fredag, april 01, 2011

Apropos 1. april: Er det den kloge der narrer den mindre kloge?

Når den gennemsnitlige IQ-værdi er 68 i Somalia,

        kan det så forklare:

Pirateriet omkring Somalias kyst, gidseltagninger og drabene og terrorforsøgene udført af somaliere i Norden? På top 10 i Danmark over kriminelles oprindelsesland ligger Somalia som nr. 6.
Jamen, høj kriminalitetstilbøjelig hos den enkelte eller kriminalitetens udbredelse - der er to forskellige ting - betinger ikke nødvendigvis lav intelligens.

Hvad med den danske Borgerlige Smartness: Siden 2002 har regeringen bidraget med 74,8 pct. af alle tildelte danske statsborgerskaber til somaliere i hele perioden 1979-2011 ? Alt ialt førte disse tildelte danske statsborgerskaber til sammen med børnefødslerne, at antallet med somalisk oprindelse pr. 1. januar 2011 er blevet til 32.875.

Af den officielle statistik så det naturligvis ud, som om de var begyndt allerede fra 2004-2005 at rejse hjem. Børnene født i Danmark og de tildelte statsborgerskaber forplumrer billedet på beregning. Vi forudså, at netop dette trick med de tildelte statsborgerskaber ville blive brugt (i Danskeren nr. 5, side 8, 3. spalte, december 1989), altså tildeling af flere og flere danske statsborgerskaber år for år. Man skulle sikre at dette antal statsborgerskabstildelinger ikke alene lige svarede til tilstrømningen, men simpelthen var så stort, at det fik antallet af somaliere i Danmark til at falde…..vel at mærke, uden at de rejste hjem 1):

Så: Officielt er her godt 8.000, men i virkeligheden er her knap 33.000

Jamen, den kloge narrer den mindre kloge. Så er det ikke svært at finde ud hvilke er mindst kloge i gennemsnit (inklusive somaliernes gennemsnit), hvis det er rigtigt. Etniske danskeres gennemsnitlige IQ er 98. Ergo er der noget som ikke stemmer.

De gennemsnitlige IQ-værdier fordelt på oprindelse kan ikke diskuteres, jfr. første link oven for.

1. Den kloge narrer ikke den mindre kloge (?)

2. Danskerne har valgt at tro på politikernes løgne, for de har ikke gidet at sætte sig ind i forskellen på løgn og sandhed i dette afgørende spørgsmål (?)

3. Danskerne foretrækker løgn for sandhed (?)

4. Danskerne lader sig gerne fortrænge af immigranterne (?)

1) år 1 på 1. akse neden for i diagrammerne svarer til 1. januar 1979

Sådan gik det til:

Antallet af somaliere i Danmark eksklusive deres fødte børn i DK:
Antallet af tildelte statsborgerskaber til somaliere i de enkelte år i DK:
Når de to foregående kurver adderes og de beregnede børnefødsler i DK lægges til år for år fås:

Antal med somalisk med oprindelse i DK inklusive naturaliserede og børn født i DK:
Den somaliske gennemsnitlige fødselsrate er 46,79 - 46,79 barn pr. 1000 indbyggere pr. år eller 4,679% pr. år. Den danske er højest 9,4 - 9,4 barn pr. 1000 indbyggere pr. år eller 0,94% pr. år. Altså 4,98 gange flere somaliske, levendefødte pr. 1000 pr. år.

Så da Jesper Langballe i Jyllandsposten den 9. august 2005 kunne refereres af avisen for: at p.g.a. regeringens stramme udlændingepolitik rejste de hjem, var dette langt fra den fulde sandhed. Godt 6.000 rejste hjem fra 2005-2011, men mange flere fik tildelt dansk statsborgerskab og endnu flere fødtes i Danmark og kaldtes danskere.


Før vi i 2005 kunne få et mindre modindlæg i Jylllands-Posten måtte vi til Daniel Pipes blog i New York med en engelsk udgave på: http://www.danielpipes.org/comments/24921"if your heart is filled use your brain"

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Send en kommentar

<< Home