torsdag, oktober 06, 2005

Suk hjerte...

Suk hjerte, men brist ikke
- dette er ingen opfordring til at ligge på den lade side, tværtimod, slaget er godt i gang ultimo sept. 2005

Har oprettet debat-blog på www.blogger.com med fri adgang for enhver, der ønsker at deltage. Indlæggene gemmes og kan gennemses af andre. Adgangen er direkte og lige til, da vi ikke har noget at skjule, og vi herfra ikke spiller med nogen skjult dagsorden. Du kan lægge billeder og alt muligt på blokken, såfremt loven overholdes. Ellers må vi fjerne dem, for vi har ingen midler til bøder, og tiden kan vi ikke bruge på fængselsophold heller. Husk straffelovens §266 b omhandler også generaliserende vurderinger af samlede grupper. Der har lagt et opsigtsvækkende oplæg fra 1975 og tillige et bidrag, der beretter om indvandringen permanentgørelse med paradoksalt nok indvandrerstoppet i begyndelsen 1970-erne på debat-bloggen. De hovedansvarlige nævnes ved navn:
http://http://modstandskamp.blogspot.com

I den anden blog på www.blogger.com viser vi, hvorledes de ledende demografer, embedsmænd og tænketank-medlemmer er begyndt at falde over hinanden, når der skal bringes nye løgne eller camouflerede indrømmelser til torvs:http://informationomdanmark.blogspot.com/ med tilsvarende link til begge blogge fra http://www.informationomdanmark.dk/

Jeg forbeholder mig ret til at fjerne indlæg på bloggen, hvis jeg finder dem overflødige, for langt fra emnet, direkte dumme, eller jeg vurderer at de må være sendt af fjenden for at ødelægge vores modstandskamp. Til gengæld kan alle formater og billeder lægges på blokken. Derudover skal du oplyse dit navn og din e-mail-adresse, og det må enhver kunne leve med. Enhver kan sende sine forslag til, hvordan vi kommer videre med at oplyse, vel at mærke med en mærkbar effekt og med at standse indvandrer-integrationen og Europa-integrationen og for så vidt enhver anden integration, der vel må betyde magtsamling eller permanente ophold for de fremmede i Danmark og Norden. EU har vi derfor givet en særlig samleside med de vigtigste filer i let overskuelig form på: http://www.lilliput-information.com/eu/index.html

For at få al tankespindet til at blive til virkelighed har vore myndighedspersoner måttet lyve mere og mere for hvert år, der gået siden masseindvandringen virkelig tog fart til Danmark i 1983 med en grundlæggende ændret udlændigelov. De har simpelthen valgt sig en tænkt virkelighed med det formål at lave virkeligheden om efter deres egne tankesæt. Derefter skal lyves til den er på plads. Lidt om filosofien bag finder du bl.a. på: http://www.lilliput-information.com/revo.html

Dette er ideologi. Internationalismen, har også grebet langt hovedparten af de såkaldt ikke-socialistiske. Hovedparten af resten tør ikke sige noget af frygt for at blive kaldt noget meningsløst eller svinsk. Men det er jo barnligt, for holder man sig til kendsgerningerne og sandheden, så kan alt siges, og det skal siges. Ellers vinder fjenden, som indtil videre mest er dansk.Det er i grunden lidt sjovt, at den berømte rest i Folketinget vel udgør 1 udaf 10, hvorimod 9 ud af 10 i befolkningen er imod masseindvandringen. En kortfattet overskuelig samleside med de vigtigste IoD-gennemgange om tal, udgifter, velfærd og fremtid for så vidt angår masseindvandringen og velfærden findes på:
http://www.lilliput-information.com/udltal/index.html

Løgnene har vi nu forsøgt at afsløre gennem mere end 18 år. I dag kan vi konstatere at f.eks. Danmarks Statistik (DS) er blevet trukket direkte ind i propagandaen, og såkaldt fremtrædende demografer samarbejder med Flygtningehjælpen og Mellemfolkeligt Samvirke. DS begyndte den rene propaganda senest den 12. december 2004, jvf.
http://www.lilliput-information.com/plov.html ,

der imødegik den direkte videnskabeligt uredelige spillen med fra Rigsstatistiker Jan Plovsings side på de Eva Smidtske professorale fejlbeskrivelser af kriminalitetens fordeling og udbredelse i Danmark. Vi anvender samme metode som Interpol: http://www.lilliput-information.com/intkrim.html

Man har ansat en formidlingschef på Danmarks Statistik til at tage det værste tryk af sagerne for demograferne, når de rejses og bringes ud til den samlede presse og dermed offentligheden via f.eks.: http://www.lilliput-information.com/debat.html

[Problemet er at der for få, der er tilstrækkeligt velorienterede om kendsgerningerne til at svare igen, når de angribes bl.a. af disse typer i bladene. Intet andet virker]

