onsdag, februar 17, 2010

Somalia - tildeling af danske statsborgerskaber ændrer fuldstændig billedet


I 1979 var her 114 somaliere i Danmark

Den der læser Nyt fra Danmarks Statistik eller Statistikbanken vil finde antallet af somaliske statsborgere i Danmark er faldet fra 1. janaur 2009 fra 8.481 til 8.311 1. januar 2009.

Ja, 170 har forladt landet, men 264 har opnået dansk statsborgerskab i samme periode. D. v.s. en stigning på 94, fordi befolkningssammensætningen selvsagt ikke påvirkes af, at Folketinget sender et brev til en gruppe, der har betalt kr. 1000 pr. næse for at få tildelt dansk statsborgerskab.

Altså, en stigning 94 i stedet et fald på 170. Men det kun lidt af sandheden. Alle har de tilbageblevne bidraget med børn i henhold til gennemsnittet, og nogle andre somaliere er døde (ca. 1. pct. pr. år).

Hvis 9.406 danske statsborgerskaber ikke var blevet tildelt somaliere i perioden 2001-2009, ville antallet af immigranter fra Somalia pr. den 1. januar 2010 have været 9.406 større plus de børn disse naturaliserede fødte efter tildelingen minus de døde. Tilsvarende ville de i alt 11.195 tildelte statsborgerskaber til somaliere i perioden 1979-2006 have givet 11.195 flere somaliere plus de børn, som de har bragt til verden efter naturalisationerne minus de døde. Og det er ikke så få. I Somalia fødes i gennemsnit 7 børn pr. kvinde, hvilket er ensbetydende med en årlig fødselsrate på godt 4,4 procent pr. år. Herfra skal trækkes afgangen i henhold til dødsraten her i landet, som er 1 pct. pr. år

Bemærk, siden 2001 har regeringen bidraget med 81,2 pct. af alle tildelte statsborgerskaber til somaliere.

Alt ialt fører disse statsborgerskaber til, at antallet med somalisk oprindelse pr. 1. januar 2010 er blevet til mere end 30.928.

Lader du Statistikbanken optælle somaliere efter somalisk oprindelse finder du: 16.831 . Her er de fødte af individer med somalisk oprindelse her i landet ikke medregnet behørigt.

Såfremt de ledende ikke reducerer antallet de næste 20 1/2 år vil antallet med somalisk oprindelse udgøre det dobbelte: 61.856

Såfremt de ledende fortsætter reduktionen som hidtil siden 2003 i antallet af herboende somaliske statsborgere:

...skal vi sige med 872 pr. år, bliver resultatet efter 20 1/2 år alligevel 37.348 med somalisk oprindelse i Danmark...

svarende til en by, som er lidt større end ViborgUden indvandring fra Somalia og uden reduktion i andet end antallet af somaliske statsborgere kan dette ikke ske realistisk i mere end ca. 9,5 år (=8.311/872), hvilket i stedet giver 47.874 med somalisk oprindelse om 20 1/2 år.

Så det blev Helsingør i stedet og lidt til.

Hvornår den voldsomme stigning i indvandringen fik lov at tage fart ses af følgende tabeller og figur, der viser ændringen i antallet af somaliske statsborgere år for år - vi håber at statsborgerskabs-opgørelsen af læseren nu kun opfattes som begyndelsen til det hele:Denne tabel vises grafisk med årstallene ud af den vandrette akse og ændringen i antallet af somaliske statsborgere ud af den lodrette akse:


Første grafik illustrerer kun begyndelsen - REALITETERNE ER NOGLE ANDRE


Udviklingen i antallet af personer i Danmark med somalisk oprindelse 1987-2010:Antallet der har fået tildelt dansk statsborgerskab blandt somaliere og deres børn og børnebørn trækker simpelthen kurven op, selvom regeringen siden 2003 har reduceret antallet af somaliske statsborgere - skal vi sige 'mikroskopisk' lidt.

Denne pricipielle udvikling er gældende for alle 234 nationaliteter, der er repræsenteret i større eller mindre grupper i Danmark. Somalia er valgt, fordi fertiliteten i gennemsnit er ekstra høj for somaliere, hvilket illustrerer den generelle problemstilling om krtitikken af de officielle opgørelser meget tydeligt.

Hvem skal arve landet?

Hvilke indvandrergrupper dominerer – her bliver man vildledt overalt af de officielle informationer?

