tirsdag, januar 22, 2008

Eliten undervurderer danskerne


Den officielle information er

ikke sand

Vi tager dem på ordet og prøver at overbevise med de officielle talangivelser:


I 1980 havde vi officielt 152.958 indvandrere og efterkommere i følge Nyt fra Danmarks Statistik (DS)

I 2007 have vi officielt 477.700 indvandrere og efterkommere i følge Nyt fra Danmark Statistik (DS)

Vi så en tiltagende stigning i indvandringen op til og med år 2001, hvorefter indvandringen af fremmede blev reduceret fra ca. 17.700 pr. år til 13.300 i 2002 eller med ca. 25 pct. Til gengæld øgedes antallet af tildelte statsborgerskaber derefter ganske betydeligt. Fra 2005 steg tilstrømningshastigheden igen. I 2006 steg tilstrømningshastigheden yderligere for indvandrere og efterkommere med 28. pct., for de fremmede med 14 pct.

I perioden 1980-2007 (27 år) er antallet af indvandrere og efterkommer her i landet officielt altså blevet mere end 3-doblet (477.700/152.958=3,12)

Lars Haagen Petersen fra DREAM, delvis finansieret af Finansministeriet, hævdede den 3. november 2006, at når indvandringen fortsætter på det stadigt høje niveau med 12.744 i alt heraf 9.730 fra ikke-vestlige områder i 2005, så vil der nu gå 75 år, før antallet 477.700 blot fordobles.


Flere detaljer på: Tilbage Til Fremtiden

Allerede 5. august 2006 var L. Haagen Petersen i gang med præsentationen af sin mystiske befolkningsprognose for DREAM-instituttet, der er delvis finansieres af Finansministeriet og har til huse samme sted. Vi skulle opfatte den som en korrektion af den officielle prognose fra 2004:

http://danmark.wordpress.com/2006/08/07/forvandling-eller-andet-trylleri-skal-der-til/

Men den 20. november 2006 (3½ måned senere) viser han en korrektion til denne august-prognose og får nu i året i 2080 16 pct. indvandrere og efterkommere - en afvigelse fra augustprognosen med 100 pct. Endnu mere mystisk bliver det når vi lige sammenholder med Velfærdskommissionens bud på fremskrivningen i 2080: 24 pct. Vor førende demograf Hans Oluf Hansen Københavns Universitet meldte i Berlingske Tidende den 20. august 2005, at de etniske danskere ville være i mindretal inden år 2100. Det er altså 20 år efter år 2080.

Når vi lige husker, at det officielle antal pr. 1. januar 2007 - som jeg har fremhævet flere gange - var 477.700 ud af en samlet antal indbyggere i landet på 5.447.084 i følge http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?psi=565 giver dette en procentandel på 8.8 pct. pr. 1. januar 2007. Dette er selvfølgelig ikke korrekt - det er derimod politisk korrekt eller bekvemt.

Når vi medregner alle naturaliserede og deres børn siden 1979 er andelen af fremmede mere end 15 pct. allerede, jfr. vor korrigerede opgørelse pr. 1. januar 2006, så bliver der ikke så lidt, der simpelthen ikke stemmer:

Opsummering:

  1. 5. august 2006 hævdede Lars Haagen Pedersen at antallet af indvandrere og efterkommere ville udgøre 8 pct. i 2080

  2. 20. november 2006 hævdede Lars Haagen Pedersen at antallet af indvandrere og efterkommere ville udgøre 16 pct. i 2080.

  3. Velfærdskommisionen hævdede i 2005, at andelen vil udgøre 24 pct. i 2080.

  4. Hans Oluf Hansen hævdede 20. august 2005, at de etniske danskere vil være i mindretal 20 år efter 2080, og samtidig at de nuværende antalopgørelser ikke er brugbare til formålet.

  5. Information om Danmark hævdede primo 2006 her allerede befinder sig mere end 13 pct. fremmede indvandrere og efterkommere i Danmark (15-17 pct. primo 2008) - fordi et brev fra Folketinget ikke ændrer på noget væsentligt -, og at de fremmede bliver i flertal inden år 2040


Al sammen under forudsætning af, at indvandringen forsætter med 10.000-11.000 fremmede pr. år. fremover.

Selvom vi et øjeblik ser bort fra vore indvendinger jfr. pkt 5, så er der ultimativt noget som ikke stemmer. Jeg håber læseren indser dette med et mindstemål af koncentreret logik.

Supplement

Det er desværre ren propaganda og dhimmi i håbet om, at det kan være overstået, før vi opdager det er er for sent.


Forræderne fupper landet væk

Forskning i befolkningsforhold umuliggøres

Kamoufleret befolkningsudskiftning er rette betegnelse

Reaktion fra Folketingets medlemmer i 2004, ikke i 2006

Forvandling eller andet trylleri

Forvandlingskvadratet

sandhe.gif

Joern

"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Tilføj en kommentar

<< Home