onsdag, oktober 12, 2005

IoD: Økonomisk Nyhedsbrev, okt. 2005


Økonomi i politisk korrekt Danmark, 12. oktober 2005

"Der er gang i økonomien igen. Ja, det går ufattelig godt igen". Nu har journalist Lars Erik Skovgaard på Berlingske Tidende gjort det igen:”En ekstra bil i garagen, ny bluse i skabet og en ny lampe på klaveret. Danskerne bruger løs af pengene, og det holder god gang i den danske økonomi”, kan det læses på DR-teksttv.
Og det er ganske vist, for den 12. oktober er det også sat stort op i Berlingske Tidendes reportage, udarbejdet af Lars Erik Skovgaard, sammenyhedformidler der i artikel i Berlingske Tidende den 26. september - 2002, anmeldte den svenske professor Eskil Wadensjös regneresultat på de danske fremmedudgifter: Indvandrere (i Danmark) koster danskerne 8,8 mia. kr. pr. år, medens den danske stat kom til ca. 11 mia. kr. Ingen af de angivne beløb nåede dog 1/10 af udgifterne, men det er jo ligegyldigt. Lars Erik Skovgaard melder nu om den største vækst i dansk økonomi i de sidste 10 år i 2. kvartal 2005. Vi har simpelthen overhalet dem alle bortset fra Det Fjerne Østen.
Det blev til 4,3 pct. vækst i forbrugsøkonomien i ét kvartal, svarende til mere end 15 pct. pr. år, hvis det fortsætter resten af året.
Når der åbnes for et ekstra privatforbrug på ekstra 187 mia. kr. (5,3 pct. vækst), der ikke ligger en produktionsindsats bag, fordi pengene er lånt i ejendomsprisstigninger, fremskaffet ved salg af ejendommene eller frembragt via f.eks. offentlig lønstigninger (1,7 pct. vækst), der ligger langt udover produktivitetsstigningerne hos det offentlige, så sættes inflationen i gang, forudsat pengemænden ikke mindskes tilsvarende andetsteds i økonomien. Og lønkravet vil formentlig fortsætte ind i år 2006 med endnu en trussel mod produktionens fordelagtighed efter de seneste rekordstigninger i ejendomspriserne, der gør det dyrere at anskaffe bolig: http://informationomdanmark.blogspot.com/2005/10/ejendomspriserne.html.
Så røg også Danish Crown til udlandet, fordi det ikke længere var fordelagtigt at producere her i landet.
Det er fløjtende ligegyldigt, hvad detailforretningerne eller forbrugerne melder om henholdsvis omsætningen og de fremtidige forventninger til omsætningen/købekraften/forbruget. De er aktører i et spil de ikke kender, fordi de er henholdsvis næstsidste og sidste led i en ofte meget lang produktions- og forbrugskæde før slutsalg og slutforbrug. Deres placering svarer til den leverandørerne af materialer indtager under en skattefinansieret tilskudsrunde ved såkaldt ”byfornyelse”. Økonomien holdes mere og mere på vågeblus, så længe pengene blot kan forbruges uden nogen reel produktionsindsats – udover en forudseelig investeringspræmie fra det offentlige selv (der ingen penge skaber) til husejerne og dets egne ansatte.
Der er i øvrigt en af årsager til, at de private virksomheder sukker efter arbejdskraft fra de gamle østlande, der nu er blevet medlemmer af EU.
Den private gæld er nu godt 1 billion kroner (1000 milliarder) og den offentlige gæld er på mere ¾ billion kroner svarende samlet til 3 gange den årlige samhandelsproduktion i Danmark. Disse poster skal forrentes og afdrages og vil nødvendigvis mindske råderummet for alle, hvis ikke de påtrykte værdier sættes til at stige endnu mere ved yderligere udpumpning af falske penge.
Intet betinger et større investeringsomfang i realvækstskabende salgbar produktion i Danmark til erstatning for alt det, der flytter til udlandet, i år 7.000-10.000 jobs mod de officielt forventede 5.000 jobs.
Der er således god grund til at undre sig over flugten af danske virksomheder til udlandet, samtidig med der meldes om rekordvækst og keynesianer-opsving i vores lille land.

Ebbe Vig
12. oktober 2005

"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home