lørdag, august 23, 2008

Ikke en Birdie - når vi går efter kendsgerningerne


Hanne Fall Nielsen på Mogenavisen Jyllands-Posten skriver i artikel den 23. august 2008 bl. a. følgende :


[...]

"...Mens kvinder fra ikke-vestlige lande for 14 år siden fødte 3,41 børn i gennemsnit, nedkommer den samme gruppe i 2007 med knap to børn. Tæt på det danske gennemsnit på 1,85 børn pr. kvinde..."

[...]

"...Det nye fødselstal betyder, at Danmarks Statistik har revideret befolkningsfremskrivningerne og nedskrevet gruppen af danskere med indvandrerbaggrund. Den største årsag er et fald i indvandringen, og derefter kommer det faldende fødselstal..."

[...]

"...I dag regner Danmarks Statistik med, at der vil være 330.700 mennesker i Danmark med ikke-vestlig baggrund i 2040.
For blot med seks år siden - i 2002 - lød prognosen på 512.000 danskere med ikke-vestlig baggrund..."

[...]

Kilde: http://jp.dk/indland/article1417575.ece (lad os se hvor længe dette link bliver stående - uimodsagt)

Der er svært at kommentere alt det sludder, 

der minder om Göbbels-propaganda
Der må være sket mutationer i tredjeverdens-indvandrergruppen, og matematikkens love er samtidig ophævet:

Aldrig tidligere i historien har man noget sted på kloden set kvinders tilbøjelighed til at føde børn (fertilitet) ændre sig så drastisk. Det er noget der vil noget.

Desværre har vi ikke behørige, absolut nødvendige og offentligt tilgængelige opgørelser heraf fra landets officielle statistikfremstiller.

På Danmarks Statistik's (DS) har man så: http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/emneopdelt/nytsingle.aspx?countid=8299&ci=true&pti=1 , og her læser vi:

"I Danmark var den samlede fertilitet i 2003 på 1,76 barn pr. kvinde mod 1,72 i 2002. I europæisk sammenhæng er det relativt højt. Landene i Nordeuropa plus Frankrig har højere fertilitet end de sydlige og østlige lande i Europa. I 2002 lå Irland højst med en samlet fertilitet på 2,00 barn pr. kvinde, mens Tjekkiet lå lavest med 1,17 børn pr. kvinde..."

Men DS afslører sig selv i Statistisk Tiårsoversigt 2008, som netop er udkommet:

"Efter en periode med et lavt fertilitetsniveau ligger Danmark med 1,85 levendefødte børn pr. kvinde relativt højt sammen med de øvrige nordiske lande og enkelte andre europæiske lande. I hele Østeuropa og en stor del af Sydeuropa føder kvinderne markant færre børn."

Det er ikke danskerne fertilitet, som refereres her, men sandsynligvis den samlede fødselshyppighed i Danmark ligesom det har været tidligere.

Fertiliteten ændre sig ikke på tre år, og dette er essentielt at vide, hvis man som artiklen, vil se på det længere perspektiv. Desuden er fertiliteten ikke noget man undersøger med få års mellemrum.

Aha: Samlet 'fertilitet' 1,76, danskerne 'fertilitet' hævdes i artiklen at være 1,85 (iflg. Fall Nielsen, JP), tredjeverdenskvindernes 'fertilitet' knap 2,00 (iflg. Fall Nielsen, JP). Nu ser vi således, at et tal, der ligger over gennemsnittet, "selvfølgelig trækker gennemsnittet ned".

Dette er meget længe før Demokrit, hvis det skal opfattes som seriøst.

Konsekvensen af det bragte er simpelthen at : Andelen af ikke-vestlige blandt de fødende i Danmark er voldsomt negativ.

25.01.2004 kunne vi læse statistikchef i København Kommune Claus Woll i Søndagsavisen efter Connie Carrøe Christiansen havde postuleret noget lignende i en såkaldt undersøgelse:

”Jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten. Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tvært imod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødselsraten indenfor de seneste 5 år steget med 10% ! "
Dette er refereret udførligt på : http://www.lilliput-information.com/conni.html

...............................................................................Det er sjovt, at næsten det hele er løgn for såvidt angår forholdene i Danmark, som skulle være beskrevet i artiklen i JP. Folketingets politikere æder den selvfølgelig uden videre (her: DF). Dette er deres sure pligt som marionetter, og de fleste kan formentlig heller ikke gennemskue bedraget.

Nu kan fødselshyppighed - antal fødte divideret med antal fødende - meget let forveksles med den aldersbestemte tilbøjelighed til at føde børn for kvinderne (fertilitet). Er det her hunden ligger begravet, er andelen af kvinder i de fertile aldre blandt de ikke-vestlige indvandrere blot blevet øget, så fødselshyppigheden falder kortvarigt ved, at der står et større tal i nævneren. Det har fortsat intet med fertilitet at gøre.

Indvandringen fra tredjeverdenen falder sågar (iflg. Fall Nielsen, JP), selvom selvsamme indvandring de sidste tre år rent faktisk er steget ganske betydeligt år for år. Dette er fuldt domenteret via link i vor kolofon til højre på  http://Danmark.Wordpress.com

Tager vi de officielle kilder, fremgår det af Danmarks Statistik's: http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?psi=565:

I Danmark var officielt 347.250 ikke-vestlige pr. den 1. juli 2008

Vi kan så tilføje: foruden et betydeligt antal herudover fra det tidligere Østeuropa plus alle, der har fået tildelt dansk statsborgerskab, som er ikke-vestlige og også deres børn i tillæg. Så er det lissom lidt vanskeligt at fange prognosetallet 330.700 ikke-vestlige i år 2040 (iflg. Fall Nielsen, JP).

Så skal de tilstrømmende kaldes danskere i meget større antal hvert år, end det antal nye, der rent faktisk tager ophold her. Andre vil givet hævde, at jo flere de er her, desto færre er de.

Vi har redegjort for adskilligt om fertiliteten og anført en ærlig befolkningsprognose for Danmark, desuden redegjort for fertiliteten i Europa, i eupæiske enkeltlande, i EU og blandt de fremmede på denne blog. Brug søgemaskinen med ordene f.eks. 'fertilitet', 'prognose' eller 'statsborgerskab'. Og prøv samme søgning på http://www.lilliput-information.com, der nævner eller uddyber om alene fertilitetsspørgsmålet i ikke mindre end 38 filer.Nem illustration: I virkeligheden er det forvandling der sker

Lidt supplement: Tilbage til Fremtiden
"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Tilføj en kommentar

<< Home