søndag, august 31, 2008

Dugfrisk opgørelse af fremmedantallet i Danmark

 

Indvandringen og børnefødsler i perioden 1. januar 1979 til 1. juli 2008

   
     
     

Antal udenlandske statsborgere pr. 1. juli 2008 i alt

 

303.522

+ Antal naturaliserede udenl. statsb. indtil 16. juni 2008

 

200.446

 heraf:

 

 

Antal fremmede udenlandske statsborgere

 

+199.341

Antal naturaliserede fremmede udenl. statsb.

 

170.252

+ Antal naturaliserede fremmede udenl. statsb. plus

 

 

alternativ tilvækst s.f.a. fødsler blandt naturaliserede

 

 

fremmede efter de respektive naturalisationer:

 

 

A  5 pct. nettotilvækst pr. år s.f.a. fødsler

 

+629.536

B  4 pct. nettotilvækst pr. år s.f.a. fødsler

 

+595.519

eller C  3 pct. nettotilvækst pr. år s.f.a. fødsler

 

+566.438

 

 

 

Alternative antal fremmede i Danmark pr. 1. juli 2008:

 

 

A 

 

=828.877

B

 

=794.860

eller C

 

=765.779

 J. E. Vig, cand. oecon., 31. august 2008

 

 

  Fremmede defineres som individer, der stammer fra lande/områder uden for Vesteuropa, Israel, Nordamerika, Japan, Australien og New Zealand. Kilden til udenlandske statsborgere er ligesom kilden til antal tildelte statsborgerskaber Danmarks Statistiks Databanker: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024 , hvortil enhver kan få adgang ved gratis tilmelding.

Det skal anføres at børnene, som de 3.927 fik tildelt dansk statsborgerskab sammen med indtil 16. juni i 2008 ikke er medregnet, idet de først vil figurere i DS's årsopgørelse, der foretages pr. omkring 14. februar 2009. Desuden er andelen af fremmede blandt disse 3.927 beregnet som andelen har været de senere år, ca. 90 pct.

Estimationen af antal fødte børn blandt de naturaliserede er foretaget ved en variabel annuitet, der er fulgt valid ved sådanne kortere åremål.

2006-totalopgørelsen (her vises flere deltaljer i den anvendte metode)

Det kan oplyses, at regeringen siden 2001 har tildelt mere end 35 pct. af alle de tildelte danske statsborgerskaber i hele perioden 1979-2008, hvilket har ført til at indtrykket kunne blive, at indvandringen var blevet mindsket eller vendt til udvandring. indvandringen er tværtimod blevet øget med acceleret styrke de sidste tre år, men fordi antallet af tildelte statsborgerskaber oversteg antallet af fremmede, der rejste ind i landet de pågældende år, viste de simple og fejlbehæftede indvandringsoversigter, at indvandrerstrømmen gik den anden vej.

Detaljer om de mere end 35 pct. siden 2001 klik her

Giv dine kontakter besked om den dugfriske fremmedopgørelse   Jeg anslog det samlede antal til at være 750.000 fremmede pr. medio 2008 fornylig. Dette var ingen overdrivelse. En mere verbal og pædagogisk redegørelse for, hvorfor der er mange flere her, end du informeres om.  


Sonia              

"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Tilføj en kommentar

<< Home