tirsdag, august 05, 2008

Løgnen bliver hverdagskost

Vi har de seneste dage kunne læse meget ofte på de forskellige kanalers TTV, at antallet af tildelte danske statsborgerskaber er faldet i forhold til det tildelte antal i 2007.
Det er selvfølgelig løgn.

I alt tildeltes 3.648 danske statsborgerskaber i året 2007. Dette dokumenteres, når trykker for tabellen nederst tilhøjre på Danmarks Statistiks: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024
Danmarks Statistiks årsopgørelse omfatter dels de voksne dels de voksnes børn.

I 2008 er der indtil nu tildelt danske statsborgerskaber to gange, nemlig ved lov nr.158 Lov om indfødsrets meddelelse af 6. marts og ved lov nr. 461 Lov om indfødsrets meddelse af 17. juni 2008. Disse tildelinger ved lov kan aflæses med navnenes nævnelse og opholdsby på: henholdsvis: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=115607 og https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120244

Den 6. marts 2008 blev det tildelte antal 2100, hvoraf 552 tildeltes på betingelse af at et andet statsborgerskab løses inden den 30. april 2010. Den 17. juni 2008 blev det tildelte antal 1827.
I disse netop anførte antal er ikke medregnet de naturaliseredes børn.

Når vi således for første halvår 2008 sammenlægger antallene kommer vi til 3927 (uden børnene medregnet). I hele 2007 var det samlede antal tildelte statsborgerskaber til voksne og børn, som vi har dokumenteret ovenfor 3.648.

Dette får mainstream-mediernes ukvalificerede skriverkarle til et fald.

Vi gør ikke.


"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Tilføj en kommentar

<< Home