tirsdag, februar 16, 2010

FEMINISTISK OPGØRELSE AF INDVANDRERNES BØRNEFØDSLERDer er en særlig opgørelse i Danmarks Statistiks Statistikbanken om antal fødte børn af indvandrere. Her opgøres bl.a. børnefødsler for årene 2007-2009 efter moderens herkomst - dansk oprindelse, indvandrere, efterkommere, eller uoplyst herkomst. Der er en anden for samme år efter moderens oprindelsesland og endelig en tredje efter moderens nationalitet, og de kan kombineres til en vis grad. Du kan så få oversigter for Christiansø og Terndrup, men du har ingen valgmuligheder vedrørende faderen.

Det synes vi altså er lidt sjovt.


Vi har prøvet at lade den tælle for sjov efter oprindelsesland. Den giver 9.472 levendefødte i 2009. Og det er ganske morsomt, især når oprindelseslandet kaldes Danmark, hvis de blot er født her, og vi samtidig nok har en ubøjelig tiltro til, at danske mænd trods alt er mindre tilbøjelige til at få børn med indvandrerkvinder, end danske kvinder er tilbøjelige til at få børn med indvandrermænd.

Vi kunne godt sætte disse nu 9.472 børnefødsler i 2009 op mod de ca. 690.000 eller ca. 659.321 indvandrere her i landet 1. januar 2010 og 2009. Men vi finder det ikke umagen værd. Vi har i vores gennemgang for året 2009 (se linket nedenfor) set på antallet af nulårige med udenlandsk nationalitet pr. 1. januar 2009 og 1. januar 2010. Det var sådan 3.134 og 3.237, og det var simpelthen så skægt at sammenligne disse antal med 659.321 henholdsvis 690.000, der er cirkastørrelserne for populationerne, der skulle have bragt dette antal børn til verden i henholdsvis 2009 og 2010. Selv hvis vi valgte at sammenligne med de offentlige angivelser af antal udenlandske statsborgere i landet: 320.188 pr. 1. januar 2009 og 329.940 pr. 1. januar 2010: Med fælles officiel dødsrate på 1 pct. pr. år føder de nu heller ikke børn nok til at holde en stabil befolkningsgruppe oppe; og dog befolkningen i landet er samlet på trods heraf vokset med mere end nettoindvandringens antal, samtidig med antallet af danskere er faldet....(??)

Nu er vi virkelig på glatis; det er så også årstiden herfor på trods af alle officielle sigtemærker mod noget andet.

Mon ikke deres tilpasning herved måske overdrives lidt, kunne man spørge, forudsat det nu ikke opfattes som generelt ironisk nedsættende, hvilket er skudt helt forbi


Udviklingen i 2009 - set herfra gennem de selvsagt nedrullede gardiner"if your heart is filled use your brain"

2 Comments:

Blogger Mikkel said...

" vi samtidig nok har en ubøjelig tiltro til, at danske mænd trods alt er mindre tilbøjelige til at få børn med indvandrerkvinder, end danske kvinder er tilbøjelige til at få børn med indvandrermænd."

Men sådan er det ikke. Der er langt flere danske mænd, der gifter sig med ikke-vestlige kvinder end omvendt. Det kan man se ved en simpel søgning på Integrationsministeriets hjemmeside.

http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/ED371C30-DE30-4857-A2D0-5CA810403751/0/tal_fakta_befolkningsstatistik_juni2009.pdf
-Tabel 11.3 på s. 38 er MEGET klar!!

Hvis antallet af børn i de to typer ægteskaber ellers er nogenlunde ens, så er matematikken ganske simpel.

Statistikken siger selvfølgelig ikke noget om børn født i papirløse forhold, men der er ingen grund til at antage, at mønsteret skulle være meget anderledes end børn født i blandede ægteskaber.

13 april, 2010 00:04  
Blogger Joern said...

"Hvis antallet..." lidt hypotetisk?
Statistikken registres for så vidt angår alle fødsler, men naturligvis bliver vi ikke informeret om andet det samlede antal fødsler i landet, snydespillet kan fortsætte med tilpasning og flere fødsler blandt danskerne.

13 april, 2010 16:24  

Send en kommentar

<< Home