Formidlingschefen var på Politikens debatsider den 16. september og berettede om 'de 10,9 pct. ikke-vestlige i Danmark år 2050'. Den 20. august bragte Berlingske Tidendes såkaldt videnskabelige journalist Lars Henrik Aagaard ganske vist en artikel, der refererede lektor Hans Oluf Hansen på Københavns Universitet. Artiklen bar titlen " "Danskere" bliver en minoritet i Danmark". Af artiklen fremgik, at Hans Oluf Hansen forventer ”danskerne” i mindretal i Danmark inden dette århundrede er gået. Anførselstegnene forstod vi ikke – eller gjorde vi. Så sendte jeg til Berlingske Tidende: http://www.lilliput-information.com/olu.html , der netop systematisk og sagligt imødegik det samlede indhold i Berlingske-artiklen af Lars Henrik Aagaard fra den 20. august 2005.Et eksempel på hvor uintelligente, direkte uegnede og dumme journalister kan være; og det uanset at de skal forestille som her at beskæftige sig med "videnskab & teknologi/science & technology" (se nedenfor). Syntaks og grammatik ignoreres også. Det er tilmed lige før vi bevægede os fra statistik over i etnografi. Bemærk, hvorledes alle hans sætninger er hypotetiske eller direkte byggende på tro. Vi kan sige fordommene er klart på hans side.Lars Henrik Aagaards e-mail-adresse er: lha@berlingske.dk :

„Tak for mail
Bare ganske kort.
Hvad er er dansker?

Hvis du vil forsøge at definere det som en race, som et genetisk eller etnisk "rent" folk, så kommer du vist ud på en glidebane. Hvis man laver befolkningsfremskrivninger, så er en meget præcis metode derfor at tage udgangspunkt i den nuværende befolknings fordeling på danske statsborgere og udenlandske statsborgere. Og så kan enhver jo i øvrigt regne ud, at mængden af nuværende danske statsborgere i forvejen er en mere eller mindre broget flok. Hvor skal du stoppe, hvis du går tilbage i historien? Er en søn af en dansk mor og en tyrkisk "fremmedarbejder", der kom til landet i 1970, efter dine begreber en dansker eller en "fremmed"? Er femte generation af en jødisk familie, der kom fra Moskva til København for 100 år siden, fortsat "fremmede". Er danske statsborgere, der kan føre deres rødder tilbage til nederlandske indvandrere, der kom til Amager i 1500-tallet, danskere eller "fremmede"?Jeg er f.eks. sikker på, at hvis man definerer en "ren" dansker som tilhørende en befolkningsgruppe, hvor alle har 100 pct. af sine rødder i forfædre, der er født i Danmark før år - lad os sige - 1500, så er disse "danskere" allerede i dag en minoritet i samfundet.

Med venlig hilsen
lars henrik aagaard
videnskab & teknologi/science & technology
berlingske tidendepilestræde 34
1147 københavn k,
danmark+45 33 75 32 96”
(citat slut)

Svaret herfra måtte være:
Åh, præcis hvad jeg kunne forvente:
Uvidenhed og tro.
Ganske kort:

1. Det har alt fald siden Francis Bacon være god videnskabelig tradition i Vesten, at den der fremsætter en påstand eller bringer et nyt begreb til torvs skal bevise påstanden henholdsvis definere begrebet.

2. Nuvel, du får en chance mere, for du er så heldig, at en dansker allerede er defineret i den danske lovgivning, selvom den ignoreres.
God research, unge mand.
Igang!

At vi herfra har angivet tidspunktet til om 35-45 år, hvor danskerne vil være i mindretal i Danmark, er ganske uden betydning. Enhver kan nu se, at den officielle prognose med 'de 10,9 pct. i år 2050' simpelthen ikke kan stemme med disse seneste og højt priste prognoseovervejelser i Berlingske Tidende den 20. august.

Og så kom tilmed den, som skulle have været en kioskbasker, også i Danmark:Den ledende svensker forsker og nationaløkonom Thomas Lindhs redegørelse til den svenske presse den 29. september 2005, ifølge Metro 050929, inrikes:

Tomas Lindh, ledende forsker på Instituttet for Fremtidsstudier i Stockholm hævder: ”År 2050 kommer mer än halva Sveriges befolkning att vara invandrare eller andra generationens invandrare. Det tror Thomas Lindh, forskningsledare på Institutet för framtidsstudier i Stockholm.” Udtrykket 'tror Thomas Lindh' (nedenfor) er opfundet af en infam svensk presse. En rigtig forsker tror ikke... på noget af denne verden. Derfor skriver journalisten ’tror Lindh’ ikke mindre end to gang kort efter hinanden.Du kan læse pressens fulde referat af interview (vurderer vi det til at være) med Thomas Lindh på:
http://www.lilliput-information.com/lindh.html

Vi vidste godt vi havde ret i vor perspektiv-beskrivelse uden at få refereret denne prognose for Sverige, for vi holdt os til sandheden. Sandheden er altid én. Løgnene er utallige, og de vælter hver dag ud af medierne. Heldigvis skal der flere og flere løgnene til, og de skal også være større hele tiden. Det ved enhver der har været ude på den galej, f.eks. i sin barndom. Hygger de sig nu, kunne man spørge, medierne og de ledende, eller skal vi nærmere opfatte det hele som en forestilling, der skal skabe den nødvendige forvirring til at vanviddet bedre kan fortsætte uanfægtet videre?

