lørdag, oktober 07, 2006

Indvandring, accounts og welfare

Indvandring, opgørelser og velfærd –
hvor står vi?

De såkaldt høje herrer er ikke til at stole på. Taler de alle sandt, kan deres videnskab ikke bruges til noget i virkelighedens verden.


Af J. E. Vig, cand. oecon.

Informationomdanmark.blogspot.com
Danmark.wordpress.com


”Selvom du ikke er til tal, skal du altså læse lidt videre. Du vil få en sund latter undervejs”


Der er ikke udpræget enighed, og hvis nogen skulle forledes til den tro, at politikerne allerede har klaret opgaven ved mest at ændre lidt på nogle aldersgrænser (det såkaldte velfærdsforlig) - i øvrigt før den netop overståede konflikt - kan de godt tro om igen.

Men vi skal have ordentlig besked. Det må vi kunne forlange i et såkaldt demokratisk land.

Det er vor klare opfattelse, at ikke både foredragsholder og tænketanksmedlem cand. polit. Hans Kornø Rasmussen, professor Jørn Henrik Petersen i Velfærdskommissionen, Finansministeriets Lars Haagen Pedersen og Professor Hans Oluf Hansen på Københavns Universitet kan have ret alle fire. End ikke tre af dem kan have ret samtidig. Mindst to af de herrer laver bevidste forudsætningsfejl eller bevidste fejlopstillinger af deres modeller i kluntede forsøg for at narre os og især politikerne til at miste landet til de fremmede.

Når vi går til DREAM-gruppen under Finansministeriet er den helt gal fat. Jyllands-Posten indeholdt den 5. august 2006 et par artikler, hvorefter “andelen af indvandrere styrtdykker” i prognoserne. Dermed gøres en tidligere fremskrivning fra 2004 til skamme. Medens 2004-prognosen viste 15,3 % indvandrere i 2080, viser den nye kun 8 %, selvom her allerede er 13-15 pct. her i landet. DREAM udarbejdede begge de officielle prognoser. Det skal understreges at DREAM-gruppens opgave afgjort ikke er at forestå hjemsendelser af de fremmede. Denne dobbeltartikel har vi kommenteret separat, fordi den var så grotesk, på: http://danmark.wordpress.com/2006/08/11/styrtdyk-i-indvandringen-uddybende-kritik-af-seneste-officielle-prognose/

Så kan vi gå til Professor Hans Oluf Hansen på Københavns Universitet. Han hævder det nuværende befolkningsregnskab med begreberne indvandrere og efterkommere ikke kan bruges til beskrivelse af befolkningsforholdene i Danmark i hverken nutiden eller fremtiden, jfr. Berlingske Tidende 20. august 2005.

Det var en Lars Pedersen i Danmarks Statistik, der på grundlag af betænkningsarbejdet forestod rapportudarbejdelsen, der førte til at begreberne og indvandrere og efterkommere indførtes i Danmark i 1991 til optællings- og analyseformål.

Så er der en tidligere embedsmand, der nu har sneget sig ind i Folketinget. Han melder pludselig i tråd med tendenserne i tiden, at udlændingeopgørelserne er ubrugelige, fordi de ikke medregner andet end første generation af efterkommere.
Det kan da ikke passe: “Flere udlændinge end vi tror?” “Udlændingestatistikken er ubrugelig” står der at læse i I Berlingske Tidende 2/10 i artikler af Jesper Termansen.

Det komiske består bl.a. i Lars Haagen Pedersen fra DREAM-gruppen, der jævnfør afsnittet overfor har vist sine talenter, er blevet sat til at udarbejde endnu en ny metode til beskrivelse af befolkningsforholdene i Danmark.


Tænketanksmedlem cand. polit. og foredragsholder Hans Kornø Rasmussen foreslog allerede i 1996 indvandringen mangedoblet – fra 8 gange gradvist stigende til 14 gange. Fire år senere foreslog han indvandringen fordoblet på grundlag af rekordindstrømningen i 2000. Så kom Velfærdskommissionen og oplyste i december 2005, at ¾ af velfærdens fremtidige finansieringsproblem på langt sigt skyldes indvandringen, i følge Børsen den 1. december 2005. Nu foreslår Hans Kornø Rasmussen i ny bog atter indvandringen gradvist 14-doblet frem til år 2024.