- selv politikerne tror på det forholder sig ganske anderledes end illustreret med somalierne som eksempel her – så de behøver ikke at lyve – det er imidlertid en kæmpe illusion, at indvandringen skulle være lagt om med nogen effekt !"if your heart is filled use your brain"

tirsdag, februar 16, 2010

FEMINISTISK OPGØRELSE AF INDVANDRERNES BØRNEFØDSLERDer er en særlig opgørelse i Danmarks Statistiks Statistikbanken om antal fødte børn af indvandrere. Her opgøres bl.a. børnefødsler for årene 2007-2009 efter moderens herkomst - dansk oprindelse, indvandrere, efterkommere, eller uoplyst herkomst. Der er en anden for samme år efter moderens oprindelsesland og endelig en tredje efter moderens nationalitet, og de kan kombineres til en vis grad. Du kan så få oversigter for Christiansø og Terndrup, men du har ingen valgmuligheder vedrørende faderen.

Det synes vi altså er lidt sjovt.


Vi har prøvet at lade den tælle for sjov efter oprindelsesland. Den giver 9.472 levendefødte i 2009. Og det er ganske morsomt, især når oprindelseslandet kaldes Danmark, hvis de blot er født her, og vi samtidig nok har en ubøjelig tiltro til, at danske mænd trods alt er mindre tilbøjelige til at få børn med indvandrerkvinder, end danske kvinder er tilbøjelige til at få børn med indvandrermænd.

Vi kunne godt sætte disse nu 9.472 børnefødsler i 2009 op mod de ca. 690.000 eller ca. 659.321 indvandrere her i landet 1. januar 2010 og 2009. Men vi finder det ikke umagen værd. Vi har i vores gennemgang for året 2009 (se linket nedenfor) set på antallet af nulårige med udenlandsk nationalitet pr. 1. januar 2009 og 1. januar 2010. Det var sådan 3.134 og 3.237, og det var simpelthen så skægt at sammenligne disse antal med 659.321 henholdsvis 690.000, der er cirkastørrelserne for populationerne, der skulle have bragt dette antal børn til verden i henholdsvis 2009 og 2010. Selv hvis vi valgte at sammenligne med de offentlige angivelser af antal udenlandske statsborgere i landet: 320.188 pr. 1. januar 2009 og 329.940 pr. 1. januar 2010: Med fælles officiel dødsrate på 1 pct. pr. år føder de nu heller ikke børn nok til at holde en stabil befolkningsgruppe oppe; og dog befolkningen i landet er samlet på trods heraf vokset med mere end nettoindvandringens antal, samtidig med antallet af danskere er faldet....(??)

Nu er vi virkelig på glatis; det er så også årstiden herfor på trods af alle officielle sigtemærker mod noget andet.

Mon ikke deres tilpasning herved måske overdrives lidt, kunne man spørge, forudsat det nu ikke opfattes som generelt ironisk nedsættende, hvilket er skudt helt forbi


Udviklingen i 2009 - set herfra gennem de selvsagt nedrullede gardiner"if your heart is filled use your brain"

onsdag, februar 10, 2010

Indvandringen i 2009 - politisk ukorrekt, derfor sandHvilke indvandrergrupper dominerer - her bliver man vildledt overalt af de officielle informationer?

- selv politikerne tror på det forholder sig ganske anderledes - så de behøver ikke at lyve - , end det her vises grafisk - det er imidlertid en illusion, at indvandringen er lagt om med nogen effekt !

Disse indvandrere skal arvelandet - inden 37 år, vist grafisk

Fordi Danmarks-bloggen muligvis blev angrebet, medens vi lagde billedet af artiklen op som kladde, er linkene i teksten blevet ændret ovenfor: Men her er det rigtige link til 'Siden 2001' : Fødte og fødsler 1997-2001 - Danmark Statistik. Linket til '62.818' fødte i 2009 i teksten skulle være dette: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2010/NR056.pdf

Vi havde for at tage højde herfor af sikkerhedhedsgrunde netop sendt artiklen som et billede - men det lykkedes antagelig nogen at gribe ind alligevel, måske fordi det ville være ret sandsynligt, at jeg netop den 10. februar ville sende en artikel herom, når de officielle tal blev offentliggjort samme dato af Danmarks Statistik.


