fredag, april 28, 2006

Glemmer du, så husker vi alt

Information om Danmark

Glemmer du, så husker vi alt
skal ud til en bredere kreds

JP: 30. maj 2004
"I Københavns kommune er nu hele 45 pct. af alle 1. klasseelever indvandrerbørn, flertallet fra muslimske lande. Denne dramatiske udvikling i de unges befolkningssammensætning vil komme til at betyde en forandring og omvæltning af hele det danske samfund."

Historiens mest simple befolkningsprognose:
Når disse 1. klasseelever forlader 10. klasse i 2014, kan vi vel sige, at 45 pct. af de 17-årige er indvandrerunge. 10 år senere kan vi vel sige, at 45 pct. af 27-årige er indvandrervoksne. Derefter skal der kun 10 år mere til….., og så har vi endda her forudsat, at der ikke kommer flere til fra Langtbortistand.

JP: 30. maj 2004
"Den officielle danske befolkningsfremskrivning viste dengang, at 10,9% af befolkningen i 2050 ville være indvandrere eller efterkommere fra et ikke-vestligt land.”

”Rambøll Management havde for avisen spurgt et repræsentativt udsnit af danskerne om, hvorvidt de troede, at muslimer i fremtiden vil udgøre et flertal af Danmarks befolkning. Næsten hver fjerde dansker - 24 pct. - svarede ja. Og blandt disse mente knap 60 pct., at det ville ske inden for 30 år." (slut på citater)

Politikerne var også meget forundrede. Det viste forskellige småsuk i bladene. Information om Danmark valgte at lade debatten køre i 2004.

JP: 30. maj 2004
”Et barn af en efterkommer vil komme til at figurere som dansker i statistikken, hvis blot en af forældrene er dansk statsborger og født i Danmark. I praksis vil det betyde, at 3. generation typisk kommer til at figurere i statistikken som danskere. Men derfor vil personen i 3. generation stadig - i alle tilfælde som udgangspunkt - have en muslimsk baggrund, hvis forældrene havde det. Og dermed vil antallet af personer i Danmark med muslimsk baggrund være større end de 10,9 pct., som er indeholdt i definitionerne 'indvandrere' og 'efterkommere' fra Danmarks Statistik...

Men der findes en anden prognose - om end fagfolkene bag den ikke ynder at få den frem i offentligheden. Prognosen er bestilt af Integrationsministeriets Tænketank for bedre integration hos det uafhængige analyseinstitut DREAM under Finansministeriet.”Om de 10,9% repræsenterer muslimer, der ikke må tælles, eller de repræsenterer ikke-vestlige immigranter, skal man spørge Jyllandsposten.

JP: 30. maj 2004
”Lederen af DREAM, da prognosen blev lavet, Lars Haagen Pedersen, i dag sekretariatschef i Velfærdskommissionen... advarer mod at bruge tallene i en diskussion om, hvor stor en andel af befolkningen i Danmark, der i år 2050 vil have en muslimsk baggrund: 'Ingen ved jo, om personer i 3. eller 4. eller 5. generation vil have en muslimsk baggrund i den forstand, det forstås netop i dag. Det ender i det rene gætteri. Det har ikke noget med statistik at gøre.”
(slut på citater)

I et læserbrev i Jyllands-Posten bemærkedes problemet med den officielle definition af 'efterkommer' - der statistisk set fjernede muslimer fra statistikken hvis blot en af forældrene havde statsborgerskab. Basalt set en oplysning, der gjorde artiklens overordnede pointe til noget nær en lodret løgn - ikke mindst i det korte abstrakt, som gik igen i de fleste danske medier.

Information om Danmark: 27. maj 2005
"Indvandrere" og "efterkommere" blev fastlagt under skarpe protester fra egentlig sagkyndige uden for centraladministrationens rækker.

Vi advarede i 1991 og flere gange senere mod de uvidenskabelige begreber, der ville tillade en let forudselig bevidst forvirring, man nu fra centralt hold skabte med overlagt forsæt at ødelægge landet med indvandring.

At Lars Haagen Pedersen står for en uofficiel prognose, der kun må bruges i Integrationsministeriet (og efter hvad vi får oplyst også i Rockwoolfondens afdelinger), som det stod at læse i Jyllandsposten, burde få normalttænkende danskere til at skrige lazaronerne ud på Jyllandsposten og i centraladministrationen.

Bemærk, i øvrigt at det JP-hyrede konsulentfirma fik muslimerne blandet ind i avisdebatten som tællebegreb, netop for fikst at kunne afspore debatten, når de uærlige må give op.


Anbefal denne fil

Ebbe Vig
Information om Danmark
www.informationomdanmark.dk"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Tilføj en kommentar

<< Home