fredag, april 17, 2009

Kvinderne i Østrig: Vedvarende lav fertilitet siden midten af 1980erne

iodpl2

Kildeangivelsen er på engelsk, men artiklen nedenfor er på dansk.

Demographic Research a free, expedited, online journal of peer-reviewed research and commentary in the population sciences published by the Max Planck Institute for Demographic Research Konrad-Zuse Str. 1, D-18057 Rostock · GERMANY www.demographic-research.org

Information fra : http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol19/12/19-12.pdf

Østrig havde 8,3 mill. indbyggere i 2007. Som andre vesteuropæiske lande skete der et betydeligt fald i børnefødslernes antal pr. østrigsk kvinde fra midten af 1960-erne af præcis de samme årsager som i f.eks. Danmark. Efter et såkaldt (efterfølgende såkaldt) babyboom der toppede i midten 1960erne efter en total fertilitet på 2,8 barn i begyndelsen af 1960erne er den samlede eller den totale fertilitet (østrigernes og indvandrernes tilsammen) faldet indtil midten af 1980erne og har derefter været meget stabil omkring 1,4 barn siden. Med fortsat indvandring kan vi da konkludere at østrigske kvinder fertilitet er fortsat faldende.

Ved udgangen af 2004 havde Østrig 788.600 (9,6%) udenlandske statsborgere. Hertil kom 575.000 (7%) østrigske statsborgere født udenlands. Det sidst anførte antal var steget fra at udgøre 5% i 2001. D.v.s. siger når vi tæller udenlanske statsborgere, naturaliserede og dele af den første generation af børn, som født i udlandet, nåede Østrig en ikke-østrigsk andel på 16,6% af indbyggertallet ved udgangen af 2004.

Dertil kommer den del af anden generation, der er født i østrig og hele tredje generation. Meget lig de officielle opgørelsesforhold som de findes i Danmark.

En fordobling af det officielle antal udlændinge i Østrig for at nå det reelle antal forslår ikke i år 2009.

Hvis vi et øjeblik forestiller os, at andelen af fødende ikke-østrigske kvinder svarer til andelen af ikke-østrigere, kan den samlede fertilitet på 1,4 indgå i følgende beregning:

Antal børn pr. ikke-østrigsk kvinde: 3 eller 3,5
Andelen af ikke-østrigske fødende kvinder: 17% eller 0,17
Andelen af østrigske fødende kvinder: 100% - 17%= 83% eller 0,83
Antal børn pr. østrigsk kvinde: x

Ligevægt (det vejede gennemsnit med andelene som vægte) til beregning af den samlede fertilitet:

3*0,17 + x*0,83 =1,4

hvilket giver antal børn pr. fødende østrigsk kvinde, x: 1,07 barn
Udskiftes 3 med 3,5 som absolut ikke er ganske urealistisk, fås:
Antal børn pr. fødende østrigsk kvinde, x: 0,97 barn

Det skal anføres at EUROSTAT netop angav den totale fertilitet i Østrig i 2004 1,42. I 2005 angav CIA den tilsvarende til 1,36.

Nu skal det anføres, at ikke-østrigske kvinder har en større andel i de fødende aldre end østrigerne. Det ændrer dog ikke ved den kendsgerning, at fertiliteten blandt østrigske kvinder er tæt på 1 barn. Iøvrigt helt svarende til forholdene i landet med den laveste europæiske fertilitet, Tyskland.

Tilmed skal det understreges, at i 16,6% ikke-østrigske indbyggere i Østrig medregnes kun dele af første generation af efterkommere af indvandrerne, og de 16,6% er steget betydeligt i de seneste 5 år .

Sammenligninger med det vi oplyses officielt om danske og officielt om europæiske forhold og kritikken af samme:

I Danmark vokser danskernes fertilitet??

http://danmark.wordpress.com/2008/08/23/ikke-ligefrem-en-birdie-naar-vi-gaar-efter-kendgerningerne/


Det samlede perspektiv i England og Europa (uden tredjegenerationen medregnet)


http://danmark.wordpress.com/2008/09/11/lad-os-tage-en-opfoelgning-pa-en-nyhed-det-er-farligt-og-ret-usaedvanligt-det-sker/

Der mangler cirka halvdelen

http://danmark.wordpress.com/2008/09/06/det-er-sa-sjovt-med-kamuflagen-–-borte-borte-kik/

Så enkelt er det - de tælles som danskere og benævnes som sådanne uden at være danskere

http://danmark.wordpress.com/2008/08/27/hvorfor-er-her-mange-flere-end-de-informerer-os-om/

Som man skrive noget vidt forskelligt om præcis det samme

http://danmark.wordpress.com/2008/08/23/mogenavisen-jyllands-posten-plejer-at-slaa-til-i-begyndelsen-af-august/

Danmarks Statistik har handicap på 20. år.

http://danmark.wordpress.com/2007/08/22/danmarks-statistik-aktiv-med-handicap-paa-20-aar/

I Sverige er der mere end 23 pct. fremmede

http://danmark.wordpress.com/2007/06/04/de-fremmede-har-23-pct-af-befolkningen-i-sverige-og-staar-naturligvis-for-hele-befolkningstilvaeksten-og-mere-til/

Indvandrerne står for hele befolkningstilvæksten i EU

http://danmark.wordpress.com/2007/03/12/eu-befolkningsudvikling-foedsler-og-produktionsaktivitet/

Norge ny rekord-indvandring for 2. år i træk, Sverige ny rekrod for 3. år i træk

http://danmark.wordpress.com/2007/02/27/sverige-danmark-og-norge-rendes-over-ende-i-denne-orden/

De fremmede føder henved halvdelen af en fødselsårgang i Danmark

http://danmark.wordpress.com/2007/02/20/af-alle-fodsler-i-dk-foder-fremmede-lidt-under-eller-lidt-over-halvdelen/

Danmarks befolkningsregnskab

http://danmark.wordpress.com/2007/02/18/dansk-befolkningsregnskab-for-2006/

Der er en afslørende sammenhæng mellem antal børn og fremmedandelen

http://danmark.wordpress.com/2007/02/05/antal-boern-og-fremmedandel-der-lyves-groft-herom/

Sverige ny rekord i tilstrømning for 3. år i træk (udvidet udgave)

http://danmark.wordpress.com/2007/01/25/sverige-ny-rekord-i-asylantindtag-for-3-aar-i-traek/

Befolkningsperspektivet i Verden og i Europa

http://danmark.wordpress.com/2006/12/14/befolkningsperspektivet/J. E. Vig, 19. april 2009

"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

<< Home