Og vi må i al beskedenhed oplyse at IoD's prognose på http://www.lilliput-information.com/edu/index.html har ramt virkeligheden bedst siden 1989, især fordi vi ikke ser bort fra flere generationer af efterkommere, fordi de naturaliserede og deres børn får et stykke papir, hvorpå der står at de har fået tildelt det danske statsborgerskab. Krigene i eks-Jugoslavien blandt andet i lyset af problemerne med Clintons sexliv, og Madelaine Albrights entre på scenen, og dermed flygtningestrømmene fra Balkan kunne vi af gode grunde ikke tage højde for i vor prognose. De officielle prognoseresultater har politikerne (bredt) i øvrigt rystet på hovedet af siden 1999, hvor de offentligjordes - især den med 'de 10,9 pct. ikke-vestlige i år 2050' - og derefter kunne hverken Integrationsministeriet eller Rockwoolfonden (en regerings-tænketank) bruge den offentlige prognose til noget.Når Danmarks Statistik er særlig interessant er det ud fra den betragtning, at hvis befolkningen bredt virkelig kendte antallet af fremmede her i landet, tilvæksten i antallet hvert år, og hvor meget indvandringen belaster det danske samfund, ville der lyde et ramaskrig. For at "få gode økonomiske resultater" for landet må mere og mere flytte/lukke, og forholdene for flere og flere svage må forringes hver eneste dag. Og dem skal vi glemme, se helt bort fra. Det er netop ramaskriget der skal til.

Skriget ville man høre, hvis man brugte den simple udlændingeregistrering og tilsvarende optælling, der redegøres for på: http://www.lilliput-information.com/atda.html og derefter offentliggjorde tallene, udgifter og fremtidsperspektivet. Som situationen vurderes herfra synes vores kamp for sandheden, der i hvert fald er det modsatte af løgn, at have virket. Men derfra og til at landet tilbagegives borgerne, der byggede det op sammen med deres forfædre, er langt. Befolkningen som helhed ved godt, at det står rigtig slemt til, og at vi højest sandsynligt kan påregne en krig sat i gang af terror-glade galninge (grebet af ideologi) fra Mellemøsten, Sydasien og Afrika. Den er faktisk i gang og har været det siden 2001. Klimaet er nu til at man fortæller folk, uden for kredsen af oplyste, kendsgerninger. Det er tiden netop nu. 9 ud af 10 ville gerne vide det samme, som du måske gør. Kendsgerninger, aldrig tro eller formodninger, der kun fører til det endeløse teater, som vi kender fra Folketinget og medierne. Men husk modtagere af dette brev, I er lysår fra de fleste uoplyste, så overskrid ikke det vi kalder acceptgrænsen, men sørg for at have de relevante kendsgerninger ved hånden. Vi har lavet en lille samleside med de vigtigste filer om antal, opgørelser, udgifter, velfærd og fremtid, og 4-5 foldere der kan tages fra netsiden eller rekvireres i færdig sats til mangfoldiggørelse direkte fra: www.informationomdanmark.dk eller www.lilliput-information.com
Altså:Tal, udgifter, velfærd, fremtid:
http://www.lilliput-information.com/udltal/index.html ,

http://www.geocities.com/informationomdanmark112 og

http://www.angelfire.com/trek/informationomdanmark

samt en kortfattet let overskuelig samleside om EU:
http://www.lilliput-information.com/eu/index.html

Og nu kan du få dine indlæg op på en side, der efterhånden er godt besøgt på bloggene:
Modstandskamp:http://modstandskamp.blogspot.com/ og Politisk ukorrekt økonomi og statistik:http://http://informationomdanmark.blogspot.com På Nettets søgemaskine www.google.com får du følgende ved at søge på ’lilliput-information’ på hele det internationale internet:Resultater er 8 ud af de første 10 er henvisninger til IoD-netside, 2 af de 8 er udenlandskehenvisninger. Og det var de første 10 ud af 259.
Søger vi i stedet på ’Information om Danmark’ på hele nettet skal vi desværre helt op på nr. 18, før vi får IoD-prognose fra 2003 på: http://www.lilliput-information.com/prog/progno.html Vi skal lære af disse oplysninger.

I den kommende debat på www.blogger.com rejser vi bl.a. spørgsmålene: Er vi forberedte på den forestående kamp? Hvad kan vi gøre? Kan civil ulydighed bruges og hvordan? Magi?

Joern E. Vig
informationomdanmark@yahoo.com
http://www.informationomdanmark.dk/

"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home