tirsdag, marts 02, 2010

INFORMATION DANMARKS NYHEDSBREV: Udenlandsk herkomst blev til dansk herkomst i 1991Bella har en lille illustration om somalisk oprindelse i DK: 114 i 1979, 31.000 i 2010

Information om Danmarks nyhedsbrev


BRIAN MIKKELSEN OG BERTEL HAARDER, VI KAN IKKE BEGRIBE HVAD VI LÆSER PAA DANMARKS STATISTIKS NETSIDE

..og især ikke begribe, at vi ikke læser noget mere

- vi er velorienterede på dette felt, og med en smule skam morer vi os nærmest over de vrælende, men tragikomiske minister-typer, der til- og fratræder i disse dage. De har ikke fattet en dyt af grav-alvoren, som de allerede ved deres laden stå til har påført deres egne børn - I guder, de fejrer eller begræder karrieren, og vi med dem foran skærmen! Det er s'gu' latterligt.


Direkte til substansen uden sproglige finurligheder til oplevelsen og overbevisningen:

Hvis vi netop kendte det antal fødte i 2009, som Danmarks Statistik (DS) ikke vil anføre som ikke-vestlige indvandreres nyfødte, skal dette antal forøges med en faktor 1,231, meddeler DS, fordi 23,1% af disse er placeret i gruppen med dansk oprindelse. I denne gruppe skal antallet samtidig fratrækkes.

Og hvis vi kendte det antal fødte i 2009, som DS ikke vil anføre som ikke-vestlige efterkommeres nyfødte, skal dette antal forøges med en faktor 1,921, meddeler DS, for 92,1% af disse er placeret i gruppen med dansk oprindelse. I denne gruppe skal antallet samtidig fratrækkes.

Se baggrunden

Det er altså en rebus uden løsning - men det kan simpelthen være vi ville nå til cirka samme resultat, hvis I gav os antallene, der skal korrigeres. Skulle det være tilfældet, må I gerne tage æren for det.

Danmarks Statistik henhører under Erhvervs- og Økonomiministeriet, som fra i dag af styres af Brian Mikkelsen. Når vi tillige anråber Bertel Haarder har det sin egen forklaring, der snart er fire år, hvis ikke snarere nitten år gammel (jf. sidste afsnit).

Spørg Bertel Haarder via dagbladet Information - om fortidens nælder

Eller send email direkte herfra

Begrebsforvirringen skal fremme sagerne.

Forskellen mellem ikke-vestliges fertilitet og danskes fertilitet oplyses ikke korrekt fra officiel side. Man sikrer sig tilmed helt bevidst, at fødselstallene for danske og ikke-vestlige sammenblandes (som det fremgår af uddraget DS’s netside via de to første link ovenfor), ved at tælle-begreberne er ubrugelige/uvidenskabelige, som vi meddelte forinden de blev taget officielt i brug til alle befolkningsformål (i 1991), og fra da af gjorde de indirekte al befolkningsrelateret forskning i Danmark voldsomt fejlbefængt.

"Først var det en lektor i demografi (befolkningsstatistik) Hans Oluf Hansen i Berlingske Tidende den 20. august 2005, så Rockwool Fonden den 25. november 2006, så Velfærdskommissionen i referat i Børsen den 1. december 2005, og også en tidligere embedsmand, der var kommet i Folketinget, og som skiltede med brudstykker af nogle kritiske kendsgerninger den 2. oktober 2006 i fire store aviser, kendsgerninger som IoD havde bragt ud til offentligheden samlet og dækkende 15 år tidligere. Hans chef Bertel Haarder sendte den nyindvalgte politikers overvejelser i syltekrukke..."

Foreslå dette nyhedsbrev til dine kontakter

Med venlig hilsen

J. E. Vig"if your heart is filled use your brain"

Etiketter: ,