till 34%, vilket är den normala nivån västvärl-dens länder. Ett för svensk del bättre alternativ är att åtminstone delvis rusta upp den offentli-ga servicen och de offentliga investeringarna.
Eftersom BNP ökar då t.ex. någon krossar ett fönster och någon annan får betalt för att repare-ra, så bidrar invandringens kostnader till omsättning i den svenska ekonomin så att BMP-talet ökar med ca. 10% och Sverige måste betala ca 2,5 miljarder mer i EU-avgift. Även ulandsbiståndet blir några miljarder mer eftersom det baseras på Sveriges BNP-tal.
Vad medför den nuvarande politiken?
Den medför ett gigantiskt ekonomiskt och socialt bedrägeri mot det svenska folket. Ett verktyg i bedrägeriarbetet är den svenska utlänningslagen, som medger permanent uppehållstill-stånd och därmed en försörjningsbörda för all framtid för 100.000-tals utan skyddsbehov enligt FN:s definition. Politiken innebär också ett allvarligt bedrägeri mot människor med ut-bildning och yrkeskunskaper, som på ryktets vägnar om en ljus framtid i Sverige tar sig hit under svåra strapatser och stora kostnader, för att sedan finna att de blir en bidragsberoende underklass i Sverige. Frågan är om Sverige redan hunnit för långt i utförsbacken. Men våra politiker har under alla förhållanden den moraliska plikten att stoppa det enorma missbruket och vrida flyktingpolitien rätt. Annars kommer landets skattebetalare att totalt tappa tålamodet med den förda politikens ekonomi och moral.
Erik T Johansson
Karlstad
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Med venlig hilsen
Ebbe Vig
http://www.informationomdanmark.dk/


"if your heart is filled use your brain"

fredag, december 09, 2005

Alternativ velfærdskommission

Den Alternative Velfærdskommission

http://www.berlingske.dk/grid/kronikker:aid=665846

Berlingske Tidende giver den 6. december 2005 Den Alternative Velfærdskommission med en detroniseret, vistnok professor af en slags i Roskilde Jesper Jespersen, en meget stor dækning i kæmpekronik. "Så har den såkaldt relative sandhed fået lige passende dækning", synes begrundelsen at være.

Den Alternative Velfærdskommission benævner den officielle Velfærdskommission neoliberalistisk og sig selv keynesiansk. Og det er vældig infantilt og måske også lidt sjovt her op til børnenes Jul. Det er unægteligt afslørende (ganskevist upræcis) indrømmelse.

Da det er meningen - og forlængst tilrettelagt - at alt vedrørende samfund og økonomi ikke er noget du skal blande dig i, uden du er godkendt til det, så gælder det om at skabe forvirring blandt de, der blot ønsker sig et nogenlunde indblik i, hvad der foregår i teorierne og virkeligheden, f.eks. ved selvstudier suppleret med orientering i presse og medier.

Fra Information om Danmark skal det i sandhed oplyses, at såvel Velfærdskommissionen som Den Alternative Velfærdskommission er ægte børn af John Maynard Keynes. D.v.s. medlemmerne af begge kommissioner hævder at kunne gå på vandet, uden det er frosset til. Og de tror absolut ikke på mirakler: Deres tro er antagelses-logik. Her gælder det om, at omgøre virkeligheden til de korrekte antagelser i hjernespindet, der skal til....for karrieren, der skal bygge på en udtænkt, planlagt og stædigt fremadskridende d. v. s. ideologisk virkelighed, uanset virkeligheden som den er.

Det skal dog oplyses, at Velfærdskommissionen rammer sandheden bedst med en scoring på 25-30 pct., hvorimod Den Alternative Velfærdskommission kun rammer med en scoring på 2-5 pct. Den sidstnævnte melder faktisk mere korrekt om arbejdsløsheden, hvilket gør dens idiotiske fantasterier om yderligere brandbeskatning i fremtiden endnu værre. Helt afgørende er, at pressen bruger meget energi på begge kommissioner, fordi vi skal tro, der er en forskel, og at netop disse kommissioner repræsenterer de relevante forskelle....præcis som med de politiske partier.

