søndag, januar 03, 2010

Befolkningen i Sverige stiger og stiger p.g.a. indvandringen og indvarernes fødsler

Sverige voldsom befolkningsvækst i 2009

Af dette link fra den 21. december 2009:

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____284708.aspx

fremgår nogle cirka- og beregnede angivelser forud for den endelige opgørelse for året 2009.

Forøget folkemængde i Sverige: opimod 85.000 til i alt 9.340.000

Alle de følgende antal for 2009 er cirkaangivelser:

Nettoindvandringen: 64.000

Antal fødte : +112.000

Antal døde: -91.000

I alt ....................85.000

D.v.s. mere 3/4 af folketallets vækst skyldes indvandringen, resten indvandrernes fødsler, da svenskerne ikke føder nær nok til at reproducere de døde svenskere. D.v.s. indvandrerne udfylder 'hullerne' efter de uddødende svenskere og øger tilmed folketallet voldsomt.

Her er den officielle angivelse af indvandrer-antallet:

Nästan en femtedel har utländsk bakgrund*

Av Sveriges befolkning är 14 procent födda utomlands. Vidare är 390 000 personer födda i Sverige av två utrikes födda föräldrar. Tillsammans med de utrikes födda utgör de vid årsskiftet nära 19 procent av Sveriges befolkning.

*Utländsk bakgrund utgörs av utrikes födda och svenskfödda med två utrikesfödda föräldrar.

Her er en fejl som vi tilsvarende genfinder i Danmarks officielle opgørelse:

Desværre må der hertil naturligvis anføres, at da kun første generation af de såkaldte efterkommere medregnes som efterkommere af individer med udenlandsk baggrund mangler alle børn født af anden- og tredjegenerationsindvandrere i Sverige (i indvandreropgørelsen). Forskellen mellem den officielle indvandrerandel og den sande indvandrerandel bliver derfor større og større år for år, eftersom flere og flere børn fødes af forældre, der selv er født i Sverige af indvandrerforældre eller med indvandrerbedsteforældre. Der er flere indvandrerfødsler i dag af anden- og tredjegenerationen end indvandrerfødsler blandt udenlandsk fødte forældre. D.v.s. flere end 5 procentpoint (19-14) skal lægges til de 19 procent.

Den officielle 19 procent indvandrerandel rettes til 25-30 procent

Berlingske Tidendes Sten Jensen har den 27. december 2009 givet en mainstream udlægning af oplysningerne om folketallet i Sverige på:
http://www.berlingske.dk/verden/svenskerne-bliver-hastigt-flere-og-flere
Den Danske Forening kan ikke få denne mainstream-udlægning til at stemme, og det er i grunden ikke så sært:
http://www.dendanskeforening.dk/side363-cid-1-aid-3063-mid-1-params-2.html

3. januar 2010 J. E. Vig, cand. oecon.


"if your heart is filled use your brain"

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home