Skal vi ikke vide lidt om, hvor vi står fremover? Hans Kornø Rasmussen meldte senest den 23. december 2005 i udgivelsen "Det ny Europa, Mellem kontrol og afmagt: EU’s asyl og indvandrerpolitik", af DIIS : Institut for Internationale Studier, (manuskriptet angiveligt afsluttet den 23. december 2005) side 26:"...Statistikken viste, at skal den massive afgang fra arbejdsmarkedet erstattes, mand for mand, med mennesker udefra, må indvandringen i 2005 ottedobles i forhold til indvandringen i midten af 1990’erne. Et niveau, der skal holdes det efterfølgende tiår, hvorefter indvandringen skal 14-dobles frem mod år 2024.

Beregningerne viste, hvilken kolossal stigning i indvandringen der skal til, hvis EU-landene vælger at erstatte dem, der forlader arbejdsmarkedet, med indvandrere udefra. At statistikkerne i 1996 havde regnet rigtigt, viser sig i dag, hvor alle de gamle EU-lande slås med meget vanskelige og komplicerede reformer, når landenes økonomier skal omstruktureres til at klare fremtiden, hvor flere pensionister skal forsørges af en faldende arbejdsstyrke. I Danmark nedsatte vi en velfærdskommission til at kortlægge problemerne.

I marts 2005 offentliggjorde EU-Kommissionen en grønbog med titlen Demografiske ændringer – behov for en ny solidaritet mellem generationerne..."I år 2000 havde Hans Kornø Rasmussen så nedtonet sit forslag til det fremtidige indtag af fremmede pr. år til Danmark mange gange i forhold til fire år før (i 1996), nu (i 2000) var behovet det dobbelte af indvandringen dette år (altså, cirka 2*18.000). Vi kan ikke vide, om det skyldes personlige erfaringer.

Hvordan kan hans vurdering af behovet for indvandring til Danmark ellers pludselig reduceres med faktor 4-7 på bare fire år? Velfærdskommissionen kom til et ganske andet resultat, der bl.a. refereredes i Børsen den 1. december 2005. Indvandrerne fra ikke-vestlige lande er 3,3 gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i sammenligning med danskerne. Børsen refererede bl.a. ”En total opbremsning i indvandringen fra mindre udviklede lande vil spare statsfinanserne for 50 mia. kr. om året i 2040”. Vi var lidt på Herrens mark. Året 2040 ligger ikke lige for, men vi må opfatte meldingen således, at hvis ikke der fortsat kommer ca. 10.000 nye fra mindre udviklede lande hvert år - der kom 9.730 fra ikke-vestlige lande i 2005 [1] - vil det samlet kunne føre til en besparelse i 2040 og fremover på 50 mia. kr. om året.

Nu er vi i den situation, at der allerede forligger tilsvarende tilstrømningsperiode på 35 år 1970-2005. Vi må gå ud fra, at hvis vi standsede den fremtidige strøm, så forventedes der ikke samtidig at ske nogle ændringer i udgifterne til dem, der allerede er kommet hertil fra mindre udviklede eller ikke-vestlige lande. Da forelægger der et interessant alternativ mere:

Såfremt vi ikke havde de fremmede her, der er kommet, må udgiftsbesparelsen endog være meget større end 50 mia. kr. pr. år. Godt det dobbelte, måske, hvis antallet, der er her nu cirka bliver til 2*730.000 på 40 år med fortsat cirka 10.000 nye pr. år. Der er allerede mindst 690.000 ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere i alle generationer i Danmark, ifølge eneste troværdige kilde: http://www.lilliput-information.com/katrocia.html og pmt=10.000, i=4% og n=35 på lommeregneren giver FV= 736.522.