At løsningen er en tredje skal ikke overraske...det er ligesom med alt det andet. Tag udlændingudgifterne: Den tidligere regering: godt 11 mia. i 1999, Eskil Wadensjö: 8,8 mia. kr., Pia: cirka 30 mia., men undertegnede mere end 100 mia. kr. pr. år. Man kan da herefter sige sig selv, at sidstnævnte må være tosset, skør eller i hvert fald ganske upålidelig.

Kun én kommentar mere til et mestendels erhvervsmæssigt sønderknusende oplæg fra Den Alternative Velfærdskommission: Den kalder den såkaldt danske velfærdsmodel for den skandinaviske universelle model. Og det er lidt morsomt. Velfærdskommissionens idegrundlag er såmænd også tænkt at være universelt som al ideologi, men fordi den sidste som regeringsrådgiver kan blive hængt ud inden eller ved kollapset, og kommissionsmedlemmernes omdømme kan lide skade inden deres bortgang, kan den ikke betegne sig selv som universel. Vi var måske i praksis kommet hurtigere ud af vanviddet med Den Alternative Velfærdskommission...og det er i øvrigt også præcis som med de såkaldte fløje i politikerforsamlingen på borgen. Så kan vi vælge at elske datteren eller vælge at elske moderen. Det er lige fedt, for beslutningerne træffes til enhver tid et andet sted.
Vær vis på det.

Supplement:

http://www.lilliput-information.com/velg.html

http://www.lilliput-information.com/omlag.html

http://www.lilliput-information.com/okotop.html

"if your heart is filled use your brain"

Manipulation og forræderi

Manipulation og forræderi

19.11.2005 blev der i Landstingssalen, Christiansborg, af Jyllands-Posten og Trykkefrihedsselskabet arrangeret en konference om ytringsfriheden. En af foredragsholderne gjorde opmærksom på, at den allerede før oliekrisen i 1973 oprettede Europæisk-Arabiske Dialog, som sikrede rimelige oliepriser for imødekommenhed over for islamisk kultur og indvandring, i år er blevet afløst af "The Anna Lindh Foundation for the Dialogue between the Cultures" (ALF). Dens mål er den kulturelle videreudvikling af "Euro-Mediterranien", et i 1995 vedtaget åbent økonomisk, politisk og kulturelt fællesskab uden "dem" og "os", omfattende de 25 EU-lande og 10 lande fra Mellemøsten og Nordafrika.

Tyrkiets EU-optagelse er et skridt i denne retning (Se Internettet). 30.-31. maj i år blev allerede den 7. Euro-Mediterranske Udenrigsministerkonference afholdt i Luxembourg (Se Internettet). Her udtryktes vilje til "modige beslutninger, som i de næste 5-10 år vil påvirke dagligdagen for alle, der bor nord og syd for Middelhavet". Samtidig holdes der nu fælles "Parlamentsforsamlingsmøder mellem EU og de arabiske lande i Mellemøsten og på Middelhavets sydbred - det første holdtes 14.03.2005 i Kairo (Se Internet). D. 28.11.05 fejres Euro-Mediterraniens 10-år med jubilæumskonference i Barcelona.Alt dette er omhyggeligt fortiet i den vestlige presse. Lige som fortsættelsen.Den 13.06.05 holdt lederen af det officielle danske talerør "Dansk Center for Kultur og Udvikling" (CKU), Olaf G. Hansen, en tale i Rabat, Marokko (Se Internet). Her stillede han sig og sit skatteyderfinancierede CKU i den grad til rådighed for ALF, at hans program blev optaget i mødeformandens sluterklæring som ALFs arbejdsprogram. Og der arbejdes intenst dermed p.t. under sloganet: "Dialog".CKU-lederens program går ud på følgende : Vi skal genopdrages.

