torsdag, oktober 06, 2005

Arbejdskraft?

Information om Danmark


Hvem mangler arbejdskraft?

Det har været hævdet flere gange, at udmeldingerne om mangel på arbejdskraft skulle være politisk motiverede.
Nu forlyder det i DR-teksttv den 3. oktober 2005, at arbejdsløsheden er den laveste i 25 år, og samtidig hævdes det at mangelen på arbejdskraft simpelthen forhindrer virksomhederne i at eksportere, samt at dette vil føre til lønstigninger.

En anden nyhed samme dag:
Mere end 4.000 baltere og polakker er kommet til landet i første halvår af 2005 som følge af EU-udvidelsen, mod omkring 100 i samme periode sidste år, hævdes det.

Den 9. august 2005 vi fik ganske vist oplyst af Jyllands-Posten, at antallet af udenlandske statsborgere pr. 2. kvartal var faldet med 315. Det var så en fejl. Se også: http://www.lilliput-information.com/vild.html

D.v.s.

Blandt de arbejdsløshedsforsikrede (medlemmer af arbejdsløshedskasse) har der ikke i de sidste 25 år været færre ledige.
Eksportmulighederne er stigende, men eneste flaskehals er angiveligt mangel på arbejdskraft.
Presset på lønningerne vil stige som følge heraf, hævedes det.

Et par gange har vi fået meldingen, at den øgede eksport især retter mod sig Tyskland. Se, nu er der bare det, at Tyskland, Holland, Frankrig, Italien, Grækenland p.t. udviser meget tæt på nulvækst. Vi har da også flere gange triumferende fået meddelt af medierne, at Danmark faktisk er det eneste land i EU, hvor der fortsat er gang i den, også…i ejendomspriserne.

Idet vi går ud fra, at indvandringen fra Sydasien, Afrika og Mellemøsten fortsætter som hidtil – ellers havde vi givet hørt om det, uden vi kunne svare igen - må vi rejse tre spørgsmål:

Kan ingen af de knap 700.000 svarende til 25% af arbejdsstyrken, der er udstødte, sat ud på sidelinien uden for de tælleværdige rækker af medlemmer af arbejdsløshedskasserne (optjeningsperioden udvides, og medlemskabets varighed nedsættes hele tiden, så gruppen vokser stadigt hurtigere), bruges i eksportvirksomhederne?
De mere end 4.000 baltere og polakker fra EU-udvidelsen, der angiveligt skulle være kommet til landet i første halvår af 2005, kan ikke bruges?
Indvandrerne fra Sydasien, Mellemøsten og Afrika kan ikke bruges til arbejdet med at producere varer til eksport?

Nu synes jeg vi skulle have oplyst, hvilke virksomheder der står bag nyheden den 3. oktober 2005, hvori der berettes om mangel på arbejdskraft til eksportfirmaer. Det kan da ikke være en direktørudnævnelse i Dansk Industri, der ligger bag?

Alt andet lige – som er keynesianerens yndlingsudtryk – må den øgede indvandring til varig forsørgelse mindske landets konkurrencemuligheder. I forvejen er mere end 3/4 af de hen ved 700.000 udstødte i Danmark indvandrere.

Vi må gå bagved nyhederne:

Kunne man forestille sig, at det nu er besluttet ensidigt i Danmark ikke at gøre noget ved de fortsat vilde ejendomsprisstigninger, for efterfølgende også at give de udstødte skylden for den inflation, der kommer pr. automatik, hvis prisstigningerne fortsætter 6 månederne mere?
Tidligere på året har vi kunne læse følgende nyheder fra DR 07. Feb. 2005 10:51:for eksempel mere end 2000 flere ingeniører i danske virksomheder. Det er det økonomiske opsving, der skaber behovet - men Danmark vil få svært ved at levere alle de ingeniører, der er behov for. http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2005/02/07/095109.htm
Bemærk, at denne oplysning er stærkt hypotetisk. Suppler endelig med det allersidste afsnit.

På Undervisningsministeriets hjemmeside: http://www.uvm.dk/05/flereingeniorer.htm?%20menuid=6410 hedder det:
"Danmark vil om 15 år komme til at mangle mindst 7.000 ingeniører. En fremskrivning af tallene for ingeniøruddannelserne og arbejdsmarkedet viser, at der vil være mindst 10 pct. færre ingeniører, end der er behov for om 15 år. Hvis Danmark kommer ind i en periode med høj vækst, bliver manglen endnu større."

Bemærk, at denne oplysning er stærkt hypotetisk. Suppler endelig med det allersidste afsnit.

På fagskolerne er frafaldet på uddannelserne i gennemsnit hen ved 40% - blandt de ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere er frafaldet meget større. Det årlige optag på ingeniøruddannelserne er faldet med 50 pct. fra 1985-1995. Gymnasierne har svigtet skæbnesvangert og bl.a. fjernet vektorregningen, der er grundlaget for elektronik og meget andet, allerede i begyndelsen af 1980erne.

Og der var følgende nyhed i februar 2000:
Formanden for Ingeniørsammenslutningen, han må have sovet lidt i det politiske korrekte time. Tænk, han hævdede at der ikke var 1000 sådanne ingeniørstillinger til besættelse, som det dengang blev hævdet af pressen (ganske vist under en anden regering), og desuden var der masser af ledige danske ingeniører, hævdede formanden for Ingeniørsammenslutningen.
Den 30. september 2005 kunne man læse på forsiden af fagbladet "Ingeniøren": Storkommunerne (læs: regionerne) mangler 1000 ingeniører. Hvad det berører eksporten, kan vi ikke se. Tværtimod, så dræner en øget offentlig sektor virksomhederne endnu mere for købekraft, således at eksporten hæmmes endnu mere. "Det kan de arbejdsløse ikke have ansvaret for."

"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home