Velfærdskommissionen beskriver, hvordan Danmarks befolkning vil være reduceret med 522.300 i 2041 som følge af aldring, ifølge Børsen den 1. december 2005 [2]. Det betyder samtidig, at arbejdsstyrken vil være reduceret med 350.000 personer. Velfærdskommissionen projicerer 350.000 færre i arbejdsstyrke og 400.000 flere i pensionistgruppen i år 2040, hvis udviklingsparametrene fastholdes som i dag. Dette vil så give et offentligt budgetunderskud på omkring 100 mia. kr. pr år.

Velfærdskommissionen påpeger ifølge Børsen den 1. december 2005, at indvandring således ikke vil løse problemet, snarere tværtimod. Mens en nyfødt dansker i gennemsnit vil koste samfundet 750.000 kr. fra vugge til grav, vil omkostningen pr. indvandrer på grund af generelt lavere erhvervsdeltagelse være 2,5 mio. kr. Dette er Velfærdskommissionens vurdering. Her får vi en indrømmelse af de helt store, ganske vist igen stærkt camoufleret: Danskeren kan i princippet ikke koste samfundet 750.000 kr., og indvandreren samtidig koste samfundet 2,5 mill. kr. i gennemsnit, af den simple grund, at samfundet ingen penge har. Her har man bekvemt glemt danskerens skattebetalinger, indvandrerens reducerede skattebetaling og den offentlige gældstiftelsen, hvorfra finansieringen naturligvis hentes.Men faktum er vist, at indvandrerne i gennemsnit er mindst 3,3 gange dyrere end danskeren i gennemsnit.

Dette har i øvrigt ikke været nogen hemmelighed, siden vi herfra berettede det første gang i 1989 og genbrugte kendsgerningen adskillige gange i 18 års-perioden, bl.a. i : http://www.lilliput-information.com/okmodel.html

”Det er således knap tre fjerdedele af det samlede langsigtede finansieringsproblem, der tilskrives den fremtidige indvandring fra mindre udviklede lande,” skriver Velfærdskommissionen.Her er det vi må tilføje: Indvandrerne gav ligeledes anledning til 3/4 af finansieringsproblemet i sammenligning med danskerne f.eks. i perioden 1980-2006, og de kom til udgøre i alt mindst 13 pct. af den befolkningen i Danmark pr. 1. januar 2006, antageligt 15 pct. : http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

Denne indvandring skal gradvist 12-14-dobles, når vi følger Hans Kornø Rasmussen og EU-Kommissær Vladimir Spidla henholdsvis den 23. december 2005 og den 18. marts 2005: http://www.lilliput-information.com/euskr/index.html

Det er ikke udpræget nemt at følge med. Èn ting står dog fast: Den danske befolkning bliver fyldt med løgn af de, der er ansat til at berette troværdigt herom.

7. oktober 2006
J. E. Vig


[1] Ifølge: http://danmark.wordpress.com/2006/05/25/indvandringen-tiltog-i-2005/ :

[2] Det slår ikke til, når de naturaliserede fremmede og deres børn fraregnes dansker-gruppen.
Se: IoD-prognosen grafik: http://www.lilliput-information.com/edu/index.html og Korrigerede IoD-prognoses grafik: http://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/


"if your heart is filled use your brain"

4 Comments:

Anonymous falkeøje said...

Vi er helt sikkert mange, der er glade for, at du ikke lader dig trætte, Ebbe Vig.
Kan man ikke rejse tiltale mod alle dem, der ustandseligt forsøger at føre det danske folk bag lyset?

falkeøje

07 oktober, 2006 15:31  
Blogger Joern said...

Jeg lader mig trætte.
Rejse tiltale?
Du mener formentlig vi kan stole på retssystemet og dommestanden i disse spørgsmål.

J.E. Vig

07 oktober, 2006 16:39  
Anonymous falkeøje said...

Nej! Det mener jeg ikke.

falkeøje

07 oktober, 2006 19:36  
Blogger Joern said...

Mener du så vi skal bruge tiden og de penge vi ikke har på at køre retssager?
Det tror jeg ikke.
Realisme og svaret på 'hvordan' i det lys er det vi skal have frem

J. E. Vig

19 oktober, 2006 22:58  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home