Vor kultur og religion kaldes stereotype fordomme og skal væk. Journalistikken skal ændres fra nyhedsjournalistik til sympatiskabende kulturjournalistik, hvor man ved nye eksperimenter med film og billeder skal skabe forståelse for sympatiske enkeltpersoner med anden etnisk baggrund end dansk. Journalister og redaktører skal flettes sammen med arabiske kolleger i fælles projekter og udvekslinger. Kunsten skal styres i ønsket retning gennem "fælleslaboratorier" for ikke at støde fremmed kultur og for at skabe dialog.

Skolebøgerne skal revideres for at fjerne ikke-ønsket materiale om f.eks. islams historiske fremfærd. Nye undervisningsmetoder og prioriteringer af læseplanerne indføres for at gøre multi-kulti til planernes vigtigste indhold. Udvekslinger mellem vore og arabernes elever skal fjerne vore fordomme - mens den tiltagende fundamentalistiske islams fordomme ikke lader sig fjerne.Endvidere skal vi i 2006 gennem 2 måneder bombarderes med gigantiske islamiske kulturfestivaler, "Images of the Middle East", i alle større danske byer samt i radio og TV. Man mener nemlig gennem sang og musik især at kunne vinde hovedmålgruppen: Ungdommen.
Prins Joachim er protektor.

Udenrigsministeriet, DR samt Dansk Handel og Service bakker op.Der var i Landstingssalen blandt såvel foredragsholdere med europæisk som muslimsk baggrund enighed om, at dialog med og ændring af Koran-muslimerne er en umulighed. Samt at de radikale muslimers antal stiger kraftigt p.t.Så - som CKU-lederen og flere foredragsholdere i Landstingssalen sagde: Der er for os nu kun 2 muligheder: Om-sig-gribende franske tilstande eller underkastelse og afståelse af voksende muslimske enklaver (= CKUs dialog). Et spørgsmål fra salen om, hvad pressen vil gøre for at informere os om CKU og dets aktiviteter, blev ikke besvaret. Det hele ligner frygt for en enorm sammensværgelse.CKU og pressen har valgt underkastelsen ved at fortie, hvad der reelt foregår og derved udelukke os fra en fri debat om, hvad vi foretrækker samt hvilke politikere, der er de rigtige. Anders Bruun LaursenToftevej 3, Nr. Dalby, 4140 Borup
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Supplementer tidligere udsendt af Information om Danmark:

http://www.lilliput-information.com/scen.htm :
”…Internationale aftaler:
Ældre internationale konventioner og aftaler har jeg ikke lagt vægt på, udelukkende fordi mange af dem reelt er uforpligtende og ikke overholdes generelt, og de professionelle politikere omtaler dem af samme grund evig og altid. Derimod synes nye typer af internationalt eller bilateralt forpligtende og mere varigt bindende aftaler/dialoger/ projekter at have set dagens lys og blive lagt på solide skinner. De er inspireret af beslutningsprocesserne i FN-organerne og bygger ofte på principper svarende til dem, som Jean Monnet funderede Europa-samlingen på i 1950-erne. Her skal vi selvsagt ikke kende indholdet og den præcise taktiske salami-metode. Det startede med den af Jean Monnet indfødte regel om "ingen mulighed for tilbageførelse til det fra medlemsstaterne overførte lovindhold til EU" benævnt Acquis Communautaire, så kan vi tage Nord-Syd-Dialogen fra slutningen af 1960-erne, dernæst Europæisk-Arabiske Dialog om immigration, kultur og penge i begyndelsen af 1970-erne med langt senere opfølgning af sidstnævnte på bl.a. Middelhavskonferencen i slutningen af 1990-erne, så bl.a. "Olie for Mad-embargoen", og så kan vi tage EU's pengeoverførsler til palæstinenserne bevist for EU-kommissionen i maj 2002, jfr.: http://news.scotsman.com/index.cfm?id=400992004 . Dette var et skønsomt udpluk…”

