søndag, juni 03, 2012

LEGEN MED ILDEN STANDSES SNART

Indvandrere endte 3 gange så ofte på førtidspension sammenlignet med danskere i 2010. I 2005 forbrugte ikke-vestlige 3,47 gange mere i gennemsnit af velfærden sammenlignet med danskerne endda under hensyntagen til skattebetalingerne.

12-13 årige forstod umiddelbart den følgende gennemgang i 1950'erne

Uddrag af: http://www.samspil.info/arkiv?q=f%C3%B8rtidspension%2Bindvandrere&results=5 ”...forbundet med at gå på arbejde hver dag. Derudover er det alvorligt for de offentlige kasser, som skal betale regningen,” siger han. Markant flere indvandrereførtidspension Forskellen på danskere og indvandrere er endnu mere markant, når man tager højde for, at de to befolkningsgrupper har en meget forskellig alderssammensætning. Indvandrere...” Læs artiklen: Indvandrere ender tre gange så ofte på førtidspension som danskere

Uddrag af: http://www.samspil.info/forside/vis+artikel?id=238 ”…Siden 2005 er der sket en stigning i tilkendelser af førtidspension til indvandrere, mens nytilkendelser blandt danskere næsten er uændret. Dermed er sandsynligheden for at komme på førtidspension for ikke-vestlige indvandrere i perioden steget fra at være 2,5 gange så høj som for danskere til at være 3 gange så høj…” Velfærdskommissionen rapport fra marts 2005 beretter på side 26: http://www.fm.dk/db/filarkiv/18669/Rapport_globalisering.pdf

At ikke-vestlige indvandrere[i] og deres børn i gennemsnit forbruger 2,6 mill. kr. mere end de indbetaler til velfærden over livsforløbet. I maj- rapporten 2004 oplyser Velfærdskommissionen, at danskerne i gennemsnit forbruger 750.000 kr. mere end de indbetaler over livsforløbet. D.v.s. forskellen er 2,6/0,75 = 3,47 gange. Alle velfærdsposter på det offentlige udgiftsbudget omfatter socialeudgifter, sygdom- og sundhedsudgifter, udgifter til retsvæsen, til fængselsvæsen og udgifter til undervisning.

Alene de sociale udgifter udgjorde i alt 354,39 mia. kr. i 2010. Alle velfærdsudgifter udgjorde 751,892 mia. kr. i 2010. Såfremt vi realistisk forudsætter at såvel de sociale som alle velfærdsudgifter kan deles efter størrelsesforholdet mellem befolkningsgrupperne, der modtager disse ydelser, er resten matematik eller forholdsregning. Der er så ikke taget højde for skattebetalingerne, når vi ser på de sociale udgifters fordeling. Vi kan ikke få andelen af ikke-vestlige i Danmark længere ned end til 10-11 pct. i 2010, efter vi har foretaget nødvendige korrektioner af de officielle opgørelser.  

De sociale udgifter, 2010: Forholdsregning med æbleeksempel, hvor du blot skal udskifte æbler med mia. kr. til sidst: Da 354,39 mia. kr. blev i alt forbrugt i 2010, skal delingen befolækningsgrupperne imellem udregnes således efter det vi således får oplyst fra officiel side om det samlede udgiftsbeløb og indvandrerne overhyppighed eller tyngde 3.

Der er 10 piger og 90 drenge, der skal dele 354,39 æbler, og alle pigerne skal have 3 gange flere æbler end hver af de 90 drenge. Pigeantallet af 100 svarer til 10% ikke-vestlige, vi kommer ikke længere ned, når vi stryger al kamouflagen, der er lagt på med alle mulige midler gennem årene. De 90 drenge af 100 svarer til 90%, som danskerne og vestlige udgør af folketallet. 90 + 10 = 100 90 + 10 * 3 = 120. Hvor mange gange kan deling af æblerne foregå: 354,39 / 120 = 2,953 gange 10 * 3 * 2,953 = 88,597 æbler eller milliarder til de 10 piger, og de 90 drenge kan få resten, 265,79 æbler eller milliarder, også selvom de er mange flere, men samtidig skal de hver især have 3 gange færre end hver af pigerne. ”Det er feminisme-stygt”. Så vidt så godt. Men piger var i denne lille udregning at ligne ved ikke-vestlige, og drengene var at ligne ved danskerne og øvrige vestlige, som nævnt. Og det var ikke noget med at få æbler, men om at forbruge sociale udgifter.  

Tænke sig, de fortæller os det hele indirekte, men de går ud fra vi ikke kan forholdsregning og nå til erkendelsen om udgifternes deling. Meget tyder på de ikke kan selv.  

Samtlige velfærdsudgifter, 2010: Forholdstalsregning med æbleeksemplet skal du blot udskifte æbler med mia. kr. til sidst: Da 751,892 milliarder blev forbrugt i 2010, skal delingen befolkningsgrupper imellem udregnes således efter det vi får oplyst fra officiel side om det samlede beløb og ikke-vestliges overhyppighed eller tyngde 3,47:

Der er 11 piger og 89 drenge, der skal dele 752 æbler, og alle pigerne skal have 3,47 gange flere æbler end hver af de 89 drenge. Pigeantallet af 100 svarer til 11% ikke-vestlige, vi kommer ikke længere ned, når vi stryger al kamouflagen, der er lagt på med alle mulige midler gennem årene. De 89 drenge af 100 svarer til 89%, som danskerne og vestlige udgør af folketallet. 89 + 11 = 100 89 + 11 * 3,47 = 127,17 Hvor mange gange kan deling af æblerne foregå: 752 / 127,17 = 5,913

11 * 3,47 * 5,913 = 225,7 æbler eller milliarder til de 11 piger, og de 89 drenge kan få resten, 526,3 æbler eller milliarder, også selvom de er mange flere, men samtidig skal de have 3,47 gange færre end pigerne. ”Det er feminisme-stygt”. Så vidt så godt. Men piger var i denne lille udregning at ligne ved ikke-vestlige, og drengene var at ligne ved danskerne og de vestlige, som nævnt.

Hvis du foretrækker at tro blindt på at der er færre indvandrere end den andel der anføres her eller flere:

[i] Vestlige indvandrere indbetaler mere end de udbetales. Derfor bortses fra disse. Herved fører vor beregning til en mindre undervurdering af de ikke-vestliges forbrug.


"if your heart is filled use your brain"

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

0 Comments:

Send en kommentar

<< Home