torsdag, maj 18, 2006

Forskning i Befolkningsforhold

Information om Danmark:

Dansk Forskning i Befolkningsforhold umulig

Dansk videnskabsmand rettede 18. oktober 2005 henvendelse til Information om Danmark i sin nød, da han ikke kunne bruge det officielle danske befolkningsregnskab som grundlag for sin forskning. Han ønskede om muligt en oversigt over de reelle tal for indvandring og fordeling i DK, gående tilbage i hvert fald til omkring CPR registerets begyndelse.Kan du hjælpe mig med at formulere den rette analytiske tilgang - set i forhold til hvad der rent faktisk findes (kan etableres) af talmæssigt grundlag ud fra Danmarks Statistik, skrev han?
Har du nogen ide om, hvilke ressourcer dette arbejde ville kræve?

Efter at have gennemgået hans forskningsplaner, nåede jeg til det resultat, at han har brug for følgende udtræk fra CPR via Danmark Statistik:

a.. Udenlandske statsborgere fordelt på nationalitet.
b.. Naturaliserede danske statsborgere, inklusive naturaliserede sammen med en
eller begge forældre fordelt på nationalitet før naturalisationen
c.. Børn af naturaliserede danske statsborgere fordelt på nationalitet før
forældrenes naturalisation.
d.. [Fødslerne i Danmark skal registreres efter forældrenes tilknytning: Begge
danske af fødsel, mindst én dansk af fødsel, mindst en dansk statsborger, øvrige, fordelt på nationalitet]

Mere specifikt:
a..Statusopgørelse af antal statsborgere fordelt på nationalitet pr. 1. januar XX fra 1968 til 2006
b..Antal naturaliserede inklusiv de naturaliserede børn på tidspunktet for naturalisationen fordelt på nationalitet før naturalisationen for hvert kalenderår for årene 1968-2005
c..Antal fødsler blandt naturaliserede efter naturalisationen fordelt på nationalitet forud for naturalisationen for hvert kalenderår for årene 1968-2005
d..se nedenfor d..1-d..4

I følge:
http://147.29.40.90/_GETDOC_/ACCN/A20040042229REGL&0001&000003 :
§ 1 Et barn erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen eller moderen er dansk. Er barnets forældre ikke gift, og er kun faderen dansk, erhverver barnet kun dansk indfødsret, hvis det er født her i riget.

d..1 Fødte i kalenderåret XX med dansk fader og dansk moder for årene 1968-2005
d..2 Fødte i kalenderåret XX med mindst én forældre dansk for årene 1968-2005
d..3 Fødte fordelt på nationalitet i kalenderåret XX med mindst en naturaliseret forældre for årene 1968-2005
d..4 Fødte i øvrigt fordelt på nationalitet i kalenderåret XX for årene 1968-2005

Vi skulle sikrer os, at disse udtræk defineredes korrekt og kobledes korrekt med de socio-økonomiske variable som analysen omfatter, f.eks:

Nettoindvandringen til Danmark 1968-2006 fordelt på oprindelsesland/nationalitet.
Indvandreres fødselshyppighed og dødelighed i Danmark fordelt på oprindelsesland.
Indvandrere fordelt på alder.
Kriminaliteten fordelt på danskere og indvandrere.
Indvandrere og uddannelse.
Indvandrere og deres erhvervsmæssige tilknytning.
Indvandrere, deres indtjening og sociale forhold.

Disse nødvendige udtræk blev indbygget i forskerens ansøgning om offentlige midler og oversattes til engelsk, som det er blevet traditionen her til lands.

Ansøgningen skulle tilgå en af regeringens såkaldte tænketanke, der også formelt udfører forskning i befolkningsforhold.

Jeg hørte ikke mere.

Naturligvis har vi givet et forslag til en forbedret befolkningsopgørelse i Danmark: http://www.lilliput-information.com/atda.html

Da det samlede antal naturalisationer offentliggjordes primo februar 2006, foretog vi straks en korrektion for så vidt af officielle immigrant-antal og deres børn i Danmark på: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

Hvorledes sammenlignende undersøgelser umuliggøres af samme umulige befolkningsregnskab: http://www.lilliput-information.com/samm.html


18. maj 2006
Ebbe Vig, cand. oecon.