Foreslå dette indlæg til dine kontakter


"if your heart is filled use your brain"

Etiketter: , , , , , ,

lørdag, februar 06, 2010

Statsgælden eksploderer eller også er den pist væk

Landets finansielle status kører som evigtvarende parodi

- eller, mon ikke den standser brat??

Uddrag af: http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2010/02/06/033433.htm


"Offentlig gæld vil eksplodere

06. feb. 2010 03.37 Penge

Den offentlige gæld i Danmark vil eksplodere i omfang over de kommende år. Gælden kan stige så kraftigt, at den når samme alarmagtige høje niveau som lige nu ses i Grækenland.

Helt op mod 2000 milliarder kroner, hvilket vil svare til 120 procent af fremtidens bruttonationalprodukt, vil den offentlige gæld vokse til, hvis regeringen ikke laver omfattende reformer, som får flere danskere til at arbejde mere, skriver Berlingske Business..."


Vi kan ikke begribe de informationer vi får

31. mart 2006 kunne vi læse den usande oplysning, at statens gæld var “pist..væk”, som det udtryktes i Morgenavisen Jyllands-Posten. Pr. 1. januar 2006 var gælden imidlertid 527,9 mia. kr. (steget med 6,8 mia. i 2005), så vi mente ikke lige denne nette sum kunne være blevet afviklet på bare 3 måneder. Det var den heller ikke

Tilsvarende aprilsnar gentog sig 2 år senere.

For den kritiske læser, der interesserer sig en anelse for landets finansielle status, kan vi herefter oplyse, at statsgælden pr. 1. januar 2007 var 481,2 mia. + 10,2 mia + 0,4 mia. = 491,8 mia. kr. opgjort til markedsværdi.

Uddrag af: http://borsen.dk/okonomi/nyhed/167192/

"Den offentlige gæld opgjort i ØMU-gælden er fra 2007 til 2008 vokset 127 mia. kr. fra at udgøre 26,8 pct. af bruttonationalproduktet i 2007 (BNP) til sidste år at udgøre 33,5 pct. af BNP..."


Det er en ren farce

Danmark Nationalbank:


562,6 mia. kr. ved udgangen 2008:

http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/SoS20091222TT/$file/SoS20091222TT.pdf

500-600 mia. ved udgangen af 2008 foruden det løse er nok det mest realistiske, når vi ikke medregner 'tyverierne' fra de statslige fonde til kunstig nedbringelse af gælden. Ved udgangen 2009 ved vi ikke noget endnu (først længere inde i februar), vi skal givet ikke regne med det de så fortæller os, en ting er pressen, en anden f.eks. den tidligere finansminister (nu formand for Folketinget) forud for overenskomstforhandlinger - som han virkelig fik sat skub i - for et par siden og også før boligboblen, der bidrog yderligere til nedgangen, finanskrisen og gælden. Sådan omkring 700-750 mia. kr. er vores slag på tasken. derfor vrøvler de om at søge at hæve låne margin fra 950 mia. til 2000 mia. kr.

Men hør den tidligere finansminster Thor Pedersen, hvor såkaldt ærligt forarget han var, før han nåede magtens tinder og før han optrådte med at vi snart ejede hele verden - sådan hørte seerne det i prime time, uanset et forsømte media-kursus:

"Her lytter du til en stærkt moralsk forarget politiker, der taler ud" - på lokalradioen

Thor_Pedersen_farve_web.ashx
Falcon, Frederiksberg den 6. februar 1997

[audio "http://adeleadelheit.podbean.com/mf/web/6zhuy/thor.mp3"] Lydoptagelse, varighed: 25:58


Thor Pedersen begyndte som finansminister 27. november 2001

Det med at udvide lånegrænsen kan de roligt skyde en hvid pind efter - i hvert bliver faldet så meget dybere og slår tilsvarende meget hårdere hele vejen rundt!

- plejer vi at have ret?