http://www.lilliput-information.com/bags.html :
Den muslimske verden er sideløbende hermed i færd med at realisere drømmen om en halal (=muslimsk ren) verden. Det sker ved at sætte folkevandringer i gang og herfor finansiere vestnationerne og især EU ved långivning via Pariserklubben og arabiske ejede banker, f.eks. Bank of Credit and Commerce International; endnu i konkurrence med de traditionelle interbanker. Først og fremmest indtages de vestnationer, der står mest åbne og mest sårbare over for den muslimske folkevandring fra de overbefolkede, derfor fattige og derfor særdeles ustabile områder i Mellemøsten, Sydasien og Afrika. Ulandenes muslimske ledere nyder også godt af Den Islamiske Udviklingsfond. Indvandringen fra muslimske enklaver på. Balkan er det sidste skud på stammen og fra sommeren 1996 Kosovo-albanere i stor stil samt fortsat betydelig tilstrømning fra Afrika. Bl.a. den skjulte, men fremfundne Europæisk-Arabisk Dialog taler sit tydelige sprog om "fællesplanerne" for de arabiske lande og EU. Euro-Middelhavs-konferencen i Barcelona 27.-28. november 1995 fulgte disse bestræbelser op med mere konkrete tiltag (jfr. Udenrigsministeriets sag j.nr. 400. E.6-14)…”

http://www.lilliput-information.com/euroolie.htm :
Euro-Union og globalisering: Euro-Union er ikke et middel imod globaliseringens udløste beskæftigelseskrise. Der er intet specielt ved denne globalisering; det er blot et fyndord; international konkurrence er det rette ord. Euro-union forstærker kapitalens magt og statens magtesløshed i rollen at skulle kunne gøre noget ved arbejdsløsheden uden at have de fornødne redskaber. Det er "fremskridt" mod det 19. århundrede (her søgte man også det rigtige styringsredskab), ikke mod det 21. århundrede. Euro-Union er heller ingen modvægt mod de usociale tendenser i globaliseringen, som inkompetente analytikere fra venstre side mener; den forstærker dem yderligere. Den tvinger nemlig til tilpasning af arbejdslivet til de pengeøkonomiske kommandoer. Den Europæiske Centralbank (ECB) må føre fuldstændig fællespolitik for de nu 12 forskelligt strukturerede lande i eurozonen, uden at de kan gribe tilbage til vekselkursernes udligningsventil. For at hindre kapitalen i at forlade eurozonen, må centralbanken hæve renten; men dette mindsker aktiviteten og øger arbejdsløsheden yderligere. En sådan union kan kun ende i staternes indbyrdes konflikt, hvorfra der ingen hjælp er at finde - med mindre den bliver udbygget til en transferunion eller en forbundsstat med offentlig finansudligning mellem gamle og nye deltagerlande, noget i retning af kludetæppet USA eller Den tyske Forbundsrepublik, men uden D-marken. Når overførslen af disse forbilleder på Euro-Union viser sig umulige eller møder megen modstand rejser spørgsmålet sig: Er der mulige alternative modeller, der kan redde verdensfreden? Som det kører nu: Europa og den arabiske verdens er allerede begyndt at arbejde sammen økonomisk, som det blev forudskikket i Nord-Syd-Dialogen fra 1968 og i den Europæisk-Arabiske dialog fra 1973. Egypten, Jordan, Marokko og Tunis besluttede sig sidste år for at sætte frihandelszone op, og Algier, Libanon, Mauretanien, den palæstinensiske myndighed og Syrien inviteres til at være med i den store frihandelszone. Egypten forventes fuldt optaget i frihandelsgruppen. Imidlertid har EU forhandlet med 12 Middelhavslande som led i den såkaldte Barcelona-Proces om kooperation mellem EU og dets naboer omkring Middelhavet mod syd. Endemålet med denne Barcelona-Proces er at etablere tættere bånd vedrørende handel og sociale spørgsmål så vel som politiske. Dette skal føre til skabelsen af Euro-Middelhavs-Frihandels-Zonen bestående af 27 lande i 2010 foruden de 10 nye i Østeuropa…”

