søndag, december 04, 2005

Vi kan ikke følge med

Information om Danmark

Desværre må vi af og til kommentere de mest besynderlige offentliggørelser, alene p. g. a. den alvor det officielle Danmark og pressen tillægger det offentliggørende organ. I dette tilfælde Velfærdskommissionen. Hermed referat af artikel i Børsen den 1. december 2005.
Vore kommentarer er anført med blåt.


Indvandrerstop vil løse samfundsproblem
2005-12-01 07:48 Karsten Jensen
Læs hele artiklen i dagbladet Børsen

En total opbremsning i indvandringen fra mindre udviklede lande vil spare statsfinanserne for 50 mia. kr. om året i 2040. Det er konklusionen i en række analyser foretaget af Velfærdskommissionen, som den 6. december skal forelægge sine anbefalinger til en velfærdsreform for regeringen.

Vi er lidt på Herrens mark. Året 2040 ligger ikke lige for, men vi må opfatte meldingen således, at hvis ikke der fortsat kommer 10.000 nye fra mindre udviklede lande (der ikke er det samme som ikke-vestlige lande) hvert år, vil det samlet have ført til en besparelse i 2040 og fremover på 50 mia. kr. om året. Nu er vi bare i den situation, at der allerede forligger en temmelig tilsvarende tilstrømningsperiode på 35 år 1970-2005. Vi må gå ud fra, at hvis vi standsede den fremtidige strøm, så forventedes der ikke at ske nogle ændringer i udgifterne til dem, der allerede er kommet hertil fra mindre udviklede lande. Hvis vi derimod ikke havde de fremmede her, der er kommet, må udgiftsbesparelsen endog være meget større end 50 mia. kr. pr. år. Godt det dobbelte, måske?
Kommissionen beskriver, hvordan Danmarks befolkning vil være reduceret med 522.300 i 2041 som følge af aldring. Det betyder samtidig, at arbejdsstyrken vil være reduceret med 320.000 personer.
Hvor meget af befolkningsnedgangen, der er nedgang i antallet af danskere, og hvor meget der er nedgang i antallet af 'danskere' på papiret er bevidst blevet forpurret af, at kun første generation af efterkommere af indvandrere medregnes som sådanne i de officielle opgørelser. At arbejdsstyrken reduceres er ikke det mest iøjnefaldende, når de fremmede ikke længere kommer over grænsen, da de fleste, når de er her, ikke er medlem af arbejdsstyrken eller har arbejde. Arbejdsstyrke-reduktionen, der her omtales, må være en mængde omsorgsarbejdere, der ellers tager hånd om indvandrerne fra de mindre udviklede lande.


»Det kræver en betydelig fleksibilitet på arbejdsmarkedet, hvis et fald af denne størrelsesorden ikke skal give anledning til lønpres og tilpasningsproblemer,« skriver Velfærdskommissionen i rapporten »Fremtidens velfærd og globalisering«.

Her er vi formentlig nået til den keynesianske helliggjorte trosbekendelse:
AT INDENLANDSK FORBRUG SKABER RIGDOM.


Velfærdskommissionen påpeger, at indvandring ikke vil løse problemet, snarere tværtimod. Mens en nyfødt dansker i gennemsnit vil koste samfundet 750.000 kr. fra vugge til grav, vil omkostningen på en indvandrer på grund af generelt lavere erhvervsdeltagelse være 2,5 mio. kr., vurderer Velfærdskommissionen.

Her får vi en indrømmelse af de helt store, ganske vist igen stærkt camoufleret: Danskeren kan ikke koste samfundet 750.000 kr., og indvandreren samtidig koste samfundet 2,5 mill. kr. i gennemsnit, af den simple grund, at samfundet ingen penge har. Her har man bekvemt glemt danskerens skattebetalinger og den offentlige gældstiftelsen. Men faktum er vist at indvandrerne i gennemsnit er 3 gange dyrere end danskeren i gennemsnit.
Dette er har i øvrigt ikke været nogen hemmelighed, siden vi herfra berettede dette første gang i 1989.

»Det er således knap tre fjerdedele af det samlede langsigtede finansieringsproblem, der tilskrives den fremtidige indvandring fra mindre udviklede lande,« skriver Velfærdskommissionen.

Her er det vi må tilføje at: Indvandrerne gav ligeledes anledning til 3/4 af finansieringsproblemet i sammenligning med danskerne i perioden 1970-2005.

En hjørnesten
Det fik i weekenden statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) til at udtale, at indvandrerproblemerne bliver en hjørnesten i de velfærdsforhandlinger, som sættes i gang i den kommende uge, når Velfærdskommissionen har afleveret sin endelige rapport.
Over de seneste to år har der i snit været 5500 personer fra mindre udviklede lande, der har søgt familiesammenføring hvert år, mens omkring 2500 personer har søgt asyl.

En fordobling af indvandringen med 10.000 personer om året i forhold til det nuværende niveau vil ifølge Velfærdskommissionen føre til, at arbejdsstyrken kun reduceres med godt det halve i forhold til kommissionens standardiserede fremskrivning - nemlig med 170.000 personer, da indvandrere generelt har en lavere erhvervsdeltagelse end danskere.

Læs hele artiklen i dagbladet Børsen

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

http://www.informationomdanmark.dk/
Seneste nyt:
OBS OBS EU-befolkning og arbejde
Økonomi på topplanfor børn
Indvandring kræver mere indvandring
Bliver velfærden omlagt?
Professors forespørgsel
Kriminaliteten - sandheden
Økonomisk Nyhedsbrev
Lille officiel indrømmelse
Hvem mangler arbejdskraft?
Vær optimistisk
Det går godt - print-version
Svenskerne slået om 45 år
Ejendomspriserne?Print-version

"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

<< Home