mandag, januar 07, 2008

Krarup om statsborgerskaberne i JP-kronik

iod


I JP-kroniken 'Dansk indfødsret - folkets førstefødselsret' den 3.01.08
skriver Søren Krarup bl.a. :

"...Det var dette, der skete med SR-regeringen i 1990'erne, som kastede indfødsret i grams til tusinder og atter tusinder af fremmede, som ikke kunne tale dansk, som havde begået alvorlig kriminalitet, som ikke var selvforsørgende, men havde stor offentlig gæld..."

Jeg gentager : "...tusinder og atter tusinder af fremmede..."

I 1990'erne tildeltes 58.672 og af den forrige regering ialt 77.091 danske statsborgerskaber ved lov. Det var så på henholdsvis 10 år og 11 år.
Antallet 7.223 for 2006 hentes fra tabel 2 sidste kolonne på: http://www.lilliput-information.com/status06.html
På 7 år fra 2000 til 2006 tildeltes 64.446 statsborgerskaber, heraf i perioden på 6 år i perioden 2001-2006 under den såkaldt borgerlige regering 57.223 mod 58.672 på 10 år i 90'erne. I 2007 har denne flertalssikrede regering igen tildelt mindst 11.000 statsborgerskaber, når børnene medregnes ( - offentliggøres først den 12. februar). Og her har vi netop kun medtalt tildelingerne til de fremmede d.v.s.:

Fra områder uden for Vesteuropa (uden EU-udvidelsen med nationer i den gamle østblok), Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.

Af samtlige 192.871 tildelte naturalisationer ved lov siden 1979 (til alle) har den siddende flertalssikrede regering tildelt i alt mere end 35 pct. af samtlige. Hertil kommer alle de fødte børn efter naturalisationerne i de 28 år.

Det er hermed bevist, at Søren Krarups tale om nyindførte lovkrav om det ene og det andet, uanset har ført til at langt flere tildeles dansk statsborgerskab under den flertalssikrede såkaldt borgerlige regering fra 2001. Dette faktum skal læserne af kroniken ikke have med. En regering, der havde kunnet bestemme alt andet, men valgte at forspilde chancen, altså løbe med.

Vi skal vist ikke i den forbindelse forsøge at hævde, at den stærkt truende voldskriminalitet, der i øvrigt stiger katastrofalt, mens danskernes antal går ned, eller sprogfærdighederne er ændret i nogen takt med den forøgede mængde tildelinger, så det kan tolkes derhen, at større antal ikke borger for større usikkerhed for danskerne bragt til veje af en flertalssikret regering, der havde skabt forventninger netop om det stik modsatte. Mon ikke det ville være for langt ude?

Sådan er det primo 2008. Denne gang er det mest bortforklaringer og forvrængninger fra Søren Krarup i præcis den samme stil vi har fået den fra alle tidligere medløbende politikere , 8. februar 2003 var Søren Krarups oplysninger til offentligheden direkte usande.

Få det sat ind i rette sammenhæng: Ingen af politikerne bekymrer sig om virkeligheden eller
Et juleeventyr, der ender skidt

J. E. Vig, 7. januar 2008

0 Comments:

Send en kommentar

<< Home