http://www.lilliput-information.com/ncen.html
”… Planen: var nu et tilskuds-Europa, der skulle accelereres op, så man med sikkerhed endte i en planøkonomisk kommando-økonomi uden nogen vælgerindflydelse helt svarende til i det gamle DDR. Det kan ikke afvises, at ambitionerne blandt uvidende politikere har været lidt anderledes, men så længere væk fra virkeligheden, hvorfor det ender det samme sted, fordi der kun er ét sted at ende for højtflyvende uvirkelighed. Hertil kunne der let skaffes Euro-midler i bogstavelig talt stride strømme, for oliehandelen fra Mellemøsten kunne i lang tid holde denne junkvaluta oppe, uanset at al salgbar aktivitet flyttedes ud af Europa hurtigere, end ellers ville være sket. Det sidste under forudsætning af den Europæisk-Arabiske Dialog og Euro-Middelhavs-aftalerne fortsat opretholdes…”
Supplement andet steds fra:
Fra Jerusalem Post - en boganmeldelse af Bat Ye’ors
Eurabia: The Euro-Arab Axis :
“How is it that ten percent of France is Muslim, 15% of Denmark is Muslim and close to half of the births in the next generation will be Muslim? Imperious mosques and lawless Muslim neighborhoods dot the landscape of major European cities. And Spain willingly and meekly chose to acknowledge its Islamic past, and that pro-Arab opinion is rampant and anti-Israeli sentiment vitriolic.”
Mordechai Nisan har villet supplere boganmeldelsen med lidt statistik fra det høje nord. Lidt googling overrasker - han er ikke bare endnu en dårlig journalist, men:
“Dr. Mordechai Nisan teaches Middle East Studies at the Hebrew University of Jerusalem in the Rothberg International School. He is a Research Consultant for the Jerusalem Institute for Western Defence and a member of the Jerusalem Summit’s Academic Committee.”

"if your heart is filled use your brain"

søndag, december 04, 2005

Vi kan ikke følge med

Information om Danmark

Desværre må vi af og til kommentere de mest besynderlige offentliggørelser, alene p. g. a. den alvor det officielle Danmark og pressen tillægger det offentliggørende organ. I dette tilfælde Velfærdskommissionen. Hermed referat af artikel i Børsen den 1. december 2005.
Vore kommentarer er anført med blåt.


Indvandrerstop vil løse samfundsproblem
2005-12-01 07:48 Karsten Jensen
Læs hele artiklen i dagbladet Børsen

En total opbremsning i indvandringen fra mindre udviklede lande vil spare statsfinanserne for 50 mia. kr. om året i 2040. Det er konklusionen i en række analyser foretaget af Velfærdskommissionen, som den 6. december skal forelægge sine anbefalinger til en velfærdsreform for regeringen.

Vi er lidt på Herrens mark. Året 2040 ligger ikke lige for, men vi må opfatte meldingen således, at hvis ikke der fortsat kommer 10.000 nye fra mindre udviklede lande (der ikke er det samme som ikke-vestlige lande) hvert år, vil det samlet have ført til en besparelse i 2040 og fremover på 50 mia. kr. om året. Nu er vi bare i den situation, at der allerede forligger en temmelig tilsvarende tilstrømningsperiode på 35 år 1970-2005. Vi må gå ud fra, at hvis vi standsede den fremtidige strøm, så forventedes der ikke at ske nogle ændringer i udgifterne til dem, der allerede er kommet hertil fra mindre udviklede lande. Hvis vi derimod ikke havde de fremmede her, der er kommet, må udgiftsbesparelsen endog være meget større end 50 mia. kr. pr. år. Godt det dobbelte, måske?
Kommissionen beskriver, hvordan Danmarks befolkning vil være reduceret med 522.300 i 2041 som følge af aldring. Det betyder samtidig, at arbejdsstyrken vil være reduceret med 320.000 personer.
Hvor meget af befolkningsnedgangen, der er nedgang i antallet af danskere, og hvor meget der er nedgang i antallet af 'danskere' på papiret er bevidst blevet forpurret af, at kun første generation af efterkommere af indvandrere medregnes som sådanne i de officielle opgørelser. At arbejdsstyrken reduceres er ikke det mest iøjnefaldende, når de fremmede ikke længere kommer over grænsen, da de fleste, når de er her, ikke er medlem af arbejdsstyrken eller har arbejde. Arbejdsstyrke-reduktionen, der her omtales, må være en mængde omsorgsarbejdere, der ellers tager hånd om indvandrerne fra de mindre udviklede lande.