"if your heart is filled use your brain"

Etiketter: ,

torsdag, februar 04, 2010

Når virkeligheden ikke beskrives behørigt regerer allehånde ideologiske myter og løgne

Derimod giver situationen netop

spillerum for alskens ideologisk

fup

Morgenavisen Jyllands-Posten hævder 30. januar 2010, at det er danske mænd, der udfører hjemmerøverierne i 44 ud af 50 tilfælde. Intet i Morten Phils artikel viser noget sådant. Specielt er det afslørende, at den angivelige analyse bag påstanden skulle bygge på røverierne i knap 16 måneders periode tilbage fra 1. august 2009 - i alt 30 røverier med 50 dømte, er resultatet af Phils analyseren, skriver han. 30 røverier i den anførte periode kan kun have været et udpluk af helheden, da netop langt flere hjemmerøverier har været igennem lovmaskinen siden i hvert fald 2006. Og hvorfor kun medtage denne korte knap 16 måneders periode. Vi har et bud.
Metoden kan så ikke være dækkende, og det er samtidig Phils pligt at redegøre for analysens forudsætninger i hovedtræk. Phil oplyser intet herom. Vi kan så afvise hans påstand, og samtidig kan vi sandsynliggøre, at alle veldokumenterede vinkler til problemstillingen, som Phil betegner som myter - om gerningsmændenes oprindelse - peger på, at gerningsmændene har ikke-vestlige oprindelser.
Vi kommer desværre ikke længere, fordi de officielle registreringer og de offentliggjorte præsentationer heraf er særdeles mangelfulde. Her trives usandheder bedst.
Det samme gør sig gældende, når vi kommer til voldskriminalitetens voldsmænd og ofrene. Sygeplejersker må foranstalte særundersøgelser, overfald på socialarbejdere hører til dagens orden - fornylig myrdedes en socialrådgiver i Viborg, skolelærere oplevede en fordobling af voldens omfang på tre år. Hvordan skal man kunne standse eller forebygge mod denne vold, når man end ikke præcis kan pege på, hvem der udfører den i det større billede landet over. Vi kan ikke nøjes med Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center, NEC's virkelighedsfjerne og beroligende/foruroligende skyden problemerne fra sig og endnu ringere funderede forventninger til fremtiden. Der skal tal på bordet, for vi kan vide, hvad der sker, før vi kan forhindre det i at ske.

Morgenavisen Jyllands-Posten gik over stregen for at tækkes den gode smag den 30. januar


- flere af de øvrige medier havde lugtet lunten

"if your heart is filled use your brain"

onsdag, februar 03, 2010

Mere end ti røverier om dagen, ét af dem er hjemmerøveri - i 2009

I sandhed en eksplosiv udvikling i

hjemmerøverierne

Røverier i alt: Antallet steg fra 2.634 i 2006, 2.958 i 2007, 3.346 i 2008 og til 3.984 i 2009. Seneste stigning peger på en fordobling af antallet de næste fire år.

548 af de 1.043 røverier i første kvartal af 2009 blev foretaget i hovedstadsregionen, og heraf 314 i København, 38 på Frederiksberg og 26 i Hvidovre Kommune. Århus havde 89 røverier og Odense 52, mens resten fordelte sig stort set jævnt over hele landet, men typisk med flest i de større bykommuner.

Hjemmerøveriet har fået en overmåde interessant betegnelse Danmarks Statistiks nye officielle opgørelse, der hedder 'Kriminalitet'. Den lister anmeldte straffelovsovertrædelser og har indføjet kategorien med betegnelsen:

'Røveri i egen bolig' - vel noget vildledende betegnelse

Da vi må gå ud fra, at beboerne ikke foretager røveri i egen bolig, kan vi vist mere betegnende benævne overtrædelsen Hjemmerøveri eller Røveri i hjem.

364 tilfælde af anmeldte 

hjemmerøverier i 2009

Dokumentation hentes kvartalsvis på:

1. kvartal 2009: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2009/NR196.pdf

2. kvartal 2009: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2009/NR385.pdf

3. kvartal 2009: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2009/NR472.pdf

4. kvartal 2009: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2010/NR029.pdf

En anden ganske vildledende ting i ovennævnte statistiklink: Bemærk, helt op til og med 2. kvartal 2008 figurerer under det første link et 0 (nul) i de kvartalsvise rubrikker ud for "Røveri i egen bolig". Under det næste link og de efterfølgende er disse nuller så blevet korrigeret til signaturen ... , der er den korrekte og betyder der ikke findes registrerede data til rubrikken. I dette tilfælde betyder det, at hjemmerøverierne for såvidt disse kvartaler ikke er blevet udskilte fra øvrige røverier i gerningskategorien ('Vold mod andre') og optalte til netop denne rubrik.

