tirsdag, december 28, 2010

Hvem konsumerer det sociale budget

I millioner kroner:


D.v.s. det samlede socialbudget var på 538,941 mia. kr. i 2009

Grafisk illustration af udviklingen

Selvom ældreandelen - d.v.s. procentandelen af folketallet på 65 år eller mere - er steget fra 14,8% til 16,3% fra 1. januar 2001 til 1. januar 2010, er det fortsat ydelserne, der ikke vedrører alderdom, der klart er dominerende. Den nederste kurve repræsenterer de sociale udgifter, der vedrører alderdom.

Hvad de sociale udgifter fraregnet udgifterne vedrørende alderdom omfatter, fordelt på arter af ydelser og beløbsstørrelserne 2001-2009 ses her:I alt sociale udgifter fraregnet udgifterne vedrørende alderdom udgjorde således 338,837 mia. kr. i 2009.

Det samlede velfærdsbudget (der omfatter mere end de sociale udgifter) udgjorde 751,892 mia. kr. for året 2010 ud af et samlet offentligt driftsbudget på 1.012,881 mia. kr.

Kilder til ovenstående er :

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1441 , Sociale forhold m.v. og folketallet

Hvorledes det samlede velfærdsbudget forventes fordelt på befolkningsgrupper i 2010 kan bl.a studeres her
"if your heart is filled use your brain"

Etiketter: ,

0 Comments:

Send en kommentar

<< Home