fredag, december 09, 2005

Manipulation og forræderi

Manipulation og forræderi

19.11.2005 blev der i Landstingssalen, Christiansborg, af Jyllands-Posten og Trykkefrihedsselskabet arrangeret en konference om ytringsfriheden. En af foredragsholderne gjorde opmærksom på, at den allerede før oliekrisen i 1973 oprettede Europæisk-Arabiske Dialog, som sikrede rimelige oliepriser for imødekommenhed over for islamisk kultur og indvandring, i år er blevet afløst af "The Anna Lindh Foundation for the Dialogue between the Cultures" (ALF). Dens mål er den kulturelle videreudvikling af "Euro-Mediterranien", et i 1995 vedtaget åbent økonomisk, politisk og kulturelt fællesskab uden "dem" og "os", omfattende de 25 EU-lande og 10 lande fra Mellemøsten og Nordafrika.

Tyrkiets EU-optagelse er et skridt i denne retning (Se Internettet). 30.-31. maj i år blev allerede den 7. Euro-Mediterranske Udenrigsministerkonference afholdt i Luxembourg (Se Internettet). Her udtryktes vilje til "modige beslutninger, som i de næste 5-10 år vil påvirke dagligdagen for alle, der bor nord og syd for Middelhavet". Samtidig holdes der nu fælles "Parlamentsforsamlingsmøder mellem EU og de arabiske lande i Mellemøsten og på Middelhavets sydbred - det første holdtes 14.03.2005 i Kairo (Se Internet). D. 28.11.05 fejres Euro-Mediterraniens 10-år med jubilæumskonference i Barcelona.Alt dette er omhyggeligt fortiet i den vestlige presse. Lige som fortsættelsen.Den 13.06.05 holdt lederen af det officielle danske talerør "Dansk Center for Kultur og Udvikling" (CKU), Olaf G. Hansen, en tale i Rabat, Marokko (Se Internet). Her stillede han sig og sit skatteyderfinancierede CKU i den grad til rådighed for ALF, at hans program blev optaget i mødeformandens sluterklæring som ALFs arbejdsprogram. Og der arbejdes intenst dermed p.t. under sloganet: "Dialog".CKU-lederens program går ud på følgende : Vi skal genopdrages.

Vor kultur og religion kaldes stereotype fordomme og skal væk. Journalistikken skal ændres fra nyhedsjournalistik til sympatiskabende kulturjournalistik, hvor man ved nye eksperimenter med film og billeder skal skabe forståelse for sympatiske enkeltpersoner med anden etnisk baggrund end dansk. Journalister og redaktører skal flettes sammen med arabiske kolleger i fælles projekter og udvekslinger. Kunsten skal styres i ønsket retning gennem "fælleslaboratorier" for ikke at støde fremmed kultur og for at skabe dialog.

Skolebøgerne skal revideres for at fjerne ikke-ønsket materiale om f.eks. islams historiske fremfærd. Nye undervisningsmetoder og prioriteringer af læseplanerne indføres for at gøre multi-kulti til planernes vigtigste indhold. Udvekslinger mellem vore og arabernes elever skal fjerne vore fordomme - mens den tiltagende fundamentalistiske islams fordomme ikke lader sig fjerne.Endvidere skal vi i 2006 gennem 2 måneder bombarderes med gigantiske islamiske kulturfestivaler, "Images of the Middle East", i alle større danske byer samt i radio og TV. Man mener nemlig gennem sang og musik især at kunne vinde hovedmålgruppen: Ungdommen.
Prins Joachim er protektor.