Men nu tilbage til, hvad vi f.eks. kunne læse af beroligende stof i sammenhængen hjemmerøverier:

16. oktober 2007 i Berlingske Tidende:

Uddrag af : http://www.berlingske.dk/article/20071016/danmark/71016084/

“Selv om danskerne er blevet skræmt af sidste uges grove røverier i private hjem, tyder intet på, at den form for kriminalitet er på vej til at blive hverdagskost i Danmark. Det siger Ove Bundgaard Larsen fra Rigspolitiets NEC-afdeling, der nu vil give området særlig opmærksomhed.

Af Marianne Harbo ri@berlingske.dk Sidst opdateret tirsdag den 16. oktober 2007, 21:46

Det gør indtryk på os, at to familier i løbet af den seneste uge er blevet overfaldet hjemme hos dem selv – så voldsomt, at en 65-årig mand fra Smørum døde af det, mens en 35-årig mand fra København blev gennembanket for øjnene af sine gæster. Og hvis vi også husker den mand, der for nylig blev vækket af maskerede røvere og frarøvet 100.000 kroner og alle sine DVD-film, og det ældre ægtepar, der blev slået og sparket af fem hætteklædte mænd, der forsvandt med parrets penge og to biler, kan vi let få den tanke, at der bliver mange flere af den type røvere, og at vi er i farezonen derhjemme som aldrig før. Den tanke deler vicekriminalinspektør Ove Bundgaard Larsen fra Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center, NEC, imidlertid ikke. Efter at have gransket politiets statistikker nøje fastslår han, at der i år har været mellem 20 og 22 af den type røverier i private hjem. Høj opklaringsprocent. »Antallet er ikke foruroligende, men vi har haft nogle røverier af en alvorlig karakter i sidste uge og endda et dødsfald, og derfor vil vi nu følge udviklingen ganske nøje i år og næste år.

(fremhævning og udskilning som afsnit er red.'s ansvar: ) Umiddelbart ser der ud til at være en lille stigning, men jeg tror nu ikke, det er en udvikling, vi skal frygte,« siger Ove Bundgaard Larsen. Han tilføjer, at opklaringsprocenten i de omtalte sager tilmed er forholdsvis høj. »Den er i hvert fald over 50 procent.

Hos Københavns Vestegns Politi har de opklaret samtlige de fem-seks-sager, de har haft.« Tallene for hjemmerøverier må i øvrigt pilles ud med »håndkraft«, fordi de ikke optræder særskilt i statistikkerne. De falder ind under kategorien »Anmeldelser om røveri mod andre, jf. straffelovens § 288«, hvor de kun udgør omkring en procent af denne kategori…”

Vi må dog hertil bemærke, at hjemmerøveriers antal udgør 10 pct. af alle røverier i 2009

------------------------------------------

Det er fortsat en utrolig gåde, hvorpå Morten Phil på Morgenavisen Jyllands-Posten den 30. januar 2010 byggede sin undersøgelse af hjemmerøveriernes gerningsmænd i Danmark. Vi er helt med på, at han har taget udgangspunkt i domfældte sager, og det er skam fint nok.

Og vi kender også formålet med hans analyse og præsentationen af samme: Det skrev han to gange i de to første linier:

Det er danske unge mænd, der begår hjemmerøverierne i 44 ud af 50 tilfælde.

Og det er en lodret løgn - vi kan ikke

komme det nærmere.

I København er de fremmede unge voldsomt overkriminelle (det viste Politiets tal og TV2 Nyheders referat heraf utvetydigt sort på vidt i 2004)

Hvordan det blev til 30 stk. hjemmerøverier med 50 gerningsmænd i en periode på knap 16 måneder i Phils analyse vil formentlig forblive en gåde, indtil andre eller Morten Phil selv åbner for godteposen, så vi måske kan sole os i lyset fra hans eller andres vid, indsigt og overblik.

Noget kunne tyde på, at Morten Phil er blevet forvirret af netop den statistik med nuller for 2006, 2007 og første kvartal af 2008, som vi fremhævede ovenfor. Lad os ikke gætte mere, men understrege at udviklingen ville have været så meget desto værre, såfremt det hele først var begyndt med hjemmerøverier i 2. kvartal 2008.

Vi vil bestemt ikke afvise, at hjemmerøveriet kan blive en del af 'den danske ungdomskultur' ligesom alt det andet. Men hjemmerøveriet eksisterede stort set ikke på dansk jord før indvandringen tog fart. Og mon ikke sandheden om gerningsmændenes oprindelse kommer frem inden så længe.

3. februar 2010
J. E. Vig, cand oecon.


"if your heart is filled use your brain"

Etiketter: , ,