onsdag, februar 02, 2011

DOGME-danmark


Historiker- eller Journalist- og

teologregimente i ventePeople-press er blevet det nye syn i åbenbaringen, når drejer sig om kendsgerninger, der ellers holdes officielt hemmeligt. Herfra meddeles at der er befinder sig 226.000 muhamedanere i Danmark. Ingen dokumentation. Nu skal det have ekko overalt i medierne, nøjagtig som det skete med Lars Hedegaards knap 200.000 muhamedanere i 2004.

’Så ved offentligheden hvor landet ligger’

At kvalificerede totalanalyser med konkret indhold, der ikke kan bringes ud til et større forum, sandsynliggør at antallet snarere er lidt henad det dobbelte, er lige meget.

Ved at fastslå antallet her og i de øvrige europæiske lande på grundlag af de officielle opgørelser af immigranter, og vel at mærke ramme et antal utalte muhamedanere, der er omkring halvdelen af det kvalificerede estimerede antal, opnås, at projektet ’Europas Endeligt’ lettere kan gennemføres uforstyrret.

Cirka 710 gange har jeg understreget at muhammedanere ikke registreres endsige tælles i noget vestligt land – end ikke af historikeren og journalisten Lars Hedegaard.

Man kan gisne og anslå, men det er mest for ukyndige/sproglige ordmagere af tidsånden kendetegnet ved form uden indhold.

Når spørgsmålet pludselig rejses af noget , der kalder sig Pew og uden nogen tilgængelig dokumentation, og det bredt anerkendes, er spørgsmålet blevet verdsligt religiøst, som alt andet politisk korrekt eller verdsligt religiøst. I kejserens Kina i ’Nattergalen’ sagde kavalererne P.. Nu siger de Pew.

Når det meddeles fra Pew – www.people-press.org ved nærmere eftersyn, nu ingen har gidet undersøge dette nærmere, og samtidig ukritisk viderebringer det religiøse budskab – er det sandheden: I Danmark: 226.000 muhamedanere i 2010. Det stemmer ikke tilfældigt fint med Lars Hedegaards knap 200.000 i 2004 optalt efter en såkaldt navnefil hos Danmarks Statistik. Det er det rene vrøvl, men det betyder ikke noget.

Sandheden er hermed fastslået, ikke ved naturlov, men ved sprog- og journalist- og teologlov.

Lars Hedegaard er historiker og journalist og har været særdeles aktiv med at fastholde sine 200.000 muslimer eller rettere 191.000 i Danmark siden sommeren 2004.

Fortiden, måske indhenter den dogmet


“Brændpunkt” på TV 2 og Jørgen Bæk Simonsen meldte den 1. november 1995, at der var 80.000 muslimer i Danmark.

I Berlingske Tidende den 13. oktober 1995 fremgik det af artikel af journalist Bitten Friis, at biskop i København Erik Norman Svendsen havde oplyst muslimer, der er det næststørste trossamfund i Danmark, har ca. 100.000 medlemmer (oktober 1995). Det var så et par uger før.

10. september 1998, hvor udsendelsen “Helt ærligt, mand” kørte (bemærk, titlen på udsendelsen) afsløredes sandelig følgende: Mette Fugl hævdede at hun havde hentet følgende oplysning hos Danmarks Statistik. Det var naturligvis løgn, da muslimer ikke registreres som sådanne i Danmark. Tager vi uanset hendes vrøvl for gode varer: Der er 160.000 muslimer bosat i Danmark (10. september 1998).

Konsekvensen heraf og af teologens angivelige oplysninger viderebragt 13. oktober 1995 i Berlingske Tidende og 1. november på TV2, hvis disse også antages for at være sande, skulle så være, at antallet af muslimer måtte være henved fordoblet på knap 3 år fra 80.000-100.000 til 160.000.

Når vi kommer til Lars Hedegaards sommer 2004, hvor han ikke kunne modsiges af nogen i bladene om spørgsmålet, der næsten gået 6 år fra september 1998. Lars Hedegaard tæller via sin navnefil knap 191.000 muslimer. Skulle antallet nu være vokset med knap 40.000 på 6 år, hvorimod antallet voksede med 60.000 – 80.000 på blot 3 år fra 1995 til 1998, mens muslimerne endog var langt færre, trods alt.

Men det er bliver værre endnu, og her ses liberalens tydelige fortjenester, de 191.000 blev til blot 226.000 fra 2004 til 2010.

Det rene vrøvl.


“2010-2015 vil ankomme ca. 4.000 muslimer til Danmark, mens der mod periodens slutning, 2025-2030, vil komme i omegnen af 3.000, i hele perioden på fem år.”

Fremtiden, endnu mere morsom:


Vi må sige: Efter den Gregorianske Kalender er der ikke fem år på et kvartal, der fire kvartaler på et år. Alene i 2010 er der med garanti kommet mere end 4.000 muslimer til Danmark.

Det kan enhver, der ikke er dumpet i logik på børnehaveklasseniveau, umiddelbart se.

Men det er ikke logik eller sandheden, der er gældende. Budskabet som skal annammes er et dogme, der er udstedt først af journalist Lars Hedegaard her til lands og nu også af journalisternes Pew.

Det der skal gennemskues: Når man angiver noget, der ikke kan/må eftervises eller dokumenteres, og det anerkendes af undersåtterne, så er det pr. dogme en uigendrivelig sandhed, et absolut, hvorom man ikke tvivler eller stiller spørgsmål, hvis man er med i det rigtige selskab.
J. E. Vig, den. 30 januar 2011"if your heart is filled use your brain"

Etiketter: ,

0 Comments:

Send en kommentar

<< Home