Udenrigsministeriet, DR samt Dansk Handel og Service bakker op.Der var i Landstingssalen blandt såvel foredragsholdere med europæisk som muslimsk baggrund enighed om, at dialog med og ændring af Koran-muslimerne er en umulighed. Samt at de radikale muslimers antal stiger kraftigt p.t.Så - som CKU-lederen og flere foredragsholdere i Landstingssalen sagde: Der er for os nu kun 2 muligheder: Om-sig-gribende franske tilstande eller underkastelse og afståelse af voksende muslimske enklaver (= CKUs dialog). Et spørgsmål fra salen om, hvad pressen vil gøre for at informere os om CKU og dets aktiviteter, blev ikke besvaret. Det hele ligner frygt for en enorm sammensværgelse.CKU og pressen har valgt underkastelsen ved at fortie, hvad der reelt foregår og derved udelukke os fra en fri debat om, hvad vi foretrækker samt hvilke politikere, der er de rigtige. Anders Bruun LaursenToftevej 3, Nr. Dalby, 4140 Borup
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Supplementer tidligere udsendt af Information om Danmark:

http://www.lilliput-information.com/scen.htm :
”…Internationale aftaler:
Ældre internationale konventioner og aftaler har jeg ikke lagt vægt på, udelukkende fordi mange af dem reelt er uforpligtende og ikke overholdes generelt, og de professionelle politikere omtaler dem af samme grund evig og altid. Derimod synes nye typer af internationalt eller bilateralt forpligtende og mere varigt bindende aftaler/dialoger/ projekter at have set dagens lys og blive lagt på solide skinner. De er inspireret af beslutningsprocesserne i FN-organerne og bygger ofte på principper svarende til dem, som Jean Monnet funderede Europa-samlingen på i 1950-erne. Her skal vi selvsagt ikke kende indholdet og den præcise taktiske salami-metode. Det startede med den af Jean Monnet indfødte regel om "ingen mulighed for tilbageførelse til det fra medlemsstaterne overførte lovindhold til EU" benævnt Acquis Communautaire, så kan vi tage Nord-Syd-Dialogen fra slutningen af 1960-erne, dernæst Europæisk-Arabiske Dialog om immigration, kultur og penge i begyndelsen af 1970-erne med langt senere opfølgning af sidstnævnte på bl.a. Middelhavskonferencen i slutningen af 1990-erne, så bl.a. "Olie for Mad-embargoen", og så kan vi tage EU's pengeoverførsler til palæstinenserne bevist for EU-kommissionen i maj 2002, jfr.: http://news.scotsman.com/index.cfm?id=400992004 . Dette var et skønsomt udpluk…”

http://www.lilliput-information.com/bags.html :
Den muslimske verden er sideløbende hermed i færd med at realisere drømmen om en halal (=muslimsk ren) verden. Det sker ved at sætte folkevandringer i gang og herfor finansiere vestnationerne og især EU ved långivning via Pariserklubben og arabiske ejede banker, f.eks. Bank of Credit and Commerce International; endnu i konkurrence med de traditionelle interbanker. Først og fremmest indtages de vestnationer, der står mest åbne og mest sårbare over for den muslimske folkevandring fra de overbefolkede, derfor fattige og derfor særdeles ustabile områder i Mellemøsten, Sydasien og Afrika. Ulandenes muslimske ledere nyder også godt af Den Islamiske Udviklingsfond. Indvandringen fra muslimske enklaver på. Balkan er det sidste skud på stammen og fra sommeren 1996 Kosovo-albanere i stor stil samt fortsat betydelig tilstrømning fra Afrika. Bl.a. den skjulte, men fremfundne Europæisk-Arabisk Dialog taler sit tydelige sprog om "fællesplanerne" for de arabiske lande og EU. Euro-Middelhavs-konferencen i Barcelona 27.-28. november 1995 fulgte disse bestræbelser op med mere konkrete tiltag (jfr. Udenrigsministeriets sag j.nr. 400. E.6-14)…”