»Det kræver en betydelig fleksibilitet på arbejdsmarkedet, hvis et fald af denne størrelsesorden ikke skal give anledning til lønpres og tilpasningsproblemer,« skriver Velfærdskommissionen i rapporten »Fremtidens velfærd og globalisering«.

Her er vi formentlig nået til den keynesianske helliggjorte trosbekendelse:
AT INDENLANDSK FORBRUG SKABER RIGDOM.


Velfærdskommissionen påpeger, at indvandring ikke vil løse problemet, snarere tværtimod. Mens en nyfødt dansker i gennemsnit vil koste samfundet 750.000 kr. fra vugge til grav, vil omkostningen på en indvandrer på grund af generelt lavere erhvervsdeltagelse være 2,5 mio. kr., vurderer Velfærdskommissionen.

Her får vi en indrømmelse af de helt store, ganske vist igen stærkt camoufleret: Danskeren kan ikke koste samfundet 750.000 kr., og indvandreren samtidig koste samfundet 2,5 mill. kr. i gennemsnit, af den simple grund, at samfundet ingen penge har. Her har man bekvemt glemt danskerens skattebetalinger og den offentlige gældstiftelsen. Men faktum er vist at indvandrerne i gennemsnit er 3 gange dyrere end danskeren i gennemsnit.
Dette er har i øvrigt ikke været nogen hemmelighed, siden vi herfra berettede dette første gang i 1989.

»Det er således knap tre fjerdedele af det samlede langsigtede finansieringsproblem, der tilskrives den fremtidige indvandring fra mindre udviklede lande,« skriver Velfærdskommissionen.

Her er det vi må tilføje at: Indvandrerne gav ligeledes anledning til 3/4 af finansieringsproblemet i sammenligning med danskerne i perioden 1970-2005.

En hjørnesten
Det fik i weekenden statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) til at udtale, at indvandrerproblemerne bliver en hjørnesten i de velfærdsforhandlinger, som sættes i gang i den kommende uge, når Velfærdskommissionen har afleveret sin endelige rapport.
Over de seneste to år har der i snit været 5500 personer fra mindre udviklede lande, der har søgt familiesammenføring hvert år, mens omkring 2500 personer har søgt asyl.

En fordobling af indvandringen med 10.000 personer om året i forhold til det nuværende niveau vil ifølge Velfærdskommissionen føre til, at arbejdsstyrken kun reduceres med godt det halve i forhold til kommissionens standardiserede fremskrivning - nemlig med 170.000 personer, da indvandrere generelt har en lavere erhvervsdeltagelse end danskere.

Læs hele artiklen i dagbladet Børsen

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

http://www.informationomdanmark.dk/
Seneste nyt:
OBS OBS EU-befolkning og arbejde
Økonomi på topplanfor børn
Indvandring kræver mere indvandring
Bliver velfærden omlagt?
Professors forespørgsel
Kriminaliteten - sandheden
Økonomisk Nyhedsbrev
Lille officiel indrømmelse
Hvem mangler arbejdskraft?
Vær optimistisk
Det går godt - print-version
Svenskerne slået om 45 år
Ejendomspriserne?Print-version

"if your heart is filled use your brain"