tirsdag, april 06, 2010

Saa kommer nedskæringerne - Hvorfor mon? Rammer de bredt?


Delte meninger om og tro på hvor mange ikke-vestlige, der befinder sig i Danmark

fører til alternativbetragtningen gang på gang.....men kun fordi nogen snyder på vægten

'Ikke-vestlige' omfatter ikke de nye EU-medlemslande i de officielle filer, men det gør de her....af gode grunde

I Velfærdskommissionens beretning fra marts 2005 Fremtidens Velfærd og Globaliseringen siges (s. 26):
”Indvandrere fra mindre udviklede lande modtager derimod mere fra de offentlige kasser, end de bidrager. Det skyldes, at de både har en lav erhvervsdeltagelse og som regel ikke forlader landet igen, inden de bliver gamle. De modtager i gennemsnit 2,6 millioner kr. mere over livsløbet, end de betaler til den offentlige sektor.
I samme udgivelse stod at læse at danskerne i gennemsnit forbrugte for 750.000 kr. mere velfærd end det indbetalte i skatter og afgifter over livsforløbet.
Børsen bragte en artikel herom den 1. december 2005. Derefter blev problemstillingen "lagt i syltekrukke", som det ofter sker, når et spørgsmål er for uoverskueligt for 'de højtærede medlemmer' af tinget.
Nu er spørgsmålet imidlertid oppe om nedskæringer rundtom, og så mener vi at spørgsmålet praktisk kunne tages op påny som noget nyt, inden det samlede velfærdssystem kollapser om ganske få år (2-4).
Vi har derfor uddybet problemstillingen dels med udgangspunkt i velfærdssystemet indretning som sådan dels med særlige vægt på fremmedudgifterne, der altid har skullet hemmeligholdes til trods for, at man ved flere lejligheder har udtalt sig om velfærdsprisen på vore syge, børnene og vore ældre.
Velfærdssystemet og dets kollaps i nærmeste fremtid: http://danmark.wordpress.com/2010/04/03/13168/
Fremmedudgifterne (d.v.s. udgifterne som de ikke-vestlige giver anledning til): http://danmark.wordpress.com/2010/03/31/fremmedudgifterne-er-200-300-mia-kr-i-2010/


Idet vi noterer os med nogen tilfredshed efter at have opgjort, hvorledes det ser ud med vore fejltagelser gennem årene:
I 2001 udregnede forsigtigt disse fremmedudgifter efter et meget simpelt tyngdebudget og fandt, at de dengang forventede 600.000 ikke-vestlige i landet kostede staten 150 mia. kr. Vore beregninger var yderst forsigtige og vi arbejdede nærmest med bind for øjnene. En tidligere regering havde præsenteret 10,3 mia. kr. i 1998 og næste regerings støtteparti vovede et øje og meldte 30 mia. kr. Det gav nærmest sig selv - og det var hensigten - vi blev derefter selvfølgelig skreget ud og kaldt uetiske og inkompetente samt alt muligt andet. Nu viser det sig at med Velfærdskommissionens adgang til de indiduelle og selvfølgelig anonymiserede konti, at det faktisk står lidt værre til i 2001 med 600.000 ikke-vestlige: 0,304*506,260 mia. kr. = 154,3 mia. kr. jf overstående tabel, men korrigeret for befolkningsandelen. Og denne tabel beskæftiger sig udelæukkende med Velfærdskommissionens oplysninger, lidt oplysninger fra Danmarks Statistiks Statistikbanken og så ren matematik.
I 1995 var resultatet med ca. 200.000 ikke-vestlige: 407.907*0,1214= 49,5 mia. kr. Vi meldte 56 mia. kr. Det må man sige, en beskeden overdrivelse, såfremt her altså ikke var 290.000 inklusive de illegale i stedet for 200.000 (hvilket vi også angav som højest sandsynligt): 407.907*0,1696 = 69,2 mia. kr. 59,4 mia. kr. er midtpunktet mellem 49,5 og 69,2 og vi meldte 56 mia. kr. - igen en mindre underdrivelse herfra.
Det er vanskeligt at ramme Det Gyldne Snit nærmere - 'med bind for øjene'
J. E. Vig, cand. oecon.
5. april 2010


"if your heart is filled use your brain"

Etiketter: , , , ,

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home