http://www.lilliput-information.com/euroolie.htm :
Euro-Union og globalisering: Euro-Union er ikke et middel imod globaliseringens udløste beskæftigelseskrise. Der er intet specielt ved denne globalisering; det er blot et fyndord; international konkurrence er det rette ord. Euro-union forstærker kapitalens magt og statens magtesløshed i rollen at skulle kunne gøre noget ved arbejdsløsheden uden at have de fornødne redskaber. Det er "fremskridt" mod det 19. århundrede (her søgte man også det rigtige styringsredskab), ikke mod det 21. århundrede. Euro-Union er heller ingen modvægt mod de usociale tendenser i globaliseringen, som inkompetente analytikere fra venstre side mener; den forstærker dem yderligere. Den tvinger nemlig til tilpasning af arbejdslivet til de pengeøkonomiske kommandoer. Den Europæiske Centralbank (ECB) må føre fuldstændig fællespolitik for de nu 12 forskelligt strukturerede lande i eurozonen, uden at de kan gribe tilbage til vekselkursernes udligningsventil. For at hindre kapitalen i at forlade eurozonen, må centralbanken hæve renten; men dette mindsker aktiviteten og øger arbejdsløsheden yderligere. En sådan union kan kun ende i staternes indbyrdes konflikt, hvorfra der ingen hjælp er at finde - med mindre den bliver udbygget til en transferunion eller en forbundsstat med offentlig finansudligning mellem gamle og nye deltagerlande, noget i retning af kludetæppet USA eller Den tyske Forbundsrepublik, men uden D-marken. Når overførslen af disse forbilleder på Euro-Union viser sig umulige eller møder megen modstand rejser spørgsmålet sig: Er der mulige alternative modeller, der kan redde verdensfreden? Som det kører nu: Europa og den arabiske verdens er allerede begyndt at arbejde sammen økonomisk, som det blev forudskikket i Nord-Syd-Dialogen fra 1968 og i den Europæisk-Arabiske dialog fra 1973. Egypten, Jordan, Marokko og Tunis besluttede sig sidste år for at sætte frihandelszone op, og Algier, Libanon, Mauretanien, den palæstinensiske myndighed og Syrien inviteres til at være med i den store frihandelszone. Egypten forventes fuldt optaget i frihandelsgruppen. Imidlertid har EU forhandlet med 12 Middelhavslande som led i den såkaldte Barcelona-Proces om kooperation mellem EU og dets naboer omkring Middelhavet mod syd. Endemålet med denne Barcelona-Proces er at etablere tættere bånd vedrørende handel og sociale spørgsmål så vel som politiske. Dette skal føre til skabelsen af Euro-Middelhavs-Frihandels-Zonen bestående af 27 lande i 2010 foruden de 10 nye i Østeuropa…”

http://www.lilliput-information.com/ncen.html
”… Planen: var nu et tilskuds-Europa, der skulle accelereres op, så man med sikkerhed endte i en planøkonomisk kommando-økonomi uden nogen vælgerindflydelse helt svarende til i det gamle DDR. Det kan ikke afvises, at ambitionerne blandt uvidende politikere har været lidt anderledes, men så længere væk fra virkeligheden, hvorfor det ender det samme sted, fordi der kun er ét sted at ende for højtflyvende uvirkelighed. Hertil kunne der let skaffes Euro-midler i bogstavelig talt stride strømme, for oliehandelen fra Mellemøsten kunne i lang tid holde denne junkvaluta oppe, uanset at al salgbar aktivitet flyttedes ud af Europa hurtigere, end ellers ville være sket. Det sidste under forudsætning af den Europæisk-Arabiske Dialog og Euro-Middelhavs-aftalerne fortsat opretholdes…”
Supplement andet steds fra:
Fra Jerusalem Post - en boganmeldelse af Bat Ye’ors
Eurabia: The Euro-Arab Axis :
“How is it that ten percent of France is Muslim, 15% of Denmark is Muslim and close to half of the births in the next generation will be Muslim? Imperious mosques and lawless Muslim neighborhoods dot the landscape of major European cities. And Spain willingly and meekly chose to acknowledge its Islamic past, and that pro-Arab opinion is rampant and anti-Israeli sentiment vitriolic.”
Mordechai Nisan har villet supplere boganmeldelsen med lidt statistik fra det høje nord. Lidt googling overrasker - han er ikke bare endnu en dårlig journalist, men:
“Dr. Mordechai Nisan teaches Middle East Studies at the Hebrew University of Jerusalem in the Rothberg International School. He is a Research Consultant for the Jerusalem Institute for Western Defence and a member of the Jerusalem Summit’s Academic Committee.”

"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home