lørdag, april 01, 2006

Måske en tyvstartet aprilsnar

Information om Danmark


"Den danske udlandsgæld er pist væk!"
http://www.jp.dk/bors/artikel:aid=3651868/

Når du læser Jyllands-Posten den 31. marts 2006...

så tag det lige med et gran salt. Den danske såkaldte udenlandsk statsgæld udgjorde 90,7 mia. kr. ved udgangen af 2005, efter den var steget med 6,8 mia. i løbet af 2005. At den skulle være pist væk tre måneder senere virker lidet sandsynligt.

Nu er det i øvrigt således, at visse dele af pressen ynder kun at nævne udenlandsk statsgæld. Såkaldt indenlandsk statsgæld udgjorde 437,2 mia. kr., forudsat Den Sociale Fond til "den bogførte værdi" af 133,2 mia. kr. behørigt medregnes. Herfra har der været overført renter til afvikling af statsgælden de senere år.

Det er i øvrigt ikke nogen reel sondring mellem begreberne udenlandsk statsgæld og indenlandsk statsgæld længere, da store mængder statspapirer, mest statsobligationer, afsættes i udlandet. Den rigtige sondring ville være at opdele i lånegæld og statspapirgæld.

Statspapirgælden kan man så sige er relativt lidt mindre krævende i og med, at kurserne kan påvirkes af kronekursen. Men vi må da gå ud fra at indehaverne af statsobligationer skal have deres penge tilbage og helst med lidt rente. De penge kan så ikke bruges til noget andet - når bortser fra den Keynesianske Mönchhausen Myte med rytteren og hesten. Lånegæld er oftest aftalt i valuta og med mere ufravigelige tidspunkter for afviklingen.


Samlet beløb disse to størrelser sig altså til 527,9 mia. kr. pr. 31. december 2005, jfr. Danmarks Nationalbanks "Statens låntagning og gæld" 2005 - som rekvireres gratis via http://www.nationalbanken.dk/ til levering i februar hvert år. Sluttelig skal det anføres, at der de senere år har været en række problemer med at få statsgældsopgørelserne i henholdsvis Danmarks Nationalbank, Finansministeriet og EU til at stemme overens
- måske en tyvstartet aprilsnar.

PS: Vi kunne straks se der var tale om den private gæld - selvom det sandelig ikke skrives af hensyn til illusionisterne - , men den private gæld er jo aldeles uinteressant. Statsgælden bliver nok ikke afviklet ved, at virksomhederne sælger deres aktiver og bidrager til afviklingen af statsgælden - det kan vi nok ikke lige regne med.

1. april 2006
Ebbe Vig, cand. oecon.

"if your heart is filled use your brain"

0 Comments:

Send en kommentar

<< Home