onsdag, februar 17, 2010

Somalia - tildeling af danske statsborgerskaber ændrer fuldstændig billedet


I 1979 var her 114 somaliere i Danmark

Den der læser Nyt fra Danmarks Statistik eller Statistikbanken vil finde antallet af somaliske statsborgere i Danmark er faldet fra 1. janaur 2009 fra 8.481 til 8.311 1. januar 2009.

Ja, 170 har forladt landet, men 264 har opnået dansk statsborgerskab i samme periode. D. v.s. en stigning på 94, fordi befolkningssammensætningen selvsagt ikke påvirkes af, at Folketinget sender et brev til en gruppe, der har betalt kr. 1000 pr. næse for at få tildelt dansk statsborgerskab.

Altså, en stigning 94 i stedet et fald på 170. Men det kun lidt af sandheden. Alle har de tilbageblevne bidraget med børn i henhold til gennemsnittet, og nogle andre somaliere er døde (ca. 1. pct. pr. år).

Hvis 9.406 danske statsborgerskaber ikke var blevet tildelt somaliere i perioden 2001-2009, ville antallet af immigranter fra Somalia pr. den 1. januar 2010 have været 9.406 større plus de børn disse naturaliserede fødte efter tildelingen minus de døde. Tilsvarende ville de i alt 11.195 tildelte statsborgerskaber til somaliere i perioden 1979-2006 have givet 11.195 flere somaliere plus de børn, som de har bragt til verden efter naturalisationerne minus de døde. Og det er ikke så få. I Somalia fødes i gennemsnit 7 børn pr. kvinde, hvilket er ensbetydende med en årlig fødselsrate på godt 4,4 procent pr. år. Herfra skal trækkes afgangen i henhold til dødsraten her i landet, som er 1 pct. pr. år

Bemærk, siden 2001 har regeringen bidraget med 81,2 pct. af alle tildelte statsborgerskaber til somaliere.

Alt ialt fører disse statsborgerskaber til, at antallet med somalisk oprindelse pr. 1. januar 2010 er blevet til mere end 30.928.

Lader du Statistikbanken optælle somaliere efter somalisk oprindelse finder du: 16.831 . Her er de fødte af individer med somalisk oprindelse her i landet ikke medregnet behørigt.

Såfremt de ledende ikke reducerer antallet de næste 20 1/2 år vil antallet med somalisk oprindelse udgøre det dobbelte: 61.856

Såfremt de ledende fortsætter reduktionen som hidtil siden 2003 i antallet af herboende somaliske statsborgere:

...skal vi sige med 872 pr. år, bliver resultatet efter 20 1/2 år alligevel 37.348 med somalisk oprindelse i Danmark...

svarende til en by, som er lidt større end ViborgUden indvandring fra Somalia og uden reduktion i andet end antallet af somaliske statsborgere kan dette ikke ske realistisk i mere end ca. 9,5 år (=8.311/872), hvilket i stedet giver 47.874 med somalisk oprindelse om 20 1/2 år.

Så det blev Helsingør i stedet og lidt til.

Hvornår den voldsomme stigning i indvandringen fik lov at tage fart ses af følgende tabeller og figur, der viser ændringen i antallet af somaliske statsborgere år for år - vi håber at statsborgerskabs-opgørelsen af læseren nu kun opfattes som begyndelsen til det hele:Denne tabel vises grafisk med årstallene ud af den vandrette akse og ændringen i antallet af somaliske statsborgere ud af den lodrette akse:


Første grafik illustrerer kun begyndelsen - REALITETERNE ER NOGLE ANDRE


Udviklingen i antallet af personer i Danmark med somalisk oprindelse 1987-2010:Antallet der har fået tildelt dansk statsborgerskab blandt somaliere og deres børn og børnebørn trækker simpelthen kurven op, selvom regeringen siden 2003 har reduceret antallet af somaliske statsborgere - skal vi sige 'mikroskopisk' lidt.

Denne pricipielle udvikling er gældende for alle 234 nationaliteter, der er repræsenteret i større eller mindre grupper i Danmark. Somalia er valgt, fordi fertiliteten i gennemsnit er ekstra høj for somaliere, hvilket illustrerer den generelle problemstilling om krtitikken af de officielle opgørelser meget tydeligt.

Hvem skal arve landet?

Hvilke indvandrergrupper dominerer – her bliver man vildledt overalt af de officielle informationer?

- selv politikerne tror på det forholder sig ganske anderledes end illustreret med somalierne som eksempel her – så de behøver ikke at lyve – det er imidlertid en kæmpe illusion, at indvandringen skulle være lagt om med nogen effekt !"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home