søndag, juli 15, 2007

Indvandrerne koster Sverige 300 mia. kr. pr. år, Danmark det halve


English edition


Universitetslektor Lars Jansson udgav bog “Mångfall eller Välfärd” i 2002. Senest henviser Jansson til tidsskriftet The Economist fra juni 2003, der skriver, at Sverige er plaget af store økonomiske problemer pga. de byrder som den store indvandring pålægger landet, og at Sverige i dag er Skandinavisens fattigste land.

I forordet til bogen skriver Jansson:

“Svenskerne vil have information om, hvad indvandringen koster, og hvordan den er finansieret. Indvandrerne udgør den største udgiftspost i den offentlige sektor. Hver kommune burde fortælle, hvad indvandringen koster.”Jansson anslår den svenske stats indvandringsudgifter til 290 mia. dkr. og refererer at kun 6,9 milliarder bliver opgivet på statsbudgettet. Lars Janssons oprindelig anvendte beregningsmetoder findes i bogen “Mångkultur eller välfärd”? Den udkom i juni 2002

Den økonomiske belastning af Danmark, som fremmede indvandrere udgør, var officielt, da den danske stat senest 1997 angav sit grove fejlskøn til omkring 11 mia. kr. pr. år, og vi herfra korrigerede ved hjælp af et tyngdebudget i 2001: I 1997 mere end 100 mia. dkr., i 2001 mindst 150 mia. kr.

Når Sverige har mere end dobbelt så mange indvandrere som Danmark og tilmed en ekstrastor ledighed er det lidt sjovt, at regnestykket fra det offentlige i henholdsvis Sverige og Danmark viser henholdsvis 6,9 mia. dkr. og 11 mia. dkr.

Tyngdebudgettet eller belastningsbudgettet har været anvendt inden for sygehusvæsenet, på skolebørn og på de ældre danskere.

Naturligvis er der tale om skøn, fordi staten har valgt ikke at ville oplyse om realistiske beløb; men det anførte beløb på 150 mia. “er lysår nærmere sandheden” end statens sølle 11 mia. kr., der knap nok rækker til huslejen. Den nuværende regerings støtteparti anførte 30 mia. dkr. som udgifterne vedrørende de fremmede i 2000.

Når vi fra Velfærdskommissionen fik oplyst den 1. december 2005 i Børsen, at de fremmede konsumerer 40 pct. af den samlede danske velfærd ved at være mere end tre gange så hyppigt ved de offentlige kasser og den offentlige service, er det ikke længere så svært, at foretage et realistisk regnestykke. Det takker vi for.

Men man kan være temmelig sikker på, at dette regnestykke ikke vil blive udført og offentliggjort, fordi dette ville føre til et ramaskrig. Skriget bliver dog højere og højere, efterhånden som nedskæringerne på alt slå igennem.

Både i Sverige og i Danmark har magthaverne således valgt velfærdskonsumerende fremmede og dermed fravalgt velfærden til danskerne inden mange år.

Sådan er det!

England 2006, Indvandrerne dræner økonomien:
http://danmark.wordpress.com/2006/09/01/immigranter-draener-oekonomien/Indvandringen kostede Danmark mere end 150 mia. kr. i 2001

Sverige har mere end dobbelt så mange indvandrere end Danmark og os bekendt en høj ledighed/lavt aktivitetsniveau.Hvordan det officielt så kan koste godt det halve i Sverige med mere end dobbelt så mange, synes vi er lidt sjovt.Vi er også kommet til, at det tværtimod bliver henved den dobbelte fremmedudgift i Sverige sammenlignet med tilsvarende i Danmark. Der er i øvrigt fuldstændig uafhængighed mellem Lars Janssons og vor beregningsmetode.


Supplement: Invandringens Ekonomi januar 2004 - en sammenligning af Lars Janssons og Jan Ekbergs beregningmetoder.

Lars Jansson meddeler, at “Riksdagen foretrækker at begrænse velfærden i stedet for at begrænse indvandringen….Dette i forbindelse med en relativ dyr velfærd og en mangel på arbejdspladser har drevet omkostningerne ved indvandringen op i destruktive proportioner.”

Men tager man konsekvenserne heraf i vore systemer?

Bliver velfærden omlagt i Danmark?


Seneste opdatering af Lars Jansson 2007 på Spydpigen.blogspot.com


Jørn


"if your heart is filled use your brain"

